Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

Kerk-zijn in Oostenrijk in Coronatijd

Hoe gaat het met de missionaire ERKWB-gemeente in Graz?

Sinds december 2019 konden we als klein gemeentestichtingsproject onze diensten houden in een klein zaaltje in Graz. Dat paste precies voor ons. Meestal waren er ongeveer 15 personen aanwezig. Daar kwam half maart abrupt een einde aan. Sindsdien zijn al onze diensten online en de Bijbelstudie doen we per Skype. Het is natuurlijk heel anders dan wanneer je echt samen kan komen, maar we vertrouwen erop dat God deze tijd ook gebruikt voor de opbouw van zijn gemeente. In ieder geval zijn er ook in deze tijd veel zegeningen te tellen. Zo kunnen nu mensen veel makkelijker een kijkje bij ons in de dienst nemen, dan ze eerst zouden doen. Onze eigen bezoekers nodigen ook hun vrienden en familieleden uit om de diensten te volgen. Ook krijgen we reacties vanuit andere ERKWB-gemeentes.

Op moment van schrijven is bekend gemaakt, dat er vanaf 15 mei in Oostenrijk weer kerkdiensten gehouden mogen worden, zij het onder strenge voorwaarden. Per 10 beschikbare vierkante meter mag er één bezoeker naar binnen. Dat betekent dat in ons zaaltje in Graz maar drie mensen zouden mogen. Dat is dus nog niet echt een optie.

Hoe het wel verder kan gaan met onze kerkdiensten zal moeten blijken. In ieder geval kunnen we online gewoon doorgaan. Maar we bidden of God mogelijkheden geeft om toch weer werkelijk samen te kunnen komen en God te kunnen loven en prijzen.

Al onze menselijke plannen zijn doorkruist. Maar God is getrouw en Zijn plannen falen niet. De Heere Christus regeert en de Heilige Geest doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Zo bouwt Hij Christus´ kerk van land tot land, met vaste hand.

Tip: Neem eens een kijkje op het Youtubekanaal van de ERKWB Graz. Zoek op Youtube op ERKWB Graz. Behalve de preken kun je ook verschillende liederen vinden die we de afgelopen maanden hebben gezongen.

Ds. Peter Drost – missionair predikant in Graz