Liturgie zondag 19 december

Votum en groet
GK 157 (Eens zal er vrede zijn)
Adventskaars
LB 464: 7 en 8
Gebed: GK 243 (Heer, ik kom tot U)
Inleiding preek
Lezen: Haggai 2: 10-19
Preek Thema: gezegend!
Opwekking 746 (Zo zegent Hij jou)
Geloofsbelijdenis: GK 177 (Heer, U bent mijn leven)
Gebed
Opwekking 710 (Gebed om zegen)