Nieuws van de Synode van Goes

Synode vergadert over m/v-besluiten

Op 23 en 24 januari jl. heeft de generale synode zich uitgebreid beziggehouden met de vragen over en de bezwaren tegen het besluit om vrouwelijke ambtsdragers toe te laten in de kerken. Een commissie was eerder al aan het werk gegaan om gesprekken te voeren met bezwaarde gemeenten en om een goed onderbouwd antwoord voor te bereiden. Zij presenteerden hun eerste, voorlopige bevindingen in een raamwerknotitie, die tijdens deze vergaderdagen in goede harmonie grondig tegen het licht werd gehouden. Uit die bespreking werd de conclusie getrokken dat de commissie verder kan gaan op de ingeslagen weg. Naar verwachting zal het definitieve antwoord op de vragen en bezwaren op 24 april a.s. gegeven worden.

Wilt u meer weten over de strekking van de raamwerknotitie, lees dan op www.lv-gs2020.nl het bericht onder GKv/Actueel van 30 januari: “Synodenieuwsbrief: summiere strekking raamwerknotitie m/v en ambt”.

De synode besloot verder om aan mensen met een afgeronde hbo- of bacheloropleiding theologie preekbevoegdheid te verlenen, mits ze een aanvullende eenjarige cursus preekkunde aan de TU-Kampen of een gelijkwaardige instelling hebben gevolgd.

D.V. op 7 en 8 februari a.s. komen de afgevaardigden naar de synode en de landelijke vergadering van de NGK voor het eerst bijeen voor nadere kennismaking en bezinning.

Alles over de synode kunt u vinden op www.lv-gs2020.nl. Er staan onder andere een digitale folder en een drietal minidocumentaires die inzicht geven in een aantal onderwerpen waar de synode zich dit voorjaar over buigt. Na afloop van een vergaderdag wordt er ’s avonds meteen een verslag geplaatst. Bovendien wordt er na afloop van een reeks vergaderdagen een synodejournaal opgenomen dat zo snel mogelijk op de website komt. Ten slotte kunt u zich ook abonneren op de speciale synodenieuwsbrief.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief Synode