Naast

Speciale editie regio-Naast: jaarverslag 2016 Zuid-Afrika Mission

“God verandert niet; Hij is bij je op de bergtoppen en in dalen,” getuigt Ariane, gevlucht uit Rwanda en tegenwoordig actief lid van de Living Hope-gemeente in Akasia, op de achterkant van de nieuwe, regionale Naast. “Ik mag van Gods goedheid en trouw getuigen: verlies de hoop niet!”

Datzelfde verlangen delen 12 verschillende mission-partners in Zuid-Afrika, waaraan de 43 samenwerkende GKv-kerken in Groningen en Fryslân steun verlenen: Jezus’ liefde delen, in woorden én daden. In deze regionale Naast-editie is een heldere  overzichtskaart van Zuid-Afrika opgenomen, waarop alle 12 samenwerkingspartners staan genoemd.

Deze Naast vormt tegelijk het jaarverslag van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten over 2016. Zo zijn er enkele bijzonderheden uit het afgelopen jaar opgenomen, en is er aandacht voor ontwikkelingen die meeleven en gebed vragen. Met dit kleurrijke, publieksvriendelijke jaarverslag hoopt het bestuur de Noord-Nederlandse steun aan kerkplanting door zendelingen, aids-hulpverlening, theologische opleidingen en de investering in jongeren (studiebeurzen) in Zuid-Afrika dichterbij te brengen.

Ook is een duidelijk overzicht van de financiën opgenomen: waar ging mijn euro in 2016 naartoe? Hoe is het zendingsquotum – in samenhang met het landelijk samenwerkingsverband rond mission – besteed? En hoe ziet de begroting voor 2017 eruit?

Dit en nog veel meer lees en zie je in de nieuwe regionale Naast van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten, nú in de kerken en online www.zuidafrikamission.nl/naast