Nieuws van SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

Niedrig und bescheiden – net als Jezus Zelf

– Ook in Oostenrijk wordt verkondigd dat Christus onze vrede is –

Ook in Oostenrijk en Zwitserland bestaan een aantal kleine gereformeerde kerken. In Wenen, in Neuhofen a/d Krems (bij Linz), in Rankweil (tegen de Zwitserse grens), in Winterthur (midden in Zwitserland) en in Basel. Samen vormen ze de ERKWB. ‘ERK’ staat voor Evangelisch-Reformierte Kirche en WB voor de Westminster Belijdenis die deze kerken aanvaard hebben.

Afgelopen maand, op zondag 19 november, bezocht ik in mijn vrije weekend de Ev.-Reformierte Kirche in Neuhofen. ‘s Morgens mocht ik er preken en ‘s avonds was ik aanwezig in de avonddienst.

Het was erg bemoedigend om weer eens bij onze Geschwister te zijn. Zondag preekte ik over Micha 5:1-5, een profetische tekst die op zeven manieren naar onze Heer en Heiland Jezus Christus verwijst. Het thema was deze keer in het Engels: (K)NO(W) JESUS, (K)NO(W) PEACE. In het Duits kwamen zeven punten aan de orde, nl. Jezus onze Heer a) is nederig en bescheiden; b) regeert; c) is een Redder die bevrijdt; d) is eeuwig; e) vervult al Gods beloften; f) ist ein Herder; g) IS onze vrede.

De preek werd erg goed ontvangen. Niet alleen vanwege de overzichtelijke struktuur, maar ook inhoudelijk. Dat kwam, merkte ik, omdat onze broeders en zusters in Neuhofen veel meer dan hier in Nederland ervan doordrongen zijn dat we pas echt vrede met God kunnen hebben dankzij Jezus Christus. In deze preek stond Christus centraal, hoe Hij door de profeet Micha al is aangekondigd als de manier waarop God vrede op aarde voor alle mensen bewerken zal. Het is echt een diep besef van ‘Ohne Jesus kein Friede – Kenne Jesus, dann kennst du Frieden’.

Eén van de gemeenteleden vertelde mij dat in haar nabije omgeving geliefden een algemeen geloof in God hebben, maar niet die persoonlijke band met Christus kennen, en daarom óf oppervlakkig geloven óf diep van binnen onzeker zijn, maar dat laatste natuurlijk niet willen erkennen en dus elk inhoudelijk gesprek over het geloof vermijden.

’s Avonds hebben we de preek besproken in de Abendgottesdienst. De zeven karaktistieke elementen van Christus om vrede met God te bewerken zijn allemaal nodig. Toen we doorspraken over de vraag, welke van de zeven men het meest aansprekend vond, antwoordde een van de gemeenteelden: als je naar het bestaan van onze gemeente kijkt: niedrig und bescheiden. Dat kenmerkt de Evangelisch-Reformierte Kirche in Neuhofen.

We bespraken ook een paar andere vragen, o.a. of ziekte uit Gods hand komt of niet. Die vraag houdt de gemeente bezig nu een broeder opnieuw vier chemokuren moet ondergaan incl. een beenmerg / stamceltransplantatie.

Mijn wens is, dat we vanuit Nederland onze medegelovigen in Oostenrijk en Zwitserland niet vergeten, maar hen blijven bezoeken, voor ze blijven bidden en hen blijven ondersteunen. Waarom? Omdat we samen de vrede kennen waar de engelen op de geboortedag van Jezus van zongen: de vrede van God en de vrede met God dankzij Christus die Zelf onze vrede is.

Ds. L.E. Leeftink is bestuurslid van de SSRO en predikant van GKV Assen-Peelo

De SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk) ondersteunt een aantal kleine gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland. In Neuhofen a/d Krems, Rankweil, Wenen, Basel en Winterthur organiseren broeders en zusters activiteiten zoals bijbelcursussen, internetuitzendingen, vrouwenkringen, kinderclubs en kerstmarktstands. Zo brengt men het evangelie verder in een sterk geseculariseerde omgeving. In de afgelopen jaren mochten de meeste gemeenten nieuwe leden verwelkomen. Het bestuur van de SSRO is afkomstig uit de CGK, de GKV en de PKN (Geref. Bond). Kijk voor meer informatie op: www.ssro.nl of www.reformiert.at. Volg de SSRO op Facebook (SSRO.NL) of op Twitter (SSROnl). Giften zijn erg welkom op NL27 INGB 0000 0656 88 t.n.v. SSRO – Hasselt. Wilt u er deze keer bij zetten: ‘Kerstgift 2017’?