Naast: Corona in Zuid-Afrika:

Ook in Zuid Afrika is iedereen in de ban van het coronavirus. Ook hier heeft het virus het leven van de mensen volledig op de kop gezet. Net als in Nederland zijn er veel mensen die hun baan hebben verloren. Maar hier komt het in de arme wijken nog veel harder aan. Er zijn heel wat mensen die nu honger hebben omdat er geen geld is om voldoende eten te kopen. En dan komt het gebod van Mattheus 25 extra bij ons binnen: “Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken”. Dit is wat onze Heiland van ons wil!

Sopkombuis in Leiden:

Het kerkje van Leiden is onderdeel van de lokale gemeenschap in deze township. Het is heel mooi om te zien dat de gemeenteleden zelf zien dat hun zorg niet alleen is het voortbestaan van  hun eigen gemeente, maar dat ze ook echt naar de mensen uit de buurt kijken die hulp nodig hebben! Een zuster uit de gemeente (Johanna Burns) stelde haar eigen kleine keukentje (kombuis in het Afrikaans) ter beschikking en met steun van Karen Abrahams (de vrouw van dominee Peter Abrahams) wordt er elke woensdag “sop”, dat is soep, gekookt voor de mensen uit de omgeving van de kerk. Bijna 150 mensen komen wekelijks deze soep ophalen. Zo is er dus nu ook (net als in Belhar) wekelijks soep voor de armen. Op deze manier kunnen de jonge Christenen van de kerk van Leiden op een mooie manier hun licht laten schijnen in deze donkere tijd en zo beelddragers van Christus zijn!

De zusters doen het werk met blijdschap en hopen het in de toekomst zelfs uit te kunnen breiden naar de omliggende wijken, Den Haag en Delft! Wat zijn ze dankbaar dat ze dit kunnen doen met Gods hulp en de ondersteuning van onder andere de mensen uit Nederland.

Wilt u bidden voor:

  • De mensen die geen werk meer hebben (en daardoor geen inkomsten) als gevolg van de coronacrisis.
  • Dat dat mensen via het sopkombuis veel mensen van voedsel kunnen voorzien en zo Gods licht kunnen laten schijnen in de wijk Leiden en omgeving.
  • De zendelingen rondom de Kaap (Peter Abrahams en Carl van Wyk).
  • Dat de gemeente van Leiden grond kan kopen voor een eigen kerkgebouw (ze huren nu nog een lokaal van een school op zondag).
  • Voor het zendingswerk in de wijk Delft.