Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

Preken achter een zelfgebouwde kansel in Innsbruck

“Kent u Jezus Christus al?” Deze vraag stelt ds. Klaas Rozema (32) vrijwel wekelijks aan voorbijgangers in het centrum van het Oostenrijkse Innsbruck. In 2018 werd hij als missionair predikant uitgezonden naar deze stad.

De beginperiode in Innsbruck stond vooral in het teken van het regelen van praktische zaken, zegt ds. Rozema. „Ik moest op zoek naar woonruimte en wilde mijn spullen laten overkomen uit Nederland. Ik had geen auto, dus het was een heel geregel.”

 Waar begin je als missionair predikant in een grote stad als Innsbruck?

„Ik ben begonnen met bidden of ik andere christenen mocht ontmoeten met wie ik zou kunnen bidden en Bijbellezen. Dat gebed heeft God verhoord. Ik heb contacten met christenen uit verschillende kerken. Op de hoek van de straat waar ik woon, zit een vrij behoudende evangelische kerk. De predikant vroeg mij of ik hem af en toe wil helpen. Inmiddels heb ik er twee keer gepreekt. Verder heb ik vrienden die afkomstig zijn uit Freikirchen in en rond Innsbruck, zoals pinkster-, baptisten-, of evangelicale gemeenten. Met hen voel ik me verbonden. Ik deel hun liefde voor Christus en de bereidheid om te dienen in Gods Koninkrijk.”

 Als er al zoveel protestantse gemeenten zijn in Innsbruck, waarom zou er dan nog een gemeente bij moeten komen?

„Ik ben hier om vanuit de ERKWB een gemeente te stichten, maar dat is niet mijn enige doel. Mijn grootste verlangen is dat de inwoners van Innsbruck Jezus Christus leren kennen. Het grote onderscheid tussen de ERKWB en andere protestantse gemeenten is dat ons kerkverband een uitgesproken gereformeerd profiel heeft. Wij geloven in de kinderdoop en onderschrijven de Westminster Confessie, een Engelse gereformeerde geloofsbelijdenis. Dat neemt niet weg dat ik opensta voor samenwerking met andere kerken en hen help en ondersteun.”

 Wat doet u zoal om Oostenrijkers te bereiken met het Evangelie?

„Elke dag begin ik met Bijbellezen en gebed. Dat is echt belangrijk voor mij geworden. Vooral in het evangelisatiewerk ervaar ik sterk mijn afhankelijkheid van God. Ik kan het zaad van het Evangelie slechts strooien, Hij geeft de vrucht. Toen ik twee weken in Innsbruck was, vroeg iemand van een baptistengemeente mij of ik samen met hem wilde evangeliseren in de stad. Inmiddels doen we dit elke week, soms wel met zeven man. We delen flyers met de Bijbelse boodschap uit en proberen in gesprek te komen met mensen. Ook geven we af en toe een Nieuwe Testament weg. De reacties zijn divers. Sommigen reageren sarcastisch, anderen zijn belangstellend. Ik hoor schrijnende verhalen. Van een dakloze of van iemand die in de prostitutie is beland. Dan doe ik niet veel meer dan luisteren. Soms mag ik bidden met die persoon.”

 Hoe ziet uw dagelijks leven eruit in Oostenrijk?

„Het grootste gedeelte van mijn tijd gaat op aan het investeren in contacten en het voorbereiden van preken. Ik ga voor in Rankweil en in een evangelische kerk in Innsbruck. Verder bezoek ik op vrijdagavond regelmatig een jongerencentrum in de stad. Dat is opgezet door een diaconaal platform waarin verschillende kerken participeren. We doen gezellige dingen met de jongeren of delen koffie en thee uit aan voorbijgangers. Verder ben ik bezig met de voorbereiding van de cursus ”Christsein entdecken”. Dat is een soort Alphacursus die ik samen met een vriend deze maand hoop te geven.”

Hoe komt u aan deelnemers voor de cursus?

„Ik nodig mensen uit mijn persoonlijke contacten daarvoor uit, dus mijn buurjongens, mijn verhuurder en vrienden. We hopen op een groep van acht à tien personen. Groter hoeft van mij niet, dat belemmert een persoonlijk gesprek.”

 Hoe hebt u de kerstdagen en de jaarwisseling doorgebracht?

„In een magazijn van een sportzaak heb ik de afgelopen twee zondagen een kerkdienst gehouden. Daarvoor had ik mijn persoonlijke contacten en mensen op straat uitgenodigd. Er kwamen de eerste keer acht mensen en een baby op af en de tweede keer ongeveer dertig bezoekers; allemaal Nederlanders. Daar was ik blij mee, maar tegelijkertijd vond ik het jammer dat er geen Oostenrijkers waren. Voor hen zit ik in Innsbruck.”

 Hoe hebt u deze diensten ervaren?

„Het is mooi om op deze manier het Evangelie te verkondigen, maar ook zwaar. Ik had mijn preken voorbereid in het Duits, dat kostte veel voorbereiding. Verder komen alle praktische zaken op mij neer. Ik zet stoelen klaar, bouw een kansel van een tafel en een plastic bak van de Ikea, zet een welkomstbord voor de deur, maak een verkooptafeltje met Oostenrijkse souvenirs, regel de koffie voor na de dienst en maak een praatje met de gasten.

 Hoe kijkt u naar de toekomst?

„Ik leef bij de dag en kijk welke deuren er voor mij opengaan. Mijn grootste verlangen is dat er veel Oostenrijkers tot geloof mogen komen en dat ik over tien jaar overbodig ben. In verschillende protestantse gemeenten in de stad zijn juist de leidinggevende personen afkomstig uit het buitenland. Het zou mooi zijn als er Oostenrijkers opstaan die het voortouw nemen.”


De SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk) ondersteunt vier kleine gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland. Zij dragen het Evangelie van Jezus Christus uit in een sterk geseculariseerde omgeving. Het bestuur van de SSRO is afkomstig uit de CGK, de GKV, de HHK en de PKN (Geref. Bond). Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at. Volg de SSRO op Facebook (SSRO.NL) of op Twitter (SSROnl). Giften zijn erg welkom op NL34 RABO 0312 8935 07 t.n.v. SSRO – Hendrik-Ido-Ambacht. U kunt speciaal het werk in Innsbruck steunen door bij uw gift te vermelden: ‘Innsbruck – Rozema’.