Nieuws

2 en 16 mrt – uitnodiging: Bijbellezingen Handelingen

Hierbij nodigen we u van harte uit voor het volgen van een tweetal bijbellezingen in de Refajahkerk te Groningen. Deze lezingen gaan over het bijbelboek Handelingen. In dit bijbelboek worden we meegenomen op de wereldwijde zendingsreizen van de apostel Paulus. De lezingen worden verzorgd door dr. John van Eck uit Lexmond. Hij is een van de schrijvers van het bekende Commentaar op het Nieuwe Testament, onder redactie van dr. J. van Bruggen. In deze serie heeft dr. Van Eck het bijbelboek Handelingen voor zijn rekening genomen.

Opzet van de lezingen:

– Plaats : Refajahkerk,  Galenuslaan 1, 9728 JA Groningen
– Data:  2 maart, 16 maart 2020
– Tijd en duur: 20:00 uur tot 22:00 uur (Inloop met koffie/thee: 19:30 uur)
– Studiemateriaal (wordt uiterlijk een week van te voren via de mail toegezonden)

– opgave per email aan alkodriest@home.nl met vermelding van naam, adres, woonplaats, tel. nr.
– kosten 15 €. Over te maken op banknr.  NL83-INGB0- 0024-3565- 1 op naam van A.H.Driest, onder vermelding van Lezing Handelingen

We zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Alko Driest
Anne Zeilstra

za 21 mrt – Open dag Stichting Sprank

Kom, kijk en ontdek de zorg van Sprank

Open dag zaterdag 21 maart

Wil je eens binnenkijken bij een locatie van Sprank, of meer weten over beschikbare plaatsen, vrijwilligerswerk, stage of werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Kom dan 21 maart tussen 13 en 16 uur naar de Open Dag in:

Bedum
De Ransuil, Ransuil 29, woonlocatie en dagbesteding
De Steenuil, Steenuil 24, woonlocatie
Charitas, De Vlijt 8, dagbesteding

Zuidhorn
Tamarisk, Woonhaven 1-5d, woonlocatie

Middelstum
Fraam, Fraamweg 6, dagbesteding

Roden
Bernhardpassage, Bernhardpassage 66, woonlocatie

Haren
Buitenhorst, Oude Middelhorst 24, woonlocatie

Sprank biedt zorg, ondersteuning en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking die zich thuis voelen in een christelijke omgeving.
Meer informatie: www.stichtingsprank.nl/opendag

za 14 mrt – Voorjaarsconcertarrangement

Op zaterdag 14 maart a.s. is er weer het voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

We wandelen een historische route bij Wolfheze van ongeveer 5 km. Tijdens de wandeling kun je ontdekken dat het een gevarieerd landschap is met heide, loofbos, beekjes en oude graslanden. We wandelen o.a. langs grafheuvels en de bekende Wodanseiken.

Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.

Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.  De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

Onderweg – gamen

OnderWeg  jaargang 6 nummer 3

Nummer 3 van OnderWeg heeft als thema gamen. Gamen is niet meer weg te denken uit het leven van veel mensen. Vanuit een positieve, nieuwsgierige benadering maken we dit nummer over hoe gamen steeds meer verweven raakt met ons dagelijks leven en of dit wat met ons doet.

Het themagedeelte begint met een beschouwing die is getiteld: Is gamen een onschuldig tijdverdrijf of geestelijk gevaarlijk? Gaming is groots. Voorzichtige schattingen stellen dat Nederland ruim een miljoen gamers telt. Christenen denken behoorlijk verschillend over gamen. Marijn Vlasblom, voorganger van een baptistengemeente in Ede, gaat in op de vraag: ‘Gamen, wat kun je daar als gelovige mee?’

Johan houdt van gamen. Hij stond jarenlang voor de klas en schrijft boeken over theologie. Bij het jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP) houdt hij zich met allerhande innovaties bezig. In het interview komt zijn visie op gamen naar voren. Hoe kijkt hij naar gamende pubers? En welke adviezen geeft hij ouders die daar moeite mee hebben?

In de reportage komen vier gamers aan het woord. Gamen is een levensstijl geworden voor het echtpaar Arno en Mieke. Marlieke is studente Medische Biotechnologie en gamer. Gideon zit in mavo 2 en gamet een tot drie uur per dag. Alle vier zijn ze christen. Wat spreekt hen in het gamen aan? Op welke manier speelt bij het gamen hun geloof een rol?

In de rubriek Eyeopener houdt Almatine Leene een Bijbelstudie over Hooglied 5:2. Als christenen praten over seksualiteit gaat het al gauw over wat wel en niet mag. Dit zorgt ervoor dat seksualiteit in een negatief daglicht komt te staan en veel christenen met schuldgevoelens rondlopen. Opvallend genoeg is de Bijbel veel positiever over seksualiteit. Van deze tekst in Hooglied druipt de erotiek af.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.

Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging


NGK en GKv gaan samen verder

We gaan door op de weg naar één kerkgemeenschap – dat is heel in het kort de samenvatting van het zogeheten koersbesluit. In 2017 spraken de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) het verlangen uit naar hereniging van beide kerken. Het koersbesluit zet dat verlangen om in een concreet besluit: we gaan het nu, als God het wil, ook daadwerkelijk doen.

‘Bij alles wat we nu gaan doen, houden we voor ogen dat we samen één kerk willen worden, één kerkgemeenschap.’ Zo vat Frans Schippers het besluit samen dat op 8 februari jl. door de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) gezamenlijk en unaniem genomen is. Schippers is voorzitter van de landelijke vergadering.

De circa 70 afgevaardigden naar de gezamenlijke vergadering kwamen op 7 en 8 februari jl. voor het eerst bij elkaar. Een belangrijk doel van deze besloten bijeenkomst was kennismaking en bezinning. Uit alles bleek dat door deze gesprekken van hart tot hart het onderlinge vertrouwen gegroeid is. In een evaluatie na afloop van de kennismakingsdagen werd gesproken over vertrouwen om samen door te gaan op de ingeslagen weg: ‘We zitten op de goede toonhoogte.’ Gerefereerd werd aan wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen: laten we op de ingeslagen weg voortgaan (3:16) vanuit grote verbondenheid met de Geest, eensgezindheid en eenheid in liefde (2:1,2).

Overigens betekent dit koersbesluit niet dat er in plaatselijke kerken nu ineens van alles zou moeten veranderen. Synodevoorzitter Melle Oosterhuis zei daarover: ‘Ook als we één kerk worden, kun je nog heel lang plaatselijk naast elkaar een van oorsprong Nederlands Gereformeerde en een van oorsprong vrijgemaakte kerk hebben, die samen deel uitmaken van dat ene nieuwe kerkverband. Er is geen sprake van iets wat als dwang gevoeld moet worden naar aanleiding van dit koersbesluit.’  

Na afloop van deze bijeenkomsten werd een dubbelinterview met de beide voorzitters opgenomen, dat u kunt bekijken op www.vimeo.com/390467119.

za 21 mrt – Ontmoetingsdag dit Koningskind

Ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme

Dit Koningskind organiseert op 21 maart 2020 weer een ontmoetingsdag in Groningen voor vrouwen met autisme. Wij willen vrouwen ondersteuning bieden en ruimte geven voor ontmoeting en het delen van ervaringen. De dag is geschikt voor vrouwen die eerder hebben deelgenomen aan gespreksgroepen of ontmoetingsdagen, maar ook voor nieuwe deelnemers.

Regioconsulenten Ad Waardenburg en Joke Leene begeleiden deze dag.

Van harte welkom!

Voor wie:           Vrouwen met autisme
Datum :             Zaterdag 21 maart 2020 van 10:30 tot 15:00 uur (inclusief lunch)
Plaats:                Paterswoldseweg 288, 9727 BW Groningen
Aanmelden:      www.ditkoningskind.nl > agenda
Informatie:        030-2363788 of info@ditkoningskind.nl

Belangrijk: Dit Koningskind vindt ontmoetingsdagen belangrijk. Giften en ledengeld dekken echter niet alle kosten die wij maken (bv. voor personeel, materiaal en locatie). Daarom vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten, in de vorm van een gift. Voor deze activiteit is het richtbedrag voor niet-leden € 25,00 en voor leden € 20,00. Dit is een richtbedrag; voelt u zich vrij om te geven wat voor u passend is.

*Let op: 25 april organiseren wij ook een ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme in Zwolle.

zo 16 feb – U4C avond Appingedam

Wanneer? Zondagavond 16 februari

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

De volgende U4C avond staat gepland op zondag 16 februari om 19.30 uur. Deze avond komt Geert Bijma spreken en hij gaat het hebben over het thema: ‘HG doet wat hij beloofd!’ Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt en voor de dienst is er weer de mogelijkheid om gebedskaartjes in te vullen met bid en/of dankpunten. Onze band, U4C Worship, zal de aanbidding leiden.

Na afloop is er koffie & thee. We zien je graag 16 februari!

U4C is ook te vinden op Facebook, Instagram en Youtube. Hier vind je alle informatie over ons en de diensten:

Facebook:  https://www.facebook.com/Uvoorziet/
Instagram: https://www.instagram.com/u4c_appingedam/?hl=nl
Youtube:   https://www.youtube.com/channel/UCA8MEZxdNHn8pottXCDIPrA

IkzoekGod.nl (Agapè) lanceert nieuw gebedsinitiatief voor provincies

Bid tot de Heer voor de stad […] en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” – Jeremia 29:7

IkzoekGod.nl heeft een nieuwe Facebook-gebedsgroep gelanceerd: laten-we-voor-elkaar-bidden. Vanaf januari 2020 zal elke maand een provincie centraal staan waar we met elkaar voor bidden.

Jannine: “Het idee ontstond afgelopen zomer, toen ik met mijn collega Martien in gebed was voor de mensen die wij online begeleiden. Hoe mooi is het, dat er 12 provincies zijn en 12 maanden in een jaar! De tekst uit Jeremia 29 kwam precies die week voorbij. Ook kwamen een aantal mensen naar mij toe die zeiden dat we in Nederland meer zouden moeten bidden voor onze steden. Dit was voor ons de bevestiging om hier actie in te ondernemen.”

Verbinding
Het past prachtig bij de stadsvisie van Agapè en het initiatief sluit aan bij IkzoekGod.nl om meer verbinding van online naar offline te creëren. Jannine, die sinds 2017 als projectcoördinator media/audiovisueel werkzaam is bij IkzoekGod.nl, hoopt en bidt dat kerken en organisaties bij het initiatief aansluiten. Zodat zij uiteindelijk in samenwerking met Agapè gebedsbijeenkomsten organiseren voor de provincie die tijdens die maand centraal staat. Jannine: “In de maand januari staat Friesland centraal. Mobiliseer mensen om mee te bidden. Maar bovenal: bid zelf mee!”

Agapè
Agapè heeft als missie dat iedereen in Nederland de kans krijgt om Jezus op een persoonlijke manier te leren kennen. Dit doet Agapè door christenen te mobiliseren om niet-christenen te bereiken met Gods liefde. IkzoekGod.nl is een organisatieonderdeel van Agapè. Andere onderdelen van Agapè zijn de bewegingen Athletes in Action, StudentLife en de hulpverleningsorganisatie GAIN.

Omdat gebed ontzettend belangrijk is, hebben we een nieuwe facebookgroep gelanceerd. Elke maand zal een provincie centraal staan waar we voor bidden. Voor februari staat Groningen centraal. Alle provincies zullen in 2020 aan de beurt komen. Mobiliseer mensen om mee te bidden! Maar bovenal, bid zelf mee en geef gebedspunten aan ons via mail of via de facebookgroep door.

Voor meer info gaat u naar de Facebookpagina.