Liturgie zondag 29 augustus

Welkom
Samenzang: Laat ons nu vrolijk zingen – vers 1, 2 en 3
Liedboek 1973: lied 20 – Liedboek 2013: Lied 146a
Bemoediging, groet, gebed
Samenzang: Samen in de naam van Jezus
Opwekking 167
Lezen Prediker 11
Samenzang: Aan u behoort o Heer der Heren – vers 1, 2, 3, 4
Liedboek 1973: Lied 479 – Liedboek 2013: Lied 978
Lezen Mattheüs 6: 25-34
Samenzang: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere – vers 1, 2, 5
Liedboek 1973: Lied 434 – Liedboek 2013: Lied 868
Overdenking
Muzikale bijdrage
Samenzang: Als je geen liefde hebt voor elkaar – vers 1, 2, 3,
Evangelische Liedbundel 422
Gebed
Collecte
Samenzang: Zolang er mensen zijn op aard – vers 1, 2, 3, 4, 5
Liedboek 1973: Lied 488b – Liedboek 2013: Lied 981
Wegzending en zegen