MarcusPassie online te beluisteren

Al bijna twintig jaar gaan John Kuiper en Peter Sneep met ‘hun’ MarcusPassie het land in.

Dit jaar is het in verband met het Coronavirus niet mogelijk om de MarcusPassie live mee te maken. In deze lijdenstijd hebben ze wel een uitvoering online gezet.

Voor de uitvoering van de MarcusPassie van Kuiper en Sneep is normaal niet veel nodig: Een voorlezer, aanwezigen, een orgel en een organist. De aanwezigen zijn niet alleen luisteraars, ze vormen ook het koor. Ook dat is bijzonder. Tussen de voorgelezen Bijbelgedeelten door zingen ze liederen op bekende melodieën. Daaronder bevinden zich veel verzen uit de berijmde psalmen. Die vertellen vaak precies wat er omging in Jezus toen hij zijn lijden onderging. Ook verwoorden ze wat de omstanders denken en zeggen, of geven ze een reactie op wat gebeurt in het lijdensverhaal. Het orgel ondersteunt de sfeer en beeldt de gezongen teksten uit.

Op www.marcuspassie.nl is het mogelijk een uitvoering van de MarcusPassie in zijn geheel te beluisteren en mee te maken.