Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

“Oostenrijk heeft prachtige natuur, maar lege kerken!”

– Klaas Rozema gaat als missionair predikant naar Innsbruck –

 Op zondag 14 oktober 2018 krijgt de kerk van Rankweil een tweede predikant. Klaas Rozema (31), net afgestudeerd aan de Theologische Universiteit in Kampen, heeft voor de zomer het beroep om missionair predikant in Innsbruck te worden aangenomen.

Klaas vertelt graag iets over zijn motivatie: “Toen ik twaalf jaar oud was, vroeg  ik mij al af: ‘Kennen Oostenrijkers God niet!?’ Ik was voor het eerst in Oostenrijk op vakantie en verwonderde me over de prachtige natuur en de rijke cultuur. Tegelijk was ik verbaasd over het feit dat al die mooie kerken op zondag leeg waren. Veel Oostenrijkers geloven wel in een ‘god’ en in het land hangen veel beelden van Jezus Christus. Maar velen kennen God en Jezus niet en dat raakt mij!

Nu ben ik 31 en afgestudeerd aan de Theologische Universiteit in Kampen. Half september vertrek ik definitief naar Oostenrijk om als missionair predikant in Innsbruck te gaan werken. Ik heb daar veel vertrouwen in. Tijdens mijn studie zei een vrouw in Oostenrijk tegen mij: ‘Als jij dominee wilt worden, kom dan naar Oostenrijk. Wij hebben dominees nodig!’ Nu is voor mij de tijd gekomen om in Oostenrijk van Christus te getuigen.”

Op zondag 14 oktober 2018 zal Klaas, zo de HERE wil, door de kerk van Rankweil aangesteld worden als missionair predikant voor Innsbruck. Klaas ziet daar duidelijk Gods leiding in: “Christus heeft deuren voor mij geopend om naar Oostenrijk te gaan. Ik voel mij geroepen er als dominee te werken.”

In Nederland is de hervormde Morgenstergemeente in Zoetermeer partnergemeente van het kerkplantingsproject in Innsbruck. Deze gemeente wil de kosten voor de kerkzaal e.d. dragen.

Klaas wordt door de ERKWB van Rankweil beroepen. Maar deze kerk is klein en heeft al een eigen predikant in dienst, dus kan zelf het traktement voor Klaas niet opbrengen. Daarom willen wij als SSRO de komende vier jaren garant staan voor 2/3 van het traktement voor een missionair predikant in Innsbruck. Klaas wil de andere 33% van dat bedrag, zo’n € 1.500 per maand, via een vriendenkring / thuisfrontcommissie bij elkaar brengen.

Als SSRO komen we op dit moment € 30.000 per jaar te kort. We vertrouwen erop dat we met extra bijdragen vanuit onze achterban toch onze toezegging aan de kerk van Rankweil kunnen nakomen. Daarom doen we met vrijmoedigheid een beroep op u.

Wilt u eenmalig of met vaste regelmaat speciaal voor dit werk een gift over maken? Dat mag dan op de tweede SSRO-rekening die we vanaf heden speciaal voor de gemeentestichting in Innsbruck bestemd hebben, nl.

NL34 RABO 0312 8935 07
t.n.v. SSRO Assen
o.v.m. ‘ERKWB Innsbruck’

Wij danken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid.


De SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk) ondersteunt al meer dan 30 jaar een aantal kleine gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland die samen de ERKWB vormen. In Neuhofen a/d Krems, Rankweil, Wenen, Basel en Winterthur klinkt elke zondag het Evangelie in een sterk geseculariseerde omgeving. Door de week getuigen de leden met woord en daad van hun geloof in Christus.

Meer informatie, ook over de gemeentestichting in Innsbruck, kunt u vinden op www.ssro.nl en op Facebook (SSRO.NL) of Twitter (SSROnl).

Ds. L.E. Leeftink (Assen) – bestuurslid van de SSRO