Mission in Fisantekraal (40 jaar Verre Naasten)

Doet de gemeente Bellville ook aan zendingswerk? Er worden plannen gemaakt, strategieën opgesteld, projecten gedaan, samenkomsten geregeld enz.

Maar mensen willen missionwerk ook graag zichtbaar maken en resultaten zien. Helaas is dit niet hoe mission werkt, en hoe zendingsresultaten gemeten worden. Soms is het zelfs moeilijk om er ook maar iets van te zien. Maar een andere keer zien we opeens weer hoe de Here door de verkondiging van het Evangelie mensenlevens verandert. Zoals wanneer gedoopte kinderen in onze gemeente belijdenis van hun geloof aflegggen. Om uitwerking ervan op het zendingsterrein te zien, en in dit geval het werk van de gemeente Bellville op de Kaapse Vlakte, Leiden, Wesbank en meer onlangs Fisantekraal, is dus niet altijd zo zichtbaar.

Wel heeft de gemeente van Bellville het eind 2017 heel direct mogen beleven d.m.v. de aansluiting bij de gemeente en doop van John en Selena Arends en hun 3 kinderen. Want ook dit heeft de Here zo geleid dat John en Selena als gelovige kinderen van Hem, mogen leven met de troost dat hun pasgeboren dochtertje, Suttin-Jo, nu bij de Here is. Zo wordt Gods werk juist heel tastbaar in zending, maar ook in onze levens en in die van de gemeente. En dan kunnen we ook ons meeleven, onze gaven en talenten en de gemeenschap van de heiligen, heel concreet maken. Zo gebruikt de Here ons ook in het zendingswerk.

Ds Linus heeft een tijd geleden verteld dat de zendende kerk van Bellville wil onderzoeken of er binnenkort een geopende deur is om missionwerk ook in Fisantekraal te beginnen. Dit als gevolg van het feit dat de Here het zo geleid heeft dat wij contact gekregen hebben met John en Selena. Daarbij zullen we ons laten leiden door de Here om te zien in welke mate Hij het werk daar laat groeien.

Het eerste plan van de gemeente van Bellville is om een kleine vergaderruimte in te richten met behulp van donateurs. Het ziet er naar uit dat dit plan binnenkort uitgevoerd kan worden. Intussen wil ds Linus vanaf 11 februari 2018 begin om op zondagen met de hulp van verschillende brs en zrs uit Bellville het Evangelie in Fisantekraal te verkondigen. Ook andere predikanten zullen hierbij ingeschakeld worden.

Alhoewel Fisantekraal relatief gesproken een behoorlijk eind weg is van de gebieden Belhar en Wesbank, is dit ook een woongebied waar mensen in ontzettend moeilijke omstandigheden wonen en ook geconfronteerd worden met bendegeweld, drugs, kindermishandeling enz.

Loof de Here! Inmiddels is de eerste kerkdienst in Fisantekraal gehouden, onder een schaduwnet voor het huis van John en Selena. De preekstoel is een vuilcontainer waarover een mooi laken lag. Vier mannen, vier vrouwen en twee kinders uit Fisantekraal, de ouders van John en een zuster uit Wesbank om de zang te ondersteunen, waren aanwezig. Het onderwerp van de dienst was het hart van die Bijbelse boodschap nl. Romeinen 1:17c,

“Maar die regverdige sal deur die geloof lewe”.

Gebedspunt

Bid aub samen met ons; voor vertroosting in verdriet van Gods kinderen. En ook voor Gods kracht en wijsheid en zegen op het missionwerk in Fisantkraal.