Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

Missionair predikant voor de Ev.-Reformierte Kirche in Neuhofen – ds. J.B. Wilmink doet intrede op 27 maart 2022 –

Voor de kleine ERKWB-gemeente Neuhofen was 27 maart een feestdag. Negen jaar lang was men vacant. Het was het aanhoudende gebed van de gemeente om weer een dominee te mogen ontvangen. De HERE heeft daarin voorzien.

Op 27 maart 2022 mocht ds. Jan Berend Wilmink in een kleine schuilkerk in de buurt van Neuhofen bevestigd worden. Een historische plaats. Keizer Joseph II gaf met zijn tolerantie-edict in 1781 de protestanten de vrijheid om weer gebedshuizen te openen. Vanaf de straat mocht je niet zien dat het een kerk was. Tegenwoordig staat deze schuilkerk duidelijk zichtbaar in het prachtige landschap van het Kremstal. Vanuit Neuhofen an der Krems wil ds. Wilmink het Evangelie op gereformeerde grondslag verkondigen en zijn evangelisatiewerk vorm geven.

Bij de bevestigingsdienst die werd geleid door ds. Reinhard Mayer uit Rankweil liet ds. Wilmink ons aan de hand van de gelijkenis van de zaaier uit Lucas 8: 4-15 nadenken over de gesteldheid van onze bodem waarop het Zaad valt. Hij gaf zijn preek het thema mee “Hört ihr Leut ́ und lasst euch sagen!“ Wij hopen dat velen het leven gevende Woord uit de mond van ds. Wilmink mogen horen, dat zij zich laten gezeggen, dat het op vruchtbare bodem mag vallen.

Na de kerkdienst werd ds. Wilmink toegesproken door ds. Jan Geersing namens GKV Ridderkerk, de partnergemeente van de Neuhofen, en door vertegenwoordigers van de SSRO. Ook waren er afgevaardigden aanwezig namens GKV Amersfoort-Centrum, zijn vorige gemeente.

In het najaar van 2021 mocht de SSRO terugkijken op haar 35-jarig bestaan. Het werk van de SSRO is vrijwel gelijk met de oprichting van de gemeente in Neuhofen, de eerst ERKWB gemeente, gestart. Wij hopen deze kleine gemeente ook de komende jaren te mogen ondersteunen. Wij bidden onze HERE dat Hij het werk van ds. Wilmink zegent en aan de gemeente groei geeft. “Hört ihr Leut ́ und lasst euch sagen!“

Ds. Wilmink zal Deo Volente tot zijn emeritaat in 2026 de gemeente van Neuhofen dienen. Deze kleine gemeente kan de traktementslasten zelf niet dragen. Daarom doen wij een vrijmoedig beroep op u. Helpt u mee om deze roepstem van de HEERE om het Evangelie in Oostenrijk te verkondigen mogelijk te maken? Neem de gemeente van Neuhofen en dominee Wilmink op in uw gebeden. En geef wat u kunt missen. U kunt dat maandelijks of jaarlijks doen voor de periode 2022-2026. Maar ook uw eenmalige bijdrage is hartelijk welkom! U kunt uw gave overmaken op NL 34 RABO 0312 8935 07 t.n.v. SSRO Hendrik-Ido-Ambacht  onder vermelding van Neuhofen 2022-2025


De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk ondersteunt al meer dan 25 jaar een aantal van de gereformeerde kerken in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland die samen de ERKWB vormen. Op dit moment zijn dat Basel, Graz, Neuhofen en Rankweil. In een sterk geseculariseerde omgeving brengt men daar in Woord en daad het Evangelie van Jezus Christus.

Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at. Volg de SSRO op Facebook (SSRO.NL) of op Twitter (SSROnl).