Nieuws

zo 13 okt – dienst met Sursum Corda in de Abdijkerk

Extra uit en voor de gemeente

De predikanten van ons dorp hebben het verzoek gekregen van het koor Sursum Corda uit Hoogkerk of het mogelijk was een dienst te organiseren. Zoiets hebben we ook al een keer gedaan met Juliana. Na overleg hebben we hiermee ingestemd. De dienst staat gepland voor 13 oktober in de middagdienst. Aanvang van de dienst is 14.00 uur. De dienst heeft dan plaats in de Abdijkerk. Thema van de dienst is (her)schepping. Er hing afgelopen zondag al wel een poster op het prikbord, maar verder is door een misverstand de informatie nog niet bij de gemeente gekomen. We betreuren het dat de informatie nu zo laat bij de gemeente komt. Door een extra (Infor)mail hopen we toch genoeg gemeenteleden te bereiken.

In het kort:
Zondag 13 oktober
Dienst in de Abdijkerk
Aanvang 14.00 uur
Thema: (her)schepping
Voorgangers Heleen Maat en Erik Pomp

De kerkenraad

za 9 nov – Ontmoetingsdag dit Koningskind

Uitnodiging: Ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme

(on)zichtbare gaven

Op zaterdag 9 november 2019 is er een Ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme in Groningen. In een veilige en kleinschalige groep wordt het thema ‘(on)zichtbare gaven’ behandeld. Over het ontdekken en inzetten van je gaven, de ander dienen en tegelijkertijd jezelf durven te zijn en loslaten wat anderen doen. De ontmoetingsdag is voor vrouwen die eerder hebben deelgenomen en voor nieuwe deelnemers.

Van harte welkom!

Voor wie:         vrouwen met autisme
Datum:             zaterdag 9 november 2019
Tijd:                 10.30 – 15.00 uur (incl. lunch)
Waar:               Groningen, Koperstraat 4
Aanmelden:     www.ditkoningskind.nl à agenda
Informatie:       info@ditkoningskind.nl/ 030-2363788 en www.ditkoningskind.nl à agenda

do 14 nov – Gespreksgroep dit Koningskind

Uitnodiging: Gespreksgroep voor ouders van een kind met een verstandelijke, meervoudige en/of sociale beperking

Wat voor impact heeft je kind dat ‘anders’ is op jullie gezinsleven? Hoe ga je als ouder om met reacties vanuit je omgeving? Mag je kind zijn zoals hij/zij is? En geloofsopvoeding, hoe geef je dat vorm? Ouders van kinderen met een verstandelijk meervoudige en/of sociale beperking zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze interactieve gespreksgroep.

In november 2019 start deze groep in Groningen. In een gespreksgroep staat ontmoeting met andere ouders centraal. Ouders en verzorgers gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen zoals, gezinsleven, geloofsopvoeding, acceptatie, loslaten en de toekomst van je kind. Tijdens deze avonden is er ruimte zelf onderwerpen in te brengen. De groep komt  drie avonden bij elkaar en wordt begeleid door Ad Waardenburg, regioconsulent van Dit Koningskind.

Voor wie: Ouders en verzorgers van een kind met een verstandelijke, meervoudige en/of sociale beperking
Data: 14 en 28 november en 12 december 2019
Locatie: Groningen, Maranathakerk, Van Lenneplaan 97, 9721 PE Groningen
Aanmelden: www.ditkoningskind.nl → agenda
Informatie: a.waardenburg@ditkoningskind.nl / 06-13494377

Onderweg – We doen het samen

OnderWeg jaargang 5 nummer 17

Dit nummer van OnderWeg is een thematisch nummer gericht op het jeugdwerk. Het heeft als thema: verbinding tussen generaties. Het themadeel begint met de beschouwing van Jos de Kock. Hij gaat in op het intergeneratief leren. ‘Het is belangrijk om een nieuwe generatie in te wijden in de christelijke gemeente. Het betekent dat jong en oud elkaar ontmoeten.’

In de reportage komen twee jeugdleiders en een jongere aan het woord. Als kerkelijk jeugdleider heb je een voorbeeldrol voor de jongeren die je begeleidt. ‘Op welke manier heb je een voorbeeldrol? Mag je als jeugdleider ook geloofsvragen hebben?

Jeugdwerkadviseur van het CGJO Elise van Gurp brengt in de essay de volgende vragen aan de orde: wat is dat, als het ‘heilige’ in het kerkelijk jeugdwerk gebeurt? Welke bijdrage kunnen en mogen we als kerkelijke gemeenschap leveren om dat heilige onder jongeren de ruimte te geven?

In het interview is OnderWeg in gesprek met Jakob Stolk. Hij was een aantal jaar kerkelijk werker in de Ontmoetingskerk (PKN) in Lelystad en ontwikkelde daar een duidelijke visie op het verbinden van jong en oud in kerkelijke gemeenten. ‘In onze samenleving en ook in de kerk wordt de kloof tussen jongeren en ouderen ingegeven door vormen van angst voor het onbekende, waarin het vooral neerkomt op verschillen in cultuur en niet zozeer op verschillen in generatie. Zowel in de samenleving als in de kerk begint het bij enthousiaste of enthousiast gemaakte jongeren die contact met de ouderen leggen. In die ontmoeting komt er begrip voor elkaar. Vanuit dat begrip kun je elkaar bereiken en leer je elkaars leefwereld beter kennen.’

Tot slot een enerverende ontmoeting met ethicus en euthanasiedeskundige Theo Boer: Blijf als oudere uitzien naar wat nieuw en verrassend is. Ouderdom betekent lichamelijk achteruitgang, maar geeft het leven tegelijk een ongekende diepte.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.

za 12 okt – Sponsorvaart op de Waddenzee

Zeiltocht vanuit Harlingen met de Pelikaan van Peter en Korrie ter Laak voor een goed doel op 12 oktober 2019

Welkom om mee te genieten van het prachtige wad en de gastvrijheid van de schipper.

• Het doel: watervoorziening voor Victorious Life in Zambia sponsoren. Voor €30,- p.p. doe je mee en onder 16 jaar voor de helft.
• Welkom aan boord zo tegen 9.00 uur aan de Dokkade in Harlingen.
• Auto op het haventerrein voor €2,- parkeren.
• Voor € 5,- p.p. zorgen wij voor eten en drinken de hele dag, te betalen aan boord in een enveloppe met naam erop.
• Het is vanaf 9.00 uur tot ±18.00 uur.
• Opgeven graag voor 9 oktober bij Korrie en Peter via peter_korrie@hotmail.com of 0651001796 of bij Gerard en Dieneke: dienekekloosterman@hotmail.com of 0610660758
Meem warme en waterdichte kleding mee en handschoenen (voor de touwen)
• Betaling graag voor 9 oktober op rekeningnummer NL10RABO0103453091 van stichting Aduard helpt onder vermelding van sponsortocht.

Water en elektriciteit, voor ons zo gewoon. Voor anderen een groot verschil en zegen als het er is! Wij mogen samen zo’n zegen geven.

za 20 nov – Uitvoering Gereformeerd Groningen Mannenkoor

Zaterdag 2 november 2019 D.V. hoopt het Gereformeerd Groninger Mannenkoor, o.l.v. Jaap de Kok, het Oratorium ‘De Schepping’ ten gehore te brengen in de Geref. Kerk (PKN), Wigboldstraat 3 in Ten Boer. Aanvang: 20.00 uur.

De toegangsprijs is voor volwassenen € 10,00 en voor kinderen t/m 12 jaar € 5,00, inclusief programmaboekje.
Kaarten voor die avond kunt u kopen bij de leden, ’s-avonds in de kerk of u kunt ze bestellen via veer9@ziggo.nl (dan liggen ze ’s-avonds op naam gereed in de kerk).

Diverse musici verlenen die avond hun medewerking.

E&R – Terugblik zomer 2019

Wij zijn blij dat we u mogen vertellen dat de projecten van E&R gezorgd hebben voor een “Zinvolle vakantie”. We draaiden in totaal 18 weken en er deden ten minste 160 teamleden mee. Daarnaast hielpen veel leden uit de kerken die het project ondersteunden.

Door de dagelijkse Bijbelstudie binnen het team werden we door God gesterkt waarna we in gesprek konden gaan met buurtbewoners, campinggasten en bezoekers van de boulevard, Zo spraken we kinderen/tieners/jongeren/mannen/vrouwen en soms hele groepen.

We danken God voor de mogelijkheden die Hij gaf en de mooie gesprekken die gevoerd mochten worden. We bidden en vertrouwen erop dat God verder gaat in de harten van degenen die we mochten spreken. Hij laat niet los wat Zijn hand begon. We mochten in de paar weken waarin de E&R projecten draaiden een schakeltje zijn binnen het grotere geheel.

Belangrijk blijft dat er vrijwilligers zijn, die zich in willen zetten voor E&R, zodat de projecten kunnen draaien. Heel veel mensen kennen God niet.

Zet die stap ook als jongere en weet je gedragen door God. Just Do It !

Wil je meer weten over de vereniging E&R of de E&R projecten kijkt dan op de website www.eenr.nl of stuur een e-mail naar het e-mailadres van het project dat jou aanspreekt of kom naar op zaterdag 9 november 2019 naar het ‘Kruispunt’ in Amersfoort, Vathorst. De band LEV en het Mimeteam van E&R treden ’s avonds op. Kijk ook op de facebook pagina’s van de afzonderlijke projecten.

Cursus Insjallah najaar 2019

Een cursus voor christenen over het omgaan met moslims en de uitdaging van de islam.

Cursusonderwerpen: -Wat is kenmerkend voor moslims? -Heeft missionair werk onder moslims zin en wat kan ik doen? -Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden?

Deze cursus helpt christenen in de omgang met moslims en in de doordenking van de islam. Er wordt ingegaan op het geloof en de leefwijze van moslims en hoe missionair werk onder moslims gestalte kan krijgen. Ervaringen in het contact met moslims worden gedeeld. Moslims die christen werden leveren een bijdrage.

Data en tijd: 4 vrijdagen, 25 oktober, 1, 8 en 15 november 2019 van 15.00 – 20.30 uur

Plaats: Amersfoort. De cursus wordt in huis bij Evangelie & Moslims gegeven.

Kosten: individueel € 65,00, echtpaar € 105,00.

Meer info en aanmelden: www.evangelie-moslims.nl/insjallah

Bericht van E&M (Evangelisatie en Moslims)

Filippus-opleiding voor evangelisten met moslimachtergrond start op 27 september.

Op zaterdag 27 september start Evangelie & Moslims met de nieuwe Filippus-opleiding. Deze praktisch-theologische opleiding omvat een éénjarige parttime training met name voor christenen met een moslimachtergrond. De opleiding rust studenten toe om samen met anderen het goede nieuws van Jezus Christus uit te dragen.

De opleiding wordt deze eerste keer aangeboden in het Nederlands, Arabisch en Turks. De lessen worden gegeven in het fraaie gebouw van de Wittenberg in Zeist, door een veelkleurig team van docenten van Evangelie & Moslims. Sommigen van hen hebben zelf een moslimachtergrond.

De opleiding richt zich op drie doelen: Verdieping van kennis en inzicht, training van vaardigheden voor een evangelist, en groei in christelijk karakter en levensstijl. Bij goed resultaat ontvangt de student een getuigschrift, wat belangrijk is voor eventuele verdere studie.

Ds. Cees Rentier, directeur, is heel blij dat Evangelie & Moslims na een intensieve tijd van voorbereidingen nu kan beginnen met deze unieke opleiding. “Twaalf cursisten hebben zich definitief aangemeld. Dit symbolische getal is een mooi begin.”

Voor de cursisten en docenten van deze nieuwe bijzondere evangelistenschool vraagt Evangelie & Moslims om gebed. “We zoeken nog aanvullende financiële steun voor de opleiding. De eerste toezeggingen hebben we inmiddels ontvangen, maar we zijn er nog niet.”

Op de pagina www.evangelie-moslims.nl/filippus vindt u alle informatie over de opleiding en kunnen ook twee info-folders (Arabisch-Nederlands en Turks-Nederlands) gedownload worden.

OPA – Oud Papier 2019 / 2020

Het nieuwe seizoen is weer aangebroken, ook voor het ophalen van het oud papier. Elke 4e zaterdag van de maand kan u uw oud papier weer bij de weg zetten; de vrijwilligers komen vanaf 9.00 uur weer langs om het op te halen. Ook al hebt u niet veel: vele kleintjes maken een grote! Als het goed is hebt u weer een flyer met data in de brievenbus gehad.

Volledigheidshalve ook hierbij de data:

2019

28 september  (B)
26 oktober
23 november (B)
28 december

2020

25 januari (B)
22 februari
28 maart (B)
25 april
23 mei (B)
27 juni
25 juli (B)

(B=buitengebied. Tevens staat er dan een container op de parkeerplaats bij ‘De Meeden’.)

Mocht u denken, ik wil wel een keer helpen om oud papier op te halen: u kunt mij bellen of mailen voor informatie.

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming