Liturgie zondag 24 oktober

Thema: Laat je liefhebben en je hebt lief

1. Welkom + Introductie Thema
2. Zingen Ps. 133, 1 en 3
3. Zegengroet
4. Zingen Sela – Laat ons samen één zijn
5. Woorden van Leven uit Ef. 1, 3 – 14
6. Zingen/Luisteren Nieuwe Liedboek 833 – Neem mij aan zoals ik ben
7. Gebed
8. Schriftlezing uit Matt. 22, 34 – 40 en Joh. 13, 33 – 35 + 15, 9 – 12
9. Preek over Matt. 22, 39B – Sluit af met the Father’s song
10. Moment van toewijding + Zingen Nieuwe Liedboek 912 in beurtzang:
11. Mededelingen en gebed / voorbede
12. Collectemoment
13. Zingen (Slotlied) Opw. 334 – Heer, Uw licht en U liefde schijnen
14. Zegen

 

 

Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.