Newbornlife’s Eindejaarsactie 2019

St. Newbornlife heeft opnieuw de vrijmoedigheid om onze zgn. eindejaarsverdubbelingsaktie 2019 bij u aan te kondigen.

Stichting Newbornlife vraagt opnieuw uw aandacht en gebed voor vrouwen in West-Africa die leven met een gat in hun urineblaas –Vesico Vaginal Fistula-….met alle gevolgen van dien! Want korter of langer geleden hadden deze vrouwen een zeer langdurige en gecompliceerde bevalling zonder professionele hulp. Hierdoor is hun kindje veelal overleden en hun urineblaas (en/of darm) compleet verscheurd. De gevolgen zijn desastreus: een leven in  afzondering, uitgestoten úit hun gemeenschap, werk, trein, kerk en zélfs hun man wil haar niet meer zodat ze ook haar eventuele kinderen niet meer ziet. Dit vanwege de voortdurende stank van de urine en/of feacesstroom. Vaak worden ze gepest en raken eenzaam en verward.

In het voorjaar van 2020 wordt in Senegal begonnen met gratis VVF-herstelopera-ties door vrijwilligers op het grote hospitaalschip van MercyShips En een hersteloperatie=een nieuw leven: de blaaswand wordt gedicht en kan weer urine bevatten. De vrouwen worden liefdevol verpleegd, ook weer aangeraakt en geknuffeld. Er wordt veel gepraat, gezongen en gebeden. Met veel giften kunnen ook in Senegal DV weer een heel aantal vrouwen beginnen aan een nieuw leven, zonder schaamte en kunnen ze weer volop vrouw zijn. (Ik was afgelopen voorjaar –op uitnodiging van MS- in Guinee en kon dit genezingsproces zelf meemaken) Zie voor meer informatie en verhalen op www.newbornlife.nl

De vrijwilligers –zónder salaris/vergoeding- van het grote hospitaalschip richten zich voor de komende werkperiode voornamelijk op het vinden van patiënten uit de afgelegen gebieden van Senegal (55% v/d bevolking), waar de chirurgische nood nog extreem groot is. De toegang tot medische zorg is daar zeer beperkt tot nihil. Iedere vrouw is kostbaar, zowel in Nederland alsook in Senegal!

Uw gift is zéér welkom, welke speciaal voor deze vrouwen wordt geoormerkt. Uw gift wordt in december verdubbeld en is 2x zoveel waard!: €.10 wórdt dan €.20/ €.50 wórdt €.100. etc. NL85 INGB 0003 1092 80. t.n.v. Newbornlife te Zuidlaren. o.v.v.verdubbelingsaktie. St.Newbornlife is ANBI aangemerkt bij de belastingdienst en uw gift dus aftrekbaar. Doet u (weer)mee?

Janneke Venema, voorz. Stichting Newbornlife Nederland

 

 

 

 

 

 

Een uurtje aan dek lekker in de frisse lucht/ Feest na herstel!