Overdenking zondag 19 juli

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
https://www.youtube.com/watch?v=NmaQZzXGtx8&list=RD6XtTnqlG5n4&index=3

Votum en groet.

Bidden

Psalm 34 psalmen van nu
https://www.youtube.com/watch?v=scRvFcg7mdw

Lezen Psalm 34 : 2-9

De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de HEER, sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de HEER waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen. Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.

‘k Heb gelooft en daarom zing ik
https://www.youtube.com/watch?v=lPjhwNYcCsc

Lezen 1 Petrus 1 : 3-6     vers 4 en 5 is de tekst

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.

Preek van Ds Harmanny Zeeuws Vlaanderen

Ik wandel in het licht met Jezus
https://www.youtube.com/watch?v=v0IWspsRFlg

Geloofsbelijdenis met de woorden van het volgende lied:

Heer u bent mijn leven
https://www.youtube.com/watch?v=Q606BSR5pzM

Bidden

Collekte

Als je geen liefde hebt voor elkaar
https://www.youtube.com/watch?v=sW56nG3Dj9M&list=RD6XtTnqlG5n4&start_radio=1

Zegen

 

Votum

Ook vanmorgen weten we dat onze hulp is van de Heer die Hemel en aarde gemaakt heeft.
Genade zij u, en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus.

Amen

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de Hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begra­ven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de Hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almach­tige Vader;
vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een Heilige, algemene, christelijke kerk.
De gemeenschap der Heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees, en een eeuwig leven.

Zegen…Spreken

Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Amen

Geloven…een topprestatie…

Er is overeenkomst tussen koken in een sterrenrestaurant, meedoen aan de Tour de France en het schrijven van een bestseller, een boek uit de top 10.
Meer sterren koks, fietsers in de tour en schrijvers van een bestseller, leveren topprestaties.
Voor een toppresentatie moet je je voor 100 % inzetten.
Maar als je weet wat de uitslag van je prestatie zal zijn, werk je heel anders dan wanneer je nog maar moet afwachten hoe hoog je zult komen Als je zeker weet dat je bij de top zult horen hoef je je zelf niet meer te bewijzen.
In de eerste brief van Petrus gaat het over topprestaties op het gebied van geloof.
Petrus schrijft: wees heilig want ik ben heilig
Heb onvoorwaardelijk lief. Leef met een zuiver hart en ervaar een onuitsprekelijke, hemelse vreugde.
Hij past dit toe op allerlei kanten van het leven.
Hij beschrijft hoe een gelovige in zijn werk staat en omgaat met zijn/haar baas.
Hij beschrijft hoe je in je huwelijk elkaar onvoorwaardelijk trouw bent. Hij waarschuwt je om niet zo te gaan stappen dat je niet meer weet waar je mee bezig bent en met een dronken hoofd over straat loopt.
Misschien wordt je wel moe van al die opdrachten van Petrus.
Als Christen moet je zo enorm veel. Als geloof invloed heeft op je werk, je huwelijk, je relatie, je vrije tijd, kun je je soms voelen als een kok die niet weet of hij wel goed genoeg is voor een ster.
Als een renner die nog maar moet afwachten of hij Parijs wel haalt. Als een auteur die niet weet of zijn boek wel wordt uit gegeven.
Veel mensen knappen daar op af.
Hun geloof loopt vast op de drempel van al die prestaties.
Dit kan ik niet.
Zo ben ik niet.
Onder zo’n druk wil ik niet leven.
Misschien vecht u wel om goed genoeg te zijn voor God.
Misschien voelt u zich wel weken of maanden ongelukkig en onzeker als u struikelt en fouten maakt.
Accepteert God mij wel?
Mag ik wel bij God horen als ik zoveel fouten maak? Red Hij mij als ik zondig?
Als je met geloof omgaat kan het heel vermoeiend worden, je leeft onder de druk van een topsporter.
Het voelt alsof God je afrekent op wat je doet
Je vraagt je af, moet ik dit wel willen?
Kan ik niet beter van mijn leven gaan genieten en de kerkdeur achter mij dicht doen?
Petrus laat zien dat dat niet de bedoeling van het geloof is.
God is geen coach die ons wil aanzetten tot boven menselijke prestaties.
Geloven geeft je leven juist zin en doel zonder dat het zwaar wordt. Geloven motiveert je om iets moois van je leven te maken omdat je al weet wat de uitslag zal zijn.
Mensen die in hun vak de top hebben bereikt hoeven zich geen zorgen te maken of ze wel goed genoeg zijn. Net zo hoeft een christen zich niet af te vragen of zijn leven wel voldoet aan de normen van God.
Het resultaat van je leven is al bekend, dus maak er iets moois van.

Het eerste wat Petrus laat zien is: je bent los van de aarde en verbonden aan de he-mel. Hij schrijft zijn brief aan de uitverkorenen die als vreemdeling verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven.
Deze brief is niet aan een persoon gericht, maar bedoeld als rondzendbrief. Een rondzendbrief werd van kerk tot kerk doorgegeven. Iedereen kan zichzelf er in herkennen en er iets van leren. En iedereen mag zo’n brief lezen alsof ‘ie aan hem of haar persoonlijk is geschreven.
Je mag dus lezen: aan de uitverkorenen die als vreemdeling verspreid in Aduard verblijven.
Dat is vreemd : voel jij je hier een vreemdeling? De meeste van ons wonen hier al jaren. Misschien ben je hier zelfs geboren en opgegroeid. Dan verblijf je toch niet als vreemdeling in Aduard?
Toch heeft Petrus het tegen u en tegen jou. Hij zegt niet: aan de gelovigen, aan de christenen of aan de kerk. Hij zegt: u bent door God uitgekozen om op aarde een vreemdeling te zijn. Uw erfenis is in de hemel. Waar je erfenis is, daar ben je thuis.
God maakt je erfgenaam van de hemel. Zelfs al ben je hier in Nederland opgegroeid, dan nog blijf je hier een vreemdeling. Want je thuis is bij Hem.
Deze wereld is niet uw thuis, u bent een voorbijganger, op weg naar de hemel.

Het tweede dat Petrus schrijft is: het is zeker dat de erfenis in de hemel op je ligt te wachten.
Soms lopen mensen een erfenis mis waar ze op gerekend hebben.
Het kan ook zijn dat de erfenis zijn waarde verliest. Geld kan belegd zijn in slechte aandelen. Een boerderij kan afbranden. Sieraden kunnen zoek raken. Ook als er iets met de erfenis gebeurt, krijg je niets.
Petrus schrijft: met de erfenis die God geeft kan niets gebeuren, want God beschermt je. Hij heeft je niet met goud of zilver tot erfgenaam gemaakt. Hij heeft u met het bloed van zijn Zoon gekocht. Er is een bloedband tussen God en u. Hij beschermt u en Hij beschermt die bloedband. Daardoor ben je familie van Hem geworden. Wat er ook in je leven gebeurt: er kan je niets gebeuren waardoor je geen recht meer hebt op de erfenis. Door Christus is het 100% zeker dat je er recht op hebt.
De erfenis zelf is ook veilig. Hij is waardevast, zelfs in crisistijd. Niemand kan er aan komen om hem te stelen. En wat er ook gebeurt: de erfenis kan niet over de datum raken, niet verwelken, verzuren of verrotten. Het is heel zeker dat de erfenis zijn waarde houdt.
Dus als er niets met jou kan gebeuren en er kan niets met de erfenis gebeuren kun je er zeker van zijn dat het goedkomt.
Dat kun je niet zeggen over je leven op aarde. In dit leven ben je nooit zeker van de toekomst.
We hebben dat de afgelopen maanden op een harde manier geleerd.
Niemand had kunnen bedenken dat het dit jaar zo zou lopen. Niemand had kunnen bedenken dat examens niet door zouden gaan of dat we massaal thuis zouden werken. Onze toekomst is door één virus totaal onzeker geworden.
Dat wat we nu allemaal tegelijk ervaren hoort bij ons leven hier. Als je een opleiding volgt weet je niet zeker of je een baan krijgt. Als je verliefd wordt weet je niet zeker of die ander ook van jou houdt. Als je vrienden hebt weet je niet zeker of die vriendschap overal tegen bestand is. Op aarde heb je nergens volledig zekerheid over.
Als Aduard je thuis moet zijn sul je je hele leven moeten vechten voor je bestaan. Ieder jaar kan de oogst tegenvallen, elke dag kan je relatie kapot gaan, zelfs op je oude dag kun je je vrienden verloren hebben. En als er niets in je persoonlijk leven gebeurt kan er een oorlog uitbreken of een virus opduiken. Als deze wereld je thuis is, is dit een onzekere plaats.
Maar als je huis in de hemel is waar God je beschermt heb je zekerheid. Dan werkt alles in dit leven uiteindelijk mee aan een goede toekomst. Zelfs de slechtste dingen die je overkomen, de grootste tegenvallers, de zwaarste ziekten. God gebruikt ze zo dat ze tegen alle verwachting in meewerken aan de komst van het goede leven. Wat er ook misgaat, in jouw huis staat de goede afloop vast.
En niets kan ervoor zorgen dat die erfenis u voorbijgaat.

Het derde wat Petrus zegt is: zekerheid geeft vreugde.
Ik noemde een beroemde kok, een beroemde wielrenner en een beroemde auteur. Zij hebben zelf voor hun succes moeten vechten. En bij elke maaltijd, elke wedstrijd en elk boek moeten ze zichzelf opnieuw bewijzen. Natuurlijk maakt het verschil dat je al weet dat je succes zult hebben. Je hoeft steeds minder te bewijzen. Maar toch wordt er steeds opnieuw een topprestatie van je gevraagd. Als je faalt verlies je als-nog alles.
En zelfs als je niet faalt kan het leven tegenzitten.

Prijzen uit het verleden helpen je niet als de hele wereld in quarantaine thuis zit.
Bij geloven is het anders: God vraagt geen prestatie van mensen. Wat Hij ons geeft is een erfenis die zeker is. Ik hoef er niets voor te doen om ‘m te krijgen.
Het is alsof je zegt: het maakt niet uit wat je kookt, het geeft niet hoe hard je fietst, schrijf wat je schrijven wilt, je bent sowieso de beste. Je hoeft je niet te bewijzen.
Als je dat weet geeft dat een enorme ontspanning. Wat ik ook doe, het resultaat is zeker. Zelfs als mijn leven moeilijk wordt, zelfs als ik grote fouten maak, zelfs als ik alles verkeerd zou doen dan nog geeft God me zekerheid van mijn redding.
Die zekerheid geeft vreugde.

Je hoeft je geen zorgen meer te maken dus kun je genieten.

Zo is leven voor een christen. Het resultaat van ons leven is een topresultaat. Maar Christus leverde de topprestatie die voor dat resultaat nodig is. Daardoor is een gelovige er zeker van dat zijn geloof altijd uitloopt op redding door God.
Iemand die niet gelooft in Christus weet niet of zijn leven zin heeft.
Als je niet gelooft weet je niet hoe het af zal lopen. Je neemt beslissingen zonder dat je weet wat het effect is. Je leeft zonder dat je weet waar het op uitloopt. En daardoor kun je wakker liggen of in een crisis raken: is dit nou het beste wat ik er uit kan halen? Heb ik wel de juiste keuzes gemaakt? Moet ik toch niet van baan wisselen? Moet ik toch niet een andere man zoeken? Moet ik toch niet verhuizen naar een andere stad?
Overal om ons heen zie je mensen die onzeker zijn en die zoeken naar juiste keuzes. Mensen die gaan scheiden, die op hun 55e toch nog aan een nieuwe carrière beginnen, die hulp zoeken omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Die zich zorgen maken nu er geen zinnig woord over ons leven in de komende maanden te zeggen valt.
Zonder geloof in Jezus Christus is leven het meest onzekere wat je kunt doen. Het is logisch dat je je dan zorgen maakt.
Maar een christen weet dat de toekomst goed is. Er is genade en vrede in overvloed. Je hoeft je geen zorgen te maken over je leven. Alles wat je doet is in Gods hand. Als je gelooft kun je geen keuzes maken waardoor je leven zinloos wordt. Je kan genieten van wat je overkomt en moed houden als je even niet meer weet hoe het verder moet.
Wat je ook overkomt, het resultaat van je leven is een topresultaat. Als je daar van te voren al zeker van bent geeft je dat vreugde en moed om door te gaan. Het risico op een verkeerde afloop is nul.

Als je het idee hebt dat je steeds aan Gods eisen moet voldoen kun je moe worden van geloof en de moed laten zakken. Hoe kan ik heilig zijn? Hoe kan ik onvoorwaardelijk liefhebben? Hoe kan ik met een zuiver hart leven en onuitsprekelijke, hemelse vreugde beleven? Dat is toch veel te veel gevraagd?
Maar daarom begint Petrus met die zekerheid: ook als je dat even niet doet, als je niet zo heilig bent, als liefde ver te zoeken is of als je geen vreugde beleeft, heeft dat geen invloed op het eindresultaat: God heeft je gered. Jezus heeft aan Gods eisen voldaan.
Dat werkt door in alles. Als je niet hoeft te zoeken of je wel de juiste carrière hebt ge-kozen geeft je dat de rust die je nodig hebt om je werk eerlijk en trouw te doen. Als je je niet hoeft af te vragen of je wel met de ideale man bent getrouwd geeft je dat de ruimte om te bouwen aan een goede relatie. Als je je geen zorgen hoeft te maken over de zin van je leven kun je je richten op heiligheid en trouw.
Lees de brief van Petrus niet als een handleiding voor topsporters. Het is een brief aan vreemdelingen die zeker zijn van een topresultaat. Dat biedt zekerheid als al het andere onzeker is. God geeft hoop.
Geniet daarom van het leven dat God u geeft. Als u gelooft in Jezus Christus is uw redding zeker.