Liturgie zondag 7 november

Ps 121: 1, 2, 4 (Ik sla mijn ogen op en zie)
wet
Lb 405: 1, 2, 3, 4 (Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig)
gebed
Lb 985:1, 2, 3 (Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven)
L. Hand 2: 43-47
preek
Lb 23c; 4, 5 (Terwijl de vijand toe moet zien)
gebed
collecte
Gez. 160: 1, 2 (Groot is uw trouw o Heer)

De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.