Neem eens een kijkje in de wereld van de LV/GS

De Nederlandse Gereformeerde Kerken willen kerken zijn waar Jezus Christus centraal staat. Hij is onze levende Heer. Daarom bidden we dat de hereniging van GKv en NGK meer zal betekenen dan de heling van een breuk. We verlangen naar steeds meer leven in de kerken. Eén in gelovig ontzag voor God. Met eerbied voor zijn Woord. Gedreven door liefde voor Hem, voor elkaar. Betrokken aanwezig in zijn wereld, als teken van zijn koninkrijk. Gevuld met hoop, want Hij belooft grote dingen. Met alle ruimte voor zijn Geest die ons verrast.’

Toonzetting
Met deze woorden opent de inleiding op de kerkorde van de nieuwe kerkgemeenschap die D.V. op 1 mei a.s. zal ontstaan, als NGK en GKv samengaan. Ze zetten als het ware de toon voor alle afspraken die daarna in de kerkorde geformuleerd worden. In deze maanden leggen de afgevaardigden naar de landelijke vergadering/generale synode (LV/GS) van Zoetermeer de laatste hand aan de kerkorde. Tijdens in totaal z’n tien vergaderdagen wordt die nogmaals tegen het licht gehouden en worden vragen en suggesties vanuit de classes en regio’s besproken en beoordeeld. Mogelijk leidt dat op een aantal punten daadwerkelijk tot aanpassing van de kerkorde. Op de eerste inhoudelijke vergadering van 11 en 12 november gebeurde dat in ieder geval wel.

Van grote lijn naar concrete invulling
De kerkorde schetst op allerlei punten alleen de grote lijn van hoe de Nederlandse Gereformeerde Kerken kerk willen zijn en waar ze zich samen aan verbinden. Hoe dat er in de praktijk uit komt te zien wordt uitgewerkt in zo’n veertig landelijke regelingen. Daarin gaat het bijvoorbeeld over alles wat erbij komt kijken als een predikant beroepen wordt of met emeritaat gaat, over als er een onwerkbare situatie ontstaat tussen een kerk en een predikant, over de positie van werkers in de kerk en over het klachtrecht bij seksueel misbruik in de kerkelijke setting. Ook die regelingen staan op de agenda van de LV/GS. Daarnaast moeten er nog ingrijpende besluiten genomen over financiële zaken, waaronder de harmonisatie van de pensioenvoorziening voor predikanten.

Vlog en social media
Neem eens een kijkje in de wereld van de LV/GS. Dat kan op de speciale LV/GS-website: www.lv-gs2022.nl. Je vindt daar van alles, van de agenda voor komende vergaderingen en verslagen van vergaderingen die al voorbij zijn, tot een link naar de livestream die het mogelijk maakt om de plenaire vergaderingen live te volgen. Ook kun je op Twitter volgen wat er op de LV/GS gebeurt (@lv_gs2022). Nieuw zijn deze keer de vlogs die gemaakt worden door verschillende afgevaardigden in samenwerking met LPB-media. Bekijk ze op de LV/GS-website, op Facebook (www.facebook.com/ngkgkv) of Instragram (ngk_gkv).