Nieuws van de kerken in Zuid-Afrika

Belhar kinderproject

Gedurende de wintervakantie in juli was het weer tijd voor het kinderproject in Belhar.

Het thema van de week was: Leef jouw geloof uit. Gedurende die drie dagen lag de focus op

  • geloof in daden
  • geloof in woorden en
  • geloof in gedachten

Er waren kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar. Ongeveer 90 kinderen deden mee aan het project, een grote groep! Drie jeugdleden van de VGK Bellville waren betrokken bij de organisatie van het project en van de gemeente Belhar waren ook verscheidene jeugdleden betrokken, met Clement Abrahams, zoon van ds. Pieter A als leider.

De kinderen werden in 4 leeftijdsgroepen ingedeeld. De kleuters kleurden en tekenden over het behandelde thema van de betrokken dag. De andere groepen schreven er teksten van op en versierden die met tekeningen. De oudere kinderen vulden puzzles in en schreven op allerlei manieren op hoe ze hun geloof in het alledaagse leven kunnen uitdrukken.

Verder is er ook heerlijk gezongen en is hen door middel van korte verhalen geleerd wat ‘geloof’ betekent. En natuurlijk was er ook iets voor de magen van de kinderen; elke dag kregen ze een ontbijt en middageten Op de zondag bij de kinderdienst was er een speciaal ´kospakkie´ voor iedereen.

Gebedspunt

Wilt u voor onze jonge mensen bidden; dat ze mogen groeien en volharden in hun geloof.