Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

“Scheurde U maar de hemel open”

De eerste Kerst voor ds. J.B. Wilmink in Neuhofen – Oostenrijk

„Alle Jahre wieder kommt das Christuskind“ – zo klinkt het vrolijk uit talloze luidsprekers op adventsmarkten hier in het Kremsdal. Alsof het Kerstfeest een onveranderlijk natuurverschijnsel is – “de volgende winter komt er zeker aan!”. Ook met andere gevoelige melodieën wordt de toon gezet en worden we verleid kerstinkopen te doen.
Wandelend op de ‘Weihnachtswelt’ in Wels, een stad hier vlakbij, dacht ik: “Welke diepere gevoelens associëren handelaren en klanten eigenlijk met deze vertrouwde klanken?”

Eerlijk gezegd horen het vrolijk musiceren tijdens Advent en het hoopvol Kerstgebeuren ook tot mijn eigen vroegste (en fijnste!) ervaringen met het Evangelie. Nu ik voor het eerst in Oostenrijk kerstfeest vier verheug ik me dan ook zeer. De meesten zijn blij dat samen vieren eindelijk weer kan! Maar … ze maken wel een wat gejaagde indruk en lijken een beetje te versmelten tot een anonieme massa, die de aansluiting niet wil missen. eerst Kerstmis, dan ‘Sylvester’ (Oudjaar) en dan het carnavalsseizoen.

Maar welke zorgen, angsten – en stille wanhoop misschien – dragen ze met zich mee? Wie durft zich daarover uit te spreken? Elke dag horen we over Oekraïne. Het front is niet ver van hier: in ons dorp verblijven bijna 100 vluchtelingen. De inflatie is het gesprek van de dag en doen mij beseffen: dit is een land van extremen: zeer rijk en heel arm. Ook onze gemeente maakt pijnlijk mee dat vrienden en familieleden ziek worden. Blijven die vrolijke liedjes ons niet in de keel steken?

Wacht even! Er zijn ook adventsliederen met woorden van klacht en berouw. Op de 1e advents-zondag zingen we een lied uit 1622 (vier jaar na het uitbreken van de 30 jarige oorlog) dat ik ook wel in Nederland heb gezongen: “Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer”. Dat is een woord uit Jesaja 38:19: “Scheurde U maar de hemel open om af te dalen!” Dit gebed heeft God … verhoord.

Met de geboorte van Christus heeft Hij de hemel geopend. Geboren uit de maagd Maria, kwam Hij als mens naar onze wereld om zich voor ons te geven, zodat wij eeuwig kunnen leven.

Om die boodschap te horen mogen wij hier in Neuhofen en Kematen iedereen uitnodigen. Amazing grace!

Ds. Jan Berend Wilmink (64) vertrok in maart 2022 als missionair predikant naar Oostenrijk om daar nog vier jaar de kleine gemeente van Neuhofen a/d Krems te dienen. Alleen met steun vanuit Nederland is dit mogelijk. Wilt u daarbij helpen? Maak dan een Kerstgift over naar NL34 RABO 0312 8935 07 t.n.v. SSRO Hendrik-Ido-Ambacht  onder vermelding van Kerstgift Neuhofen


De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk ondersteunt al meer dan 25 jaar een aantal van de gereformeerde kerken in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland die samen de ERKWB vormen. Op dit moment zijn dat Basel, Graz, Neuhofen en Rankweil. In een sterk geseculariseerde omgeving brengt men daar in Woord en daad het Evangelie van Jezus Christus.

Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at. Volg de SSRO op Facebook (SSRO.NL) of op Twitter (SSROnl).