Liturgie zondag 17 januari

Votum en zegengroet
Zingen:  Ps. 75:1,7 (LB)   Nederland Zingt: Psalm 75 – YouTube
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Kindermoment
Lezen uit de Bijbel: Matt.11:2-6
Zingen: Psalm 130 PvN   Nederland Zingt: Psalm 130 – YouTube
Preek
Zingen:  Opw.798   Nederland Zingt: Houd vol – YouTube
Dankgebed en voorbede
Collectemoment, luisterlied: Handel Messiah: Behold the Lamb of God   Händel: Messiah – 24. Behold the Lamb of God – Gardiner – YouTube
Zingen: ‘Mijn Jezus, ik houd van U   Nederland Zingt: Mijn Jezus, ik houd van U – YouTube
Zegengroet