Liturgie zondag 6 februari

Voor de morgen:

NBP 138: 1, 2 (Ik loof U HEER met hart en ziel
Wet
NPB 138: 3 ( Als ik in groot gevaar verkeer)
Gebed
L. Lucas 5: 1-11
Preek
Lb 531: 1, 3 (Jezus die langs het water liep)
Gebed
Collecte
Gez. 249: 1, 5 (God die was en is en komt)

Voor de middag:

Gez. 255: 1, 2, 3  (God die alles maakte)
Gebed
L. Genesis 2: 4-22
Preek
Gez. 254: 1, 2, 3 (Kom laat ons vrolijk zingen)
Gebed
Collecte
Gez. 177: 1, 4 (Heer U bent mijn leven)