Liturgie zondag 5 september

Voor komende zondagmorgen:

Ps 62: 1, 3 (Voorwaar ik keer mij stil tot God)
wet
Ps 25: 2 (Heer wijs mij toch zelf de wegen)
Gebed
L. 1 Kor 13
Gz. 230: 1, 2, 3 (Al kon ik alle talen spreken)
Preek
Gz. 230: 4, 5, 6
Gebed
Collecte
Ps 150: 1, 2 (Loof de Heer uw God alom)

voor de middag:

In de hemel is de Heer
Gebed
Imagine
L. Openbaring 21: 1-7
Preek
Gez. 177: 1, 2, 3, 4 (Heer U bent mijn leven)
Gebed
Collecte
Gez. 250: 1, 2, 3 (God is getrouw)