Nader Bekeken – maart 2018

Uit de inhoud o.m.:

Kleed je in de liefde (Dick Dreschler)
Er is een nieuw Kerkboek (Kees van Dijk)
Moederschap en moederliefde: mythe of gave? (Ida Slump-Schoonhoven)
Dramatiseren van Christus’ lijden (Gijs Zomer, column)
Waarom huilde Jezus? (Egbert Brink)
De Here Jezus zien (Aryjan Hendriks)

Voor informatie en abonnementen: www.woordenwereld.nl/klantenservice