Nieuws

vr 6 okt – Bijbelstudieochtend

We willen als groepje vrouwen weer starten met leren uit de Bijbel en van elkaar.

Daarom willen we nog meer vrouwen uitnodigen om mee te doen. We beginnen met een nieuw onderwerp of Bijbelboek, wel of niet met een begeleidend boekje. Daar willen we de eerste vergadering in ieder geval over brainstormen en nodigen je daar dan ook voor uit. De eerste bijeenkomst is gepland op vrijdag 6 oktober as. De consistorie in de Ontmoetingskerk is de plek waar we om 9.30 uur starten met koffie of thee.

Voel je welkom, ook als je het alleen een paar keer mee wilt maken.

Namens een groepje vrouwen, Dieneke Kloosterman

Kerkdienst 10 september

Let op: Op 10 september is de kerkdienst op camping Marenland in Winsum met medewerking van Jan Achterberg (Nextmove sport) en Praiseband Five4You uit Oldehove.

Er is dan geen dienst in de ontmoetingskerk! Wel proberen we dat de kerkdienst gestreamd wordt. (Maar we kunnen dit niet 100% garanderen)

Collecte is voor Nextmovesport (nextmovesport.nl).
Er zijn picknickbanken om op te zitten.

Bericht van Inlia: Ongedocumenteerd en op leeftijd

Een gang vol rollators, die had Mona van den Berg bij andere opvangvoorzieningen niet gezien. Voor haar boek ‘Ongedocumenteerd en op leeftijd’ fotografeerde ze op diverse plekken in het land oudere asielzoekers en andere vreemdelingen zonder papieren – in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en in Groningen in het INLIA Gasthuis. Het fotoboek maakt een gemarginaliseerde, kwetsbare groep mensen zichtbaar.

Het zijn mensen die hier vaak al meer dan tien, twintig of zelfs dertig jaar zijn. Doordat ze geen (geldige) identiteitspapieren hebben, zijn ze veroordeeld tot een leven zonder rechten, zonder uitzicht. Van den Berg maakte foto’s van mensen in diverse opvangvoorzieningen en van mensen die helemaal geen toevluchtsoord hebben. Haar foto’s geven al die mensen letterlijk een gezicht. De fotoserie werd onderscheiden met de 3de prijs van de Zilveren Camera voor Nederlandse fotojournalistiek en documentaire fotografie.

Hoogbejaard en ernstig ziek

“Voor de groeiende groep ongedocumenteerden die ouder wordt, is het leven zonder rechten vaak een zware last”, vermeldt de uitgave van de Zilveren Camera, “Met het klimmen der jaren verzwakt hun gezondheid. Nu ze ouder en vaker ziek zijn wordt het leven zonder papieren steeds lastiger. Geen recht op een menswaardige oude dag, met een blijvend dak boven het hoofd, een uitkering of AOW, en goede lichamelijke en psychische zorg.”

INLIA herkent de problemen; de benedenverdieping van het Gasthuis Groningen is vrijwel alleen door (hoog)bejaarden en ernstig zieken bezet. Mona van den Berg zag het: “INLIA vangt veel echt oude mensen op, met veel medische klachten ook.” Niet voor niets is een van de foto’s die van een kastplankje vol medicijndoosjes en -potjes.

Gezien worden

Van den Berg wil de onmenselijkheid van het systeem zichtbaar maken. Laten zien hoe precair de situatie van deze groep ouderen is. En hoewel ze het systeem daarmee niet verandert, maakt wat ze doet wél verschil voor de mensen zelf: “De mensen die ik in beeld breng, voelen zich gezien. En dat is wat we allemaal willen, toch? Gezien worden? Zeker als je in zo’n situatie verkeert.”

Gezien voelen ze zich zeker. Zodra het fotoboek ter sprake komt, lichten ogen op en verschijnen er glimlachen op de gezichten. Bij Gopaal (82) en zijn vrouw Revathy (73) uit Sri Lanka bijvoorbeeld. Zij heeft onder meer hartklachten en astma, Gopaal heeft Parkinson. Hij is vaak verdrietig en onthoudt heel weinig meer. Maar begin over de fotosessie en hij weet het nog. De mooiste foto? Natuurlijk die van hem en zijn vrouw samen, allebei achter hun rollator.

Foma (76, uit Azerbeidzjan) en Rita (66, uit Armenië) hebben een waslijst aan medische klachten. De foto van het plankje vol medicijnen komt van hun kamer. Een kamer waar je allerhartelijkst welkom wordt geheten en niet kunt vertrekken zonder iets te nuttigen. Rita is, gelovig als ze is, erg blij met de biddende foto van haar. Maar de mooiste is die van haar en Foma samen, hij met zijn arm om haar schouders, beiden de ogen gesloten. Ze zitten klem, maar ze hebben elkaar.

——-

Het boek van Mona van den Berg (‘Ongedocumenteerd en op leeftijd’ ISBN: 97 894 9192 198 8) is te koop in de boekhandels en te bestellen bij de uitgeverij: info@uitgeverijjurgenmaas.nl.

10-12-2022 Groningen opvanghuis Inlia, Mona van den Berg.
Rita en Foma zijn 28 jaar ongedocumenteerd in Nederland. Rita (76) komt uit Armenië en Foma (81) uit Azerbedjan. Beiden hebben zoveel medische klachten dat ze hun kamer nauwelijks uitkomen. ze wonen in de opvang in Groningen.

do 5 okt EH-symposium ‘Geloven doe je zo?!’

De Evangelische Hogeschool (EH) organiseert op donderdag 5 oktober een symposium, met als thema: ‘Geloven doe je zo?!’

Anne van Olst, directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort, schreef een boek over de apostolische geloofsbelijdenis. Titel van dit boek is: ‘Geloven doe je zo’. Naar aanleiding van dit boek organiseert de EH op donderdag 5 oktober een symposium. Het EH-Symposium ‘Geloven doe je zo?!’ richt zich op geloofsoverdracht aan de nieuwe generatie en is bedoeld voor jongeren, ouders, docenten, jeugdwerkers, predikanten, voorgangers, kerkenraden, en verder voor iedere belangstellende.

Het EH-Symposium ‘Geloven doe je zo?!’ is op donderdag 5 oktober van 14.30 tot 17.00 uur en vindt plaats in Het Kruispunt te Vathorst (Amersfoort). Tijdens het symposium komen verschillende vragen aan de orde als: Wat is geloven eigenlijk? Hoe kan ik tot geloof komen? Wat betekent geloven voor mijn leven? Wat moet je geloven om christen te zijn? Hoe dragen we het geloof over aan jongeren? Wat is de inhoud van het geloof dat we overdragen?

Diverse sprekers als Jurjen ten Brinke (evangelist, presentator, spreker), Suzan Sierksma (universitair docent Nieuwe Testament aan de PThU), Anne van Olst (directeur EH en auteur van ‘Geloven doe je zo’) en Paul Plug (docent EH) belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken. Er zijn twee studentbijdragen en er is een forumbespreking met gelegenheid voor vragen uit de zaal. Na het symposium is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje.

Aanmelden
Het EH-Symposium kost € 10,- en voor oud-studenten € 5,-. Aanmelden kan via de website, zie eh.nl/agenda.


Over de Evangelische Hogeschool
De EH is een unieke hogeschool waar jongeren in diverse opleidingen worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, leren ze wie ze zijn en ontdekken ze wat echt belangrijk is. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen met het ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat Zijn liefde alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt.

Collectemunten

Bestellen van collecte munten kan weer

Er zijn 2 soorten collectemunten:

  • Koperkleurig: € 0,80
  • Zilverkleurig: € 1,60

U kunt de munten bestellen door een bedrag over te maken op rekening : NL 79 RABO 0348612559 t.n.v. Geref. kerk Aduard. Onder vermelding van collecte munten en soort en aantal.