Nieuws van de bijbelvereniging

Als Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) gaan we, samen met Bible League Nederland, een nieuwe Vrijheidsbijbel uitbrengen.

Deze Nederlandse Bijbel voor gedetineerden heeft de naam Vrijheidsbijbel, omdat het Woord van God mensen bevrijdt. Door het lezen in de Bijbel kunnen mensen Jezus ontdekken, die wil bevrijden van het kwaad en van machten die het leven soms beheersen.

Evenals de vorige versie, zal ook deze nieuwe uitgave gratis worden verspreid onder gevangenen, veelal via Geestelijk Verzorgers.

Omdat ruim 50% van de gedetineerden niet van Nederlandse afkomst is en geen (goed) Nederlands spreekt, zijn we dankbaar dat de Bijbelvereniging óók Bijbels kan aanbieden in vele tientallen ándere talen dan het Nederlands. Dat neemt niet weg dat deze Vrijheidsbijbels (gezien onze ervaringen in het verleden) snel hun weg gevonden zullen hebben in het gevangeniswezen.

Het eerste exemplaar zal D.V. op 30 januari 2020 om 13.00 uur in het gebouw van de Tweede Kamer worden overhandigd aan Madeleine van Toorenburg. Sinds 2017 is Van Toorenburg namens het CDA in de Tweede Kamer woordvoerder veiligheid en justitie (criminaliteit, drugs, gevangeniswezen) en terrorismebeleid. Eerder was ze directielid van meerdere gevangenissen.

info@bijbelvereniging.nl
www.bijbelvereniging.nl