Liturgie zondag 28 november

Morgen:

DNP 25: 1 (Heer ik wil mijn hart verheffen)
Kaars aansteken
Lb 464: 1, 2 (Een engel spreekt een priester aan)
Gebed
Luc. 1: 1-25
Lb 741: 1 (Een engel roept de oude man)
Overdenking
Lb 316: 1, 4 (Het woord dat u ten leven riep)
Wet
DNP 25: 2, 6 (Heer leer mij uw waarheid kennen)
Gebed
Collecte
Lb 51b (Create in me a clean heart)

Middag:

Opw 123 Groot is uw trouw o Heer
Gebed
2 Sam. 18: 24-19: 1
Overdenking
Opw 599 Nog voordat je bestond
Gebed
Collecte
Lb 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht