Liturgie zondag 3 oktober

Gk 218: 1, 2 (Lof aan Gods Zoon, die als het lam)
Gebed
DNP 100: 1, 2, 3 (Juich heel de aarde voor de Heer)
L. Joh 12: 23-26
Gk 215: 1, 2, 3 (De dag van onze vorst brak aan)
Gebed
Collecte
Avondmaal
Gk 215: 4, 5 (Wie kan zijn hoog en heilig recht)
Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.