ma 2 mrt – uitnodiging: Bijbellezingen Handelingen

Hierbij nodigen we u van harte uit voor het volgen van een tweetal bijbellezingen in de Refajahkerk te Groningen. Deze lezingen gaan over het bijbelboek Handelingen. In dit bijbelboek worden we meegenomen op de wereldwijde zendingsreizen van de apostel Paulus. De lezingen worden verzorgd door dr. John van Eck uit Lexmond. Hij is een van de schrijvers van het bekende Commentaar op het Nieuwe Testament, onder redactie van dr. J. van Bruggen. In deze serie heeft dr. Van Eck het bijbelboek Handelingen voor zijn rekening genomen.

Opzet van de lezingen:

– Plaats : Refajahkerk,  Galenuslaan 1, 9728 JA Groningen
– Data:  2 maart, 16 maart 2020
– Tijd en duur: 20:00 uur tot 22:00 uur (Inloop met koffie/thee: 19:30 uur)
– Studiemateriaal (wordt uiterlijk een week van te voren via de mail toegezonden)

– opgave per email aan alkodriest@home.nl vóór 15 februari 2020 met vermelding van naam, adres, woonplaats, tel. nr.
– kosten 15 €. Over te maken op banknr.  NL83-INGB0- 0024-3565- 1 op naam van A.H.Driest, onder vermelding van Lezing Handelingen

We zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Alko Driest
Anne Zeilstra