Liturgie zondag 21 maart

Votum en zegen
Opwekking 270: 1,2   Wie is God behalve onze God (orgel)
Lezen: Psalm 4; Ef. 4 : 25 – 5:1
Psalm 125 vers 1, 2, 3 (De nieuwe psalmberijming; orgel).
Preek
Na de preek: U bent bij ons (Selah)
bij de collecte: God zal met ons zijn (Selah)
Zegengroet