Liturgie zondag 4 juli

Sela –  Breng ons samen
gebed
L. Spreuken 17 9-17
overdenking
Ps 134
gebed
collecte
Lb 416: 1, 2, 4
Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden. Een verstandig mens wordt meer geraakt door een verwijt dan een dwaas door honderd slagen. Een kwaadaardig mens is alleen op ruzie uit, er wordt een onheilsbode op hem afgestuurd. Beter dat je een berin ontmoet die beroofd is van haar jongen dan een dwaas met al zijn dwaasheid. Als je telkens goed met kwaad vergeldt, verdwijnt het kwaad nooit uit je huis. Wie een ruzie begint, ontketent een stortvloed; staak de strijd voordat hij losbarst. Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige beschuldigt, beiden zijn de HEER een gruwel. Welk nut heeft geld in de hand van een dwaas? Dom als hij is, kan hij toch geen wijsheid kopen. Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.