Liturgie zondag 27 februari

Votum en groet
Lied: NLB 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’
Gebed
Tien geboden
Bijbellezing uit BGT: Jesaja 58; 2-14
NLB Lied 973: 1-4 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
Bijbellezing uit BGT: Matteüs 4: 1-11
NLB Lied 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’
Preek
Opwekking 378 ‘Ik wil jou van harte dienen
Kinderkring
Dank gebed
Collecte
NLB 416: 1-4 ´Ga met God
Zegen