Liturgie zondag 27 september

Votum groet
Ps 25
gebed
L. Filip 2: 1-11
Hij kwam bij ons heel gewoon    (https://www.youtube.com/watch?v=zadugcdLBhI)
Overdenking
Gebed
Gk 182 (alles in allen zult gij)
Zegen
Avondmaal
Tijdens het lopen bij het avondmaal: Psalm project 22