Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

1998 – ERKWB RANKWEIL – 2023

Jubileumfeest 22-24 september

De ERWKB in Rankweil bestaat, met grote dank aan God, in 2023 precies 25 jaar. Zo’n 15 jaar na de oprichting van de kerk van Neuhofen streken ds. Reinhard Mayer en zijn vrouw Bernadette neer in Rankweil. Daar woonde een gezin dat lid was van Neuhofen. Dat was en is nog steeds een afstand van ruim 450 kilometer! Het 25-jarig bestaan wordt gevierd in het weekend van 22-24 september.

DOMINEE MAYER OVER DE AFGELOPEN 25 JAAR

Over hoe het begon en hoe het verder ging vertelt ds. Reinhard Mayer zelf: “Ik kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus toen ik Bernadette, mijn vrouw, ontmoette (ik kwam dus niet tot het geloof vanwege haar, maar door haar). Ik was toen 24 jaar oud. We verhuisden naar Basel waar ik theologie studeerde en Bernadette 3 van onze 4 kinderen kreeg. In 1998 stapten wij over van de Lutherse Kerk naar de Evangelisch-Reformierte Kirche W.B. (ERKWB) en stichtten de tweede gemeente van deze kleine kerk in Rankweil. Ik kreeg toen geen salaris omdat de ERKWB niets kon betalen. Maar de Heer voorzag ons, zoals Hij belooft in Matheus 6:33, in meer dan genoeg. Vanaf 1999 betaalde de SSRO de huur van ons kerkgebouw en 5 jaar later ook een deel van mijn salaris.

Wij waren (en zijn) altijd missionair en Hij zegende ons zowel in Rankweil, als in de plaatsen waar ik Gods Woord predikte. In Winterthur (Zwitserland) ontstond een gemeente. In Bludenz en Innsbruck, waar ik regelmatig preekte, niet. Mijn kerkenraad en ik konden echter predikanten naar Bazel, Wenen en Graz roepen die (met veel moeite) in zijn zegen mogen werken. We konden ook een voorganger roepen voor de herderloze eerste ERKWB-gemeente van Neuhofen in Ober-Österrreich.

Ons nieuwste missieproject is in het Kleinwalsertal. Als het mogelijk is, rijd ik de 100 km door de bergen op mijn motor. Bernadette en ik zijn nu grootouders, hebben veel moeilijkheden gehad, maar onze missionaire ijver is niet afgenomen. Wij blijven verlangen naar meer gereformeerde kerken met een bijbelse theologie en zijn blij met de SSRO, die ons altijd heeft bijgestaan.”

Tot zover ds. Reinhard Mayer. Samen met zijn vrouw Bernadette hebben ze zich de afgelopen 25 jaren voor meer dan 100% ingezet voor de verkondiging van het Evangelie en de opbouw van de gemeente. Inmiddels heeft de gemeente ruim 60 leden.

 

EEN JUBILEUM-GESCHENK VOOR DE JARIGE GEMEENTE

Als SSRO willen we de gemeente van Rankweil en haar predikant graag een passend jubileumgeschenk aanbieden.
Helpt u mee dit mogelijk te maken? Scan de QR-code of maak uw gift over via

NL34 RABO 0312 8935 07 t.n.v. SSRO Hendrik-Ido-Ambacht o.v.v.Jubileum 25 jaar Rankweil

BEZOEK DE KERKDIENSTEN IN RANKWEIL

Veel Nederlandse christenen bezoeken regelmatig de zondagse Gottesdienst die om 10:00 begint. Ook dit jaar bent u hartelijk welkom in de kerkzaal aan de Feldkreuzweg 13, 6830 Rankweil pal naast afrit 36 van Authobahn E60.


De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk ondersteunt vier van de zes ERKWB in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Meer informatie is te vinden op: www.ssro.nl of  www.reformiert.at. De SSRO is ook te volgen via Facebook (SSRO.NL), Twitter (SSROnl) en Insta (kerk_zijn_in_de_alpen).