Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

GRAZ en omstreken

een kerkgebouw dichter bij huis in Oostenrijk

Afgelopen zomer hebben we twee Nederlandstalige kerkdiensten in een kapel in ons eigen dorp gehouden. De middeleeuwse kapel is eigendom van de burgerlijke gemeente en de burgemeester zei dat we zo vaak we wilden er gratis gebruik van mochten maken om er kerkdiensten te houden. De Nederlandse diensten waren goed bevallen en door de woorden van de burgemeester gingen we er over nadenken of het misschien een idee was om ook de Duitstalige diensten in Übelbach te houden. We hebben daar over nagedacht, ervoor gebeden en met verschillende mensen erover gesproken. Ook hebben we alle bezoekers (gemiddeld 5 J) van de diensten gevraagd of ze bereid waren naar Übelbach te rijden voor de kerkdiensten. De meeste bezoekers kwamen al niet uit Graz zelf en waren toch al gewend te rijden en daardoor vond men het geen probleem dat we de diensten in Übelbach zouden gaan houden. Zelf vonden we het wel een mooie gedachte om de kerkdiensten nu dichter bij huis te gaan houden. In deze coronatijd is het erg moeilijk om iets in het openbaar te organiseren, maar de kerkdiensten zouden wellicht ook mensen uit Übelbach zelf kunnen aantrekken.

De eerste zondag in Übelbach, eind september, was het best spannend. Zou er iemand komen? Om verschillende redenen hadden al onze vaste bezoekers afgezegd en vroegen we ons af of we misschien de eerste dienst in Übelbach als gezin alleen zouden zijn. Maar plotseling kwam daar een kennis van Francien de hoek om die onze kerkdienst mee wilde maken. Francien wandelt af en toe met haar en had haar net verteld dat we vanaf deze zondag in Übelbach kerkdiensten zouden hebben. We waren blij verrast dat ze de dienst kwam bezoeken.

In de week erna maakte ik kennis met een ander christelijk gezin in Übelbach dat een soort huisgemeente heeft. Ze hebben al verschillende keren onze kerkdiensten bezocht en wij hebben een paar keer hun Bijbelstudie bezocht. Het is mooi om zo ook dichter bij huis contacten met andere christenen te krijgen en we zijn benieuwd hoe God deze contacten verder wil gaan gebruiken.

De laatste zondag van oktober werden we weer verrast. Drie jonge mensen (een echtpaar (23,29) en de jongere broer (16) van de man) kwamen onze dienst bijwonen. Ze zijn op zoek naar een bijbelgetrouwe kerk in de buurt van Graz. De eerste contacten waren positief, bemoedigend en hoopvol. De jongen van 16 gaat nu samen met twee van onze kinderen catechisatie volgen.

Sinds eind november is er weer een lockdown in Oostenrijk. Vergelijkbaar met de maatregelen in Nederland. Samen met enkele van de vaste bezoekers verzorgen we nu weer online diensten vanuit huis. Zo mag in deze turbulente tijd de verkondiging van het Woord toch doorgang vinden. Daar zijn we de HEERE dankbaar voor.

Rond Hervormingsdag zongen we het Lutherlied in het Duits. Wat een bemoediging!

Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen!

En het laatste vers citeer ik dan graag weer in het Nederlands:

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken!

 Ds. Peter Drost is missionair predikant namens de ERWKB in Graz.


De SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk) ondersteunt vier kleine gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland. Zij dragen het Evangelie van Jezus Christus uit in een sterk geseculariseerde omgeving. Het bestuur van de SSRO is afkomstig uit de CGK, de GKV, de HHK en de PKN (Geref. Bond). Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at. Volg de SSRO op Facebook (SSRO.NL) of op Twitter (SSROnl). Giften zijn erg welkom op NL34 RABO 0312 8935 07 t.n.v. SSRO – Hendrik-Ido-Ambacht. U kunt speciaal het werk in Innsbruck steunen door bij uw gift te vermelden: ‘Innsbruck – Rozema’.