Nieuws

November nieuwsbrief Mihai, Carin en Julia

Lieve mensen,

Brrrrr…wind en regen……tijd voor een bakje koffie of thee!
Bij deze sturen we u de nieuwsbrief toe met de laatste up to dates!
Open de bijlage maar gauw….

Hartelijke groeten,
Mihai, Carin en Julia

 

Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te openen.

Belangrijke coronaregels rondom de kerkdiensten

  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Volg de aangewezen looproutes.
  • Gemeentezang is vooralsnog niet toegestaan.
  • Volg de aanwijzingen op van gastheren/-vrouwen.
  • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
  • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

Voor uitgebreide informatie zie de Informail van woensdag 26 augustus en de informatie op de website.

zo 22 november – collecte voor Stichting Gave

Zondag 22 november a.s. is de collecte bestemd voor Stichting Gave

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Project Ghana

Helaas konden we in oktober niet afreizen naar Ghana om bezig te gaan met ons vrijwilligers project bij PCC. Hopelijk kunnen we er volgend jaar wel heen ,……….. maar wanneer dat is is nog even de vraag.

Voor een andere organisatie ( Adwuma ) verkopen wij ook mondkapjes die in Ghana zijn gemaakt. Ze zijn bij mij te koop voor € 4,00 per stuk. Mocht er u 1 of meerdere willen hebben neem dan contact met mij op.

Gr. Bernard Meier

 

Klik op de afbeeldingen voor de flyer en de collage.

Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging

Groeiende samenwerking op weg naar hereniging

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn hard op weg om samen één kerkverband te gaan vormen. Dat gaat niet van het ene op het andere moment, maar is een proces dat zowel op het organisatorische vlak als plaatselijk steeds concreter zichtbaar wordt. Dat is in het kort de strekking van de novembernieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging, die dat proces stimuleert en begeleidt.

Een paar voorbeelden van recente plaatselijke ontwikkelingen: in een heel aantal plaatsen werken NGK- en GKv-gemeenten intensiever samen nu normale kerkdiensten vanwege de coronabeperkingen onmogelijk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor Dalfsen, Hardinxveld-Giessendam, Marknesse, Nieuwegein en Oegstgeest.

In Bunschoten-Spakenburg gaan de predikanten van GKv en NGK regelmatig voor in elkaars diensten. Ds. Maikel de Kreek van de NGK Doetinchem ging voor in de GKv Zutphen en ds. Jan van Houwelingen van die gemeente preekte in de NGK Doetinchem. Janneke Burger-Niemeijer (GKv) werd op 1 november bevestigd tot kerkelijk werker in de NGK Enschede en op 15 november werd ds. Geert van Dijk van de NGK Sliedrecht bevestigd tot parttime predikant van de GKv Sliedrecht. Beide gemeenten hopen in 2022 één gemeente te vormen. In Hardinxveld-Giessendam is NGK-predikant Johan Weij voor dertig procent verbonden aan GKv De Bron. De GKv Driebergen-Rijssenburg en de NGK Doorn zijn samen het beroepingspad ingeslagen.

Op 11 oktober ging NGK-krijgsmachtpredikant Karel Smouter, woonachtig in Breda en lid van de NGK Rijsbergen, voor het eerst voor in een kerkdienst van de GKv Breda. Zijn vader Karel Smouter was daar predikant, toen de gemeente in 1965 scheurde en dat maakte dit voorgaan bijzonder, zoals hij aan het begin van de dienst zelf zei. ‘Het stemt me dankbaar en het ontroert me diep dat ik hier zonder voorbehoud ben uitgenodigd.’

Op het organisatorische vlak gaat het nu ook snel. Veel commissies (NGK) en deputaatschappen (GKv) hebben al gezamenlijk gerapporteerd aan de landelijke vergadering/generale synode en intensiveren hun samenwerking of gaan daadwerkelijk één commissie vormen. De Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Praktijkcentrum en het Diaconaal Steunpunt zijn bijvoorbeeld van plan om per 1 januari aanstaande samen te gaan in één dienstverlenende organisatie voor de kerken. Dat is de uitkomst van intensief overleg in het afgelopen jaar. Op veel terreinen werken de organisaties al intensief samen.

Andere berichten in de nieuwsbrief van november betreffen het voornemen van NGK en GKv om deel te gaan uitmaken van de Raad van Kerken, en de instelling van een commissie verzoening en recht als aanspreekpunt waar kerkleden en kerkelijke vergaderingen ervaringen van onrecht kunnen melden. De nieuwe commissie heeft tot taak om alles in het werk te stellen om betrokken partijen met elkaar in gesprek te brengen om langs die weg recht, verzoening en vrede te bevorderen. Daarbij kan het gaan om wat er rond en de kerkscheuring in de jaren zestig is gebeurd, maar ook om ervaringen uit latere jaren die pijn en verdriet hebben veroorzaakt en die bijvoorbeeld aanleiding waren tot overgang van een GKv- naar een NGK-gemeente of omgekeerd.

Alles over de hereniging vindt u op www.onderwegnaar1kerk.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief.

Evenwicht kwijt

Het valt niet altijd mee om op allerlei terreinen balans in het leven te vinden. Je bent gewend te zorgen, maar nu is het echt teveel geworden. Je hebt altijd hard gewerkt voor de zaak, maar na de reorganisatie lukt het niet meer. Na dat ingrijpende verlies kreeg je de eerste tijd kracht om voor je kinderen te zorgen, maar nu is het helemaal op. Van jongs af aan geloof je in God, maar de laatste tijd komen er steeds meer vragen over Hem naar boven. Donkere dagen waren altijd al lastig, maar in coronatijd speelt de eenzaamheid erg op.

Tijdens een verblijf in de Herberg in Oosterbeek vind je ruimte om de balans opnieuw te vinden. De combinatie van dagstructuur, een rustige omgeving, groepsactiviteiten waarbij de bijbel opengaat en individuele pastorale gesprekken, helpen je om het leven na je verblijf weer aan te kunnen.

Neem voor deelname aan een herstelarrangement of  een retraite contact met ons op. www.pdcdeherberg.nl, 026 334 22 25

Liturgie voor zondag 15 november

Votum / groet
Psalm 90 ( te beamen nieuwe psalmberijming vers 1 en 2 )
Gebed
Schriftlezing  Kol 1,15-20
Lb 653,7 O Christus, ons van God gegeven   
Tekst Gewone Catechismus  v/a 55-58
Overdenking
Gk 177 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta   
Gebed
Ps 86,4 Leer mij naar uw wil te hand’len   
Zegen

Gewone Catechismus

Vraag en antwoord 55

Waarom noemt Jezus zichzelf de waarheid?

Er is niemand die in zijn leven zo overtuigend heeft laten zien wie God is, als Jezus

Vraag en antwoord 56

Hoe laat Jezus zien wie God is?

Door als profeet Gods stem te zijn en onder ons mensen God te vertegenwoordigen. De vader heeft Hem als zijn wart Getuige opgewket uit de dood. Hij komt terug om te oordelen, levenden en doden. Zo zal Hij de waardheid over alles en iedereen aan het licht brengen.

Vraag en antwoord 57

Hoe zal dat zijn als Christus de waarheid over alles en iedereen aan het licht brengt?

Eindeljk zal alle duisternis overwonnen zijn. Wie onrecht lijdt, zal recht ontvangen. Voor wie in de leugen leeft en met onrecht denkt weg te komen, is dat een dreigende realiteit.

Vraag en antwoord 58

Leef je als Christen automatisch volgens de waarheid van Jezus Christus?

Zeker niet. Vaak ben ik onecht, verstop ik mij achter een masker en heb ik de duisternis liever dan het licht. Verbonden met Christus ga ik Gods waarheid steeds dieper verstaan, liefhebben en doen.

zo 15 november – collecte voor de Kerk

Zondag 15 november a.s. is de collecte bestemd voor de Kerk. 

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Kort Verslag classisvergadering 17 september 2020

Classis Grootegast

We zijn te gast bij de samenroepende kerk in Enumatil. Er is genoeg capaciteit om op anderhalve meter afstand van elkaar te vergaderen. Van elke classiskerk is een wettelijke vertegenwoordiging aanwezig.

* In de maand juni is er vanwege de beperkende maatregelen door de corona-crisis  geen classisvergadering geweest. Van de kerken is een verslag ontvangen over de periode van maart tot en met juni over het wel en wee in de gemeenten. In deze verwarrende corona tijd hebben de kerken diverse activiteiten ontplooid. Op pastoraal gebied en hulplijnen zijn opgezet met inzet van gemeenteleden. Allerlei initiatieven om elkaar in deze tijd tot steun te zijn. In de bespreking luisteren we naar elkaar over wat er leeft en speelt in de gemeenten. Alle gemeenten verzorgen online diensten zolang er nog beperkende maatregelen zijn. Daarnaast worden er ook weer fysieke diensten gehouden. De leden van de kerken worden hiervoor groepsgewijs uitgenodigd.

We bespreken welke impact deze manier van diensten houden heeft op de leden van de kerk. Wordt de betrokkenheid afgevlakt door het gemak van online meekijken en hoe houden we contact met de jongeren? Bij alle kerken is er zorg over het afnemend aantal van eerst de fysieke- en nu ook de onlinediensten. Het aanmeld systeem is misschien een te hoge drempel. De meeste gemeenten hebben weer het sacrament van Doop en Heilig Avondmaal mogen en kunnen vieren. Het Avondmaal in de fysieke dienst en thuis.

De gedachte om deze tijd als bezinningstijd te gebruiken over de toekomst van de kerk leeft bij alle kerkenraden. De classis heeft een verkenningscommissie samengesteld en de opdracht gegeven, te zoeken naar mogelijkheden tot grensoverschrijdende samenwerking. Hierbij inbegrepen zijn eventuele gezamenlijke classicale middagdiensten.

* Deze avond presenteert ds. Jt. Janssen het onderwerp ‘randkerkelijkheid’.  Hij heeft hiervoor een praatstuk geschreven en dit wordt besproken.

Wat wordt verstaan onder het begrip randkerkelijkheid?
Randkerkelijkheid is een levensstijl en een gedragspatroon waarin een aantal verschijnselen opvallen:

verhoudingsgewijs geringe aanwezigheid bij gemeentelijke activiteiten;
verhoudingsgewijs zwakkere christelijke oriëntatie in het algemeen;
verhoudingsgewijs minder expliciete keuzes in het leven;
geen merkbaar verlangen naar groei in het christen-zijn;
terughoudend in het contact met andere gemeenteleden en/of ambtsdragers.

Er moet bezinning komen op wat we willen in de kerk en waar het werkelijk om gaat, namelijk het leven vanuit de verlossing. De kerk moet het gesprek met randkerkelijken over het leven met God, blijven (proberen te) voeren.

* Van de Regiegroep NGK en GKv is een brief binnengekomen met een voorstel voor de nieuwe regio-indeling. Deze nieuwe indeling heeft gevolgen voor de classis Grootegast. De kerken van Aduard, Enumatil, Grijpskerk-Niezijl, Oldehove en Zuidhorn zijn ingedeeld bij de Regio Groningen. De kerken van Grootegast, Leek en Marum bij de Regio Drachten. Met deze indeling maakt de classis zich zorgen over de voortgang van de bestaande, verregaande samenwerking tussen de kerken binnen en buiten de classis. Er wordt door het moderamen een reactie naar de Regiegroep gestuurd.

* Afscheid en emeritaat
Per 1 augustus 2020 is ds. T. Dijkema officieel met emeritaat. De classis wordt door hem bedankt voor de goede samenwerking en de  fijne momenten van overleg met de classispredikanten. De afscheidsdienst is op D.V. 20 september 2020.  Een afvaardiging namens de classis zal er zijn door Aduard als naburige kerk. Ds. P.K. van de Kamp wordt op verzoek van de kerk van Enumatil aangewezen als hun consulent.

Door de kerk van Zuidhorn is emeritaat aangevraagd (per 15 januari 2021)  voor hun predikant ds. Jt. Janssen. De vereiste documenten zijn aanwezig en de preses leest de acte van emeritaat voor waarin de classis verklaart dat ds. Jt. Janssen in de classis goed bekend staat en zijn werk voor de classis ruim 15 jaar met trouw en toewijding heeft gedaan.

Beide predikanten ontvangen een kaart en bloemen, begeleidt door hartelijke woorden van de preses.

* De volgende classis is zo de Here wil en wij leven, op 10 december 2020. Voor de samenroeping wordt de kerk van Grijpskerk-Niezijl aangewezen.

Voor de classis: Elly van der Krieke (DAO). classisgrootegast@gkv.nl