Liturgie zondag 20 februari

DNP 106: 14 (Heer, red ons breng ons weer bijeen)
Wet
Ps 37: 2 (Blijf aan de Heer uw wegen toevertrouwen)
Gebed
Luisterlied Opw 378 (Ik wil jou van harte dienen)
L. Filip 1: 1-11
Preek
Gez. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
Gebed
Collecte
Opw 797 (Breng ons samen)