Liturgie zondag 19 september

DNP 84: 1, 2 (Hoe lief heb ik uw woning, Heer)
Wet
Ps 119: 65, 66 (Al uw geboden zijn gerechtigheid)
gebed
L. Jac. 2: 1-26
Lb 838: 1, 2 (O, grote God die liefde zijt)
preek
Lb 838: 3, 4 (leer ons het goddelijk beleid)
gebed
collecte Luisterlied: God of the moon and stars
DNP 84: 3, 4 (Wij smeken U, God ons schild)