Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

Ds. Jan Berend Wilmink – missionair predikant in Neuhofen

De gemeente

Vijfendertig jaar geleden begon het werk van de SSRO met het ondersteunen van de Evangelisch Reformierte Kirche van Neuhofen en haar predikant ds. Reinhold Widter. Op 20 november jl. mochten we dat vieren met een prachtige jubileumdag in Veenendaal.

In die 35 jaar groeide de ERKWB uit tot een klein kerkverband met inmiddels zes kerken. De kleinste daarvan is de kerk van Neuhofen. Een gemeente met kleine kracht, maar trouw aan Gods Woord, zoals in Openbaring 3:8 van de gemeente in Filadelfia wordt gezegd

Sinds 2000 is de gemeente van Neuhofen, op een korte periode na, vacant. De broeders en zusters bidden al jarenlang om de invulling van deze vacature, niet door een gemeente-pastor, maar door een missionaire predikant.

De dominee

Groot is onze blijdschap dat dominee J.B. Wilmink zich door de HERE geroepen voelt om de laatste vier jaar als predikant de gemeente van Neuhofen te willen dienen. Zijn missionaire hart ging al langer naar Oostenrijk uit.

Op 20 februari preekte hij onder grote belangstelling afscheid in GKV ‘De Kandelaar’ te Amerfoort-Centrum, de gemeente die hij bijna 15 jaar gediend heeft.

Deo Volente 27 maart 2022 hoopt hij in Neuhofen intrede te doen.

Dominee Wilmink gaat voor 70% in Neuhofen en omgeving als missionair predikant aan het werk. Nu is Oostenrijk een duur land om te wonen. De totale traktementskosten van ds. Wilmink zullen ongeveer € 52.500 per jaar bedragen. Via eigen sponsoring zal hij zelf minstens € 12.500 bij elkaar brengen. Voor de overige € 40.000 per jaar wil de SSRO de komende vier jaren garant staan.

Missie voor Neuhofen

Maar … dat kan niet zonder uw hulp. De SSRO ondersteunt al de kerken van Rankweil, Basel en Graz voor in totaal € 150.000 per jaar. Met de € 160.000 extra ondersteuning aan de kerk van Neuhofen voor de vier jaren dat dominee Wilmink daar het Evangelie brengt, komt de bodem van onze kas over vier jaar in zicht.

Daarom doen wij een vrijmoedig beroep op u. Helpt u mee om deze roepstem van de HERE om het Evangelie in Oostenrijk te verkondigen mogelijk te maken? Neem de gemeente van Neuhofen en dominee Wilmink op in uw gebeden. En geef wat u kunt missen. U kunt dat maandelijks of jaarlijks doen voor de periode 2022-2025. Maar ook uw eenmalige bijdrage is hartelijk welkom! U kunt uw gave overmaken op rekeningnummer  NL34 RABO 0312 8935 07  t.n.v. SSRO Hendrik-Ido-Ambacht  onder vermelding van Neuhofen 2022-2025

Zou u dat laatste er bij willen zetten? Dan is duidelijk dat uw gift rechtstreeks ten goede komt aan de uitzending van dominee Wilmink.


De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk ondersteunt al meer dan 25 jaar een aantal van de gereformeerde kerken in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland die samen de ERKWB vormen. Op dit moment zijn dat Basel, Graz, Neuhofen en Rankweil. In een sterk geseculariseerde omgeving brengt men daar in Woord en daad het Evangelie van Jezus Christus.

Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at. Volg de SSRO op Facebook (SSRO.NL) of op Twitter (SSROnl).