Liturgie zondag 8 augustus

Votum en zegengroet
The psalm project: Credo Dank U voor het leven
Gebed
Lucas 4 vers 1-12
Lucas 8 vers 11 – 15
Hebr. 4 vers 14 – 5 vers 14
The psalm project: psalm 119
Overdenking
The psalm project: God van liefde
Gebed
Collecte aankondiging
Psalm 46 (de nieuwe psalmberijming)
Zegenbede