Geloof

Carin in Roemenië

Carin van der Beek en haar man Mihai geven hulpverlening in Roemenië aan de Roma`s.

Velen van hen leven in hele schrijnende, arme omstandigheden. Samen proberen ze de leeftomstandigheden van deze mensen te verbeteren. Dit door onderwijs, evangelisatiewerk en het verstrekken van hulpgoederen, zoals voedsel en kleding.

Zij leven van donaties. Om deze mensen te helpen en rond te komen hebben ze per maand 850,- euro nodig.

Als u hen wilt ondersteunen kan dit financieel en door uw gebed.

Om hen persoonlijk of juist het project te ondersteunen maakt u gebruik van onderstaande nummers.

 

Persoonlijke ondersteuning

Stichting Aduard Helpt

NL10RABO 0103453091 : Omschrijving: Carin van der Beek

 

Project ondersteuning

Stichting Green Home Children

NL59 INGB 0006336938 : Omschrijving: Project

 

Beide stichtingen zijn non- profit organisaties en zijn aangemerkt als ANBI instellingen.

Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

 

Post adres: zie Bijzondere Adressen

Wat steunen wij?

Als gemeente willen we ons geloof handen en voeten geven door om te zien naar anderen. Onze diakenen zamelen bijvoorbeeld geld in voor zorg en hulp in de gemeente en in het dorp. Een deel van de opbrengst wordt ook gedoneerd aan goede doelen. Daarnaast helpen de diakenen om onze gaven en talenten in te zetten in onze gemeente en daarbuiten.

Als gemeente steunen we een aantal projecten. Dat zijn projecten in onze omgeving maar ook veel verder weg, van Ghana en Roemenië tot Papua Nieuw Guinea. Hieronder vind je aantal van onze eigen projecten en projecten die wij financieel ondersteunen.

Heb je zelf een hulpvraag of zou je wel wat ondersteuning kunnen gebruiken? Neem dan contact op met de predikant: Contact

 

Platform kerken Westerkwartier

Aduard Helpt

De Stichting Aduard Helpt ondersteunt mensen uit eigen dorp (lees: voormalige gemeente Aduard, dat zijn de dorpen Aduard, Den Ham en Den Horn) bij het opzetten van humanitair werk in eigen dorp of elders in de wereld. De stichting heeft de ANBI status.

De stichting wil hulp bieden bij het beheren van financiële middelen. Veel mensen proberen namelijk zelf de financiën voor een hulpproject te beheren, maar vergeten dat dit voor hen extra inkomen kan betekenen. Daarover moet dan belasting worden betaald. Verworven gelden kunnen dan beter bij de stichting ondergebracht worden.

Zo beheert de stichting al de financiën van drie personen die op dit moment voor een humanitair project in het buitenland zijn.

Maar …….. de stichting wil ook hulpvraag en -aanbod in eigen dorp bij elkaar brengen. Er zullen mensen zijn die hulp nodig zijn bij bijvoorbeeld tuinonderhoud of het halen van boodschappen. En er zullen mensen zijn die dat wel zouden willen doen.

Ook wil de stichting mensen die maatschappelijk tussen wal en schip dreigen te geraken ondersteunen. Dat kan door voor dergelijke mensen uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn in de gemeente Zuidhorn voor financiële ondersteuning of eventuele kwijtschelding van belastingen. De stichting heeft ook expertise in huis om te helpen bij schuldsanering, of om mensen te adviseren bij het op orde brengen van de eigen financiën.

U ziet dat onze stichting een brede doelstelling heeft. Het is niet de bedoeling dat Stichting Aduard Helpt bestaande hulpverleningsorganisaties in het dorp wil ondermijnen, maar meer om het geheel aan hulpverlening te completeren.

Website:  www.aduard-helpt.nl

Get2Give

Get2Give wil bijdragen aan het verbeteren van leefomstandigheden van mensen in allerlei situaties.
Dat kan in het buitenland zijn, maar ook in Nederland.
Het eeste project werd in 2009 gerealiseerd met het financieren en (laten) bouwen van een dubbele lerarenwoning bij de Secondary School in Longoi Tanzania.

In principe worden projecten gekozen waar groepen mensen mee geholpen zijn en geven we geen hulp aan individuen.

Get2Give brengt geld bij elkaar door het inzamelen van oude metalen.
Deze metalen worden na te zijn ontdaan van niet-metalen onderdelen en het scheiden in diverse metaalsoorten (ijzer, aluminium, zink, rvs, lood, koper, messing enzovoort) verkocht aan opkopers.

Nog bruikbare voorwerpen worden verkocht aan kopers via Marktplaats of Verkoophoek Aduard op Facebook.

Get2Give werkt uitsluitend met vrijwilligers, waardoor praktisch alle opbrengsten worden besteed aan de projecten.

 

Bidden

 

God help! O, mijn God!”

Veel mensen roepen God wel eens aan. Een schietgebedje, kort en krachtig. Bidden hoort bij alle godsdiensten. Ook door christenen wordt gebeden.

 

Wat doe je als je bidt?

Bidden is een vorm van inkeer. Stil worden, tot rust komen. Open zijn voor wat er meer is tussen hemel en aarde. In de christelijke traditie is het gebed een dialoog. ‘Bidden is praten met God’. Dat kan met en zonder woorden. Je richt je innerlijk op God. ‘Tot U hef ik mijn leven’ staat er in de psalmen. De psalmen vind je in de bijbel, het zijn liederen en gebeden, waarin het hele leven langs komt.

 

Bidden is…

Bidden is vragen, bidden is soms klagen of protesteren. Bidden kan ook danken zijn, danken voor het leven, voor alles wat bestaat. Het meest beroemde gebed is het Onze Vader, het is het gebed dat Jezus leerde aan zijn leerlingen.

 

Gebedskring

Wij geloven dat wij een gemeente moet zijn die voor alle naties bidden. Naast al onze persoonlijke gebeden bidden wij ook via een gebedskring

Onze contactpersoon is Dini de Windt

We komen elke 2e dinsdag van de maand van 20.00 uur tot 21.00 uur bij elkaar bij Dini de Windt, Nijlandsingel 30.

 
 

Een kerkdienst bezoeken

Elke zondag houden wij twee kerkdiensten, in de regel om 9:15 u en 14:00 u. De kerkdiensten zijn een plek van ontmoeting met God en elkaar. We luisteren samen naar Zijn Woord en bidden en zingen voor God. Daarom noemen we het ook wel: erediensten.

Klik hier voor meer informatie over de diensten van de komende weken.

Iedereen is van harte welkom  om onze diensten bij te wonen! Als je voor aanvang van de dienst de kerk binnenloopt, wordt je verwelkomt door gemeenteleden die een welkomstbutton dragen. Zij kunnen je vragen over allerlei praktische zaken beantwoorden.

Bij binnenkomst van de kerkzaal hoor je het orgel spelen. Soms hoor je een ander muziekinstrument of speelt er een band. Je kunt een plekje in de kerk opzoeken en schroom zeker niet om naast iemand te gaan zitten en diegene aan te spreken.

Als de dienst begint komen ouderlingen, diakenen en de predikant binnen. Er volgt een aantal mededelingen over bijzondere gebeurtenissen in de gemeente (huwelijk, geboorte, vergaderingen). De dienst begint met het belijden van onze afhankelijkheid van Gods. Daarna wisselen zang, gebed en Bijbellezing elkaar af. Een belangrijk onderdeel van de dienst vormt de preek. Hierin legt de predikant Gods Woord  uit en vertelt hij over de liefde en goedheid van God. Een aantal keer per maand gaan de kinderen tijdens de preek naar de kinderkring Hier wordt Gods Woord vertelt op hun eigen niveau. De dienst eindigt met de zegen die God ons geeft. Soms staat de dienst in het teken van iets speciaals, bijvoorbeeld een doop, het avondmaal of een belijdenis.

Op het scherm voor in de kerk kun je precies zien wat er allemaal gebeurt en ook worden daar de liederen weergegeven. Je kunt natuurlijk ook Bijbels en liedboeken gebruiken die bij de ingang van de kerk beschikbaar zijn voor algemeen gebruik. Kijk trouwens niet raar op als iemand je tijdens de dienst iets te snoepen aanbiedt. Heel vaak zal dit pepermunt zijn. Dit is een kerktraditie. We weten niet waar deze ooit is begonnen, maar deze traditie zal zeker niet snel verdwijnen, dus geniet ervan!

Als je voor het eerst een dienst wilt gaan bezoeken, begrijpen wij dat dit spannend kan zijn en dat je allerlei vragen hebt. Hieronder is geprobeerd een antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met een van onze gemeenteleden.  Zie Contact

 


FAQ  Kerkdiensten

Wat moet ik aan?

Iets waarin u zich comfortabel voelt! Onze leden dragen van alles, van casual tot formele kleding. Het is aan ieders persoonlijke voorkeur wat de beste manier is om op een respectvolle manier het huis te bezoeken van onze God, die tegelijkertijd onze Vader is.

 

Wat moet ik meenemen?

Niets! Alle liederen en bijbelteksten worden afgebeeld op de beamer voor in de kerk. U kunt natuurlijk ook de bijbels en liedboeken gebruiken die bij de ingang van de kerk beschikbaar zijn voor algemeen gebruik. Een eigen bijbel of liedboek meenemen is uiteraard ook goed.

 

Hoe laat moet ik komen?

Kom ongeveer 10 minuten voordat de dienst begint, dan bent u zeker op tijd. Informatie over de aanvangstijden van onze diensten is hier te vinden.  Wij hebben 2 erediensten per zondag, die meestal beginnen om 9.15 uur en 14.00 uur.

 

Wat is het adres van de kerk?

Kloosterstraat 17, 9831 RT Aduard

 

Kan ik ergens parkeren?

Er is voldoende gratis parkeerruimte in de straten rondom het kerkgebouw.

 

Word ik gevraagd om geld te geven?

Wij beschouwen u als een gast, dus u hoeft niets te geven. Onze leden geven wel geld in een collecte. Er wordt elke week gecollecteerd voor een speciaal doel, soms voor de kerk zelf, maar meestal voor een goed doel. Normaal gesproken is er één collecte. Iedere eerste zondag van de maand worden echter twee collectes gehouden.

 

Hoe lang duurt een dienst?

Een eredienst duurt ongeveer een uur. De preek duurt ongeveer 20 minuten.

 

Als ik vragen heb tijdens of na de dienst, waar kan ik terecht?

Tijdens de dienst kunt u even de persoon naast u vragen. Na de dienst zijn er altijd mensen die blijven praten. Zij zullen u graag te woord staan. Als u dit liever niet doet, dan kunt u ook altijd later contact opnemen met iemand van de kerk. Zie de Contact pagina.

 

Ik heb heel jonge kinderen, hebben jullie een creche?

Tijdens elke morgendienst is een creche waar u uw kind (over het algemeen kinderen tussen de 0 en 4 jaar) heen kunt brengen.

 

Kan ik met een rolstoel terecht in en om het gebouw?

Er is geen speciale invalide parkeerplaats, maar er is meestal ruimte vlak voor het gebouw om een auto te parkeren. In het kerkgebouw is alles gelijkvloers. Er is ook een invalidentoilet aanwezig.

Ik heb hulp nodig

Pastorale hulp

Heeft u een dilemma in of met uw geloof? Verkeert u in geestelijke nood? Zoekt u iemand om uw hart bij te luchten?
Een aantal mensen kan je hiervoor aanspreken – ook als u niet aangesloten bent bij onze kerk of geloofsgemeenschap.

Predikant: Ds Pomp.  Zie onze Contact pagina.

Andere namen komen binnenkort hier te staan.