Nieuws

za 25 mrt – Oud papier

Zaterdag 25 maart a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald. Er staat dus ook weer een container bij MFC ‘De Meeden’.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

Paasontbijt op 9 april

Dit jaar wordt er een Paasontbijt georganiseerd door en voor de gemeenteleden van de PKN en GKV in Aduard in het Hoge Hof. Dit Paasontbijt wordt u aan geboden door de jeugdcentrale.

Eind maart zullen hiervoor aanmeldingsformulieren worden neergelegd in de portalen van de kerken. Ook in de Schakel van april zal hiervoor aandacht zijn met de overige informatie.

Er is nu al een mogelijkheid om u aan te melden. Vroegtijdig aanmelden kan bij

Collectedoelen maart, april en mei 2023

Medair

Medair is een door christelijk geloof geïnspireerde noodhulporganisatie die lijden verlicht op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld. Sinds 1989 helpen we mensen in nood, ongeacht ras, overtuiging of nationaliteit om een crisis te overleven en weer op eigen benen te staan.

Wereldwijde noodsituaties komen steeds vaker voor. De meeste kwetsbare mensen zijn moeilijker te bereiken. Crises duren langer. We brengen levensreddende hulp naar gemeenschappen die hulp nodig hebben.

www.medair.org

 

Evangelisatie en moslims

Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen.

 • Training en toerusting Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. Ze helpen kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. Ze ondersteunen hen die tot geloof komen om Jezus te volgen.
 • Begeleiding van missionair werk: Ze ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om moslims te ontmoeten en daarbij het licht van Christus te laten schijnen.
 • Ondersteuning van nieuwe gelovigen: Ze verbinden hen die van moslimachtergrond tot geloof komen, met een christelijke gemeente en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te delen in de moslimgemeenschap.

https://evangelie-moslims.nl/

 

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Dit doen we door gebed en:

 • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
 • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
 • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

www.opendoors.nl

 

Leprazending

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: “jij hebt lepra”. Mensen met lepra hebben een zeer lage weerstand en horen bij de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden ze gediscrimineerd, verstoten of weggestopt. Jezus zag om naar mensen met lepra, Hij genas hen en roept ons op: ‘ genees zieken, reinig melaatsen’.

Het is ons doel om in 2035 leprabesmetting gestopt te hebben. Dit doen we door lepra vroegtijdig op te sporen, snel te behandelen en zo besmetting te stoppen. Wij hebben de zorgprofessionals, de ziekenhuizen en de kennis, maar we kunnen lepra niet verslaan zonder hulp van jou en mensen zoals jij. Doe mee, laten we samen lepra geschiedenis maken.

www.leprazending.nl

 

Friedensstimme

In Rusland en de landen er omheen leven miljoenen mensen die onbekend zijn met het Evangelie. Gedreven door de woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen, gaan Evangelisten eropuit om hun naasten over God te vertellen. Wij helpen dit werk mogelijk te maken omdat we geraakt worden door de nood van deze mensen. We geloven dat een mens alleen gelukkig kan zijn als hij Jezus kent.

Daarom weten wij ons verbonden met ruim 115 evangelisten. Wij zenden zelf niemand uit, maar helpen de Russische gemeenten om mensen af te zonderen voor de dienst van het Evangelie.

 • Wij geloven in de kracht van Gods woord.
 • Wij geloven dat Rusland Gods woord nodig heeft.
 • Wij steunen Russische evangelisten.

www.friedensstimme.nl

 

De Verre Naasten

Geloof delen wereldwijd, samen met en namens kerken in Nederland- dat is de missie van DVN. Om dat te bereiken, werken ze samen met lokale keren en organisaties in het buitenland die daar volop mee bezig zijn, en het geloof delen, in woord en daad.

Inmiddels ondersteunen de Nederlandse partnerkerken allerlei programma’s van vijftig kerken en lokale instanties in ruim dertig landen wereldwijd. Dat doen zij in samenwerking met Verre Naasten. Het gaat om programma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, in woord en daad het geloof willen delen. Dit gebeurt door middel van de volgende programma’s

 • Kerkelijk opbouwwerk
 • Missionair werk
 • Diaconale projecten
 • Training
 • Noodhulp

Ze investeren vooral in mensen en zorgen er zo voor dat -in afhankelijkheid van onze Heer- het bereik, effect en de duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is.

https://verrenaasten.nl/

 

Platform kerken Westerkwartier

Het Kerkelijk Platform Westerkwartier bestaat uit 26 kerken die zich gezamenlijk, en in samenwerking met gemeente en welzijnsorganisaties, inzetten voor: 

 • Bestrijding van eenzaamheid – Werkgroep Welzijn en Zorg
  In de gemeente Westerkwartier werken 26 kerken gezamenlijk mee aan verschillende initiatieven op het gebied van bestrijding armoede, het voorkomen en verlichten van eenzaamheid (ontmoetingsmiddagen in het Cultureel Centrum en in het Zonnehuis, “Samen aan Tafel” in de Gasthorn en seniorenmiddagen in “de Rank”) en werken aan werk.
 • Financiële hulpverlening – Stichting Noodfonds Westerkwartier
  Stichting Noodfonds Westerkwartier, kan onder voorwaarden, financiële hulp verlenen aan inwoners van de gemeente Westerkwartier.
 • Financiële begeleiding – Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier
  De gecertificeerde Maatjes van SchuldHulpMaatje Westerkwartier helpen bij het op orde brengen van administratie, als men het financiële overzicht kwijt is en/of betalingsachterstanden heeft. Ook zijn de maatjes een steun in de rug tijdens de periode van schuldsanering en helpenook voor langere tijd, om een budget weer onder controle te krijgen en te houden.
 • Werk en inkomen – Stichting DeWerkplaatZ
  De vrijwilligers van DeWerkplaatZ bieden hulp bij het vinden van passend werk en het vergroten van zelfvertrouwen.

https://pkwhelpt.nl/

Feest rond de eenwording van NGK en GKv; vier je mee?

Met ingang van 1 mei a.s. zullen de NGK en de GKv worden samengevoegd tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken (afgekort NGK). Op 12 mei vindt er in de Jacobikerk in Utrecht een viering plaats ter gelegenheid van deze eenwording. Daarnaast vraagt de Regiegroep Hereniging aan plaatselijke kerken om er op 14 mei in de eredienst op gepaste wijze aandacht aan te besteden.

Je bent van harte uitgenodigd om bij de landelijke viering op 12 mei aanwezig te zijn. Het is wel noodzakelijk om je daar vooraf voor aan te melden. Dat kan door middel van deze link, of ga naar www.eventbrite.nl en zoek naar viering eenwording (NGK GKV). De viering in de Jacobikerk is ook door middel van een livestream te volgen.

Meer over de viering in Utrecht
De Jacobikerk gaat om 19:30 open. Om 20:00 begint het officiële gedeelte, dat tot 21:30 loopt. Tijdens het afwisselende programma valt er veel te zien, te luisteren, te danken en te zingen. Na afloop kunt u genieten van een hapje en een drankje en andere gasten ontmoeten.

Naast de officiële viering van de eenwording vinden er in Utrecht gedurende de dag nog een aantal andere activiteiten plaats, waarvoor je je via dezelfde link als die voor de viering kunt aanmelden.
Om 13:30 is er een bijeenkomst in het gebouw van de Theologische Universiteit aan de Plompetorengracht 3 in Utrecht, met een boekpresentatie van een speciaal ter gelegenheid van de eenwording samengestelde bundel. Daarna zijn er verschillende seminars te volgen. Vanaf 17:00 is er een culinaire stadswandeling  met medewerking van enkele sociaal-maatschappelijke organisaties die Utrecht rijk is: het ‘running dinner.’

Voor maximaal vijftig jongeren en jongvolwassenen (16-30 jaar) is er een speciaal programma van 17:00-19:30 in Utrecht. Deze jongeren zijn de VIP’s van deze dag, die gericht is op de toekomst van de kerk. Opgave voor de VIP Next Generation kan via dezelfde link, en ook hier geldt: vol is vol!

Met al je vragen en opmerkingen kun je terecht bij Duurt Vonck, projectleider viering eenwording, te bereiken op projectleider@ngk-gkv.nl.

Namens de Regiegroep Hereniging,
Embert Messelink, communicatieadviseur NGK,
Heleen Sytsma-van Loo, communicatieadviseur GKv.

Studenten EH maken impact

Acties van studenten bekend!

Studenten gaan aan de slag voor hun Evangelische Hogeschool (EH)! De onderwijsmissie vinden huidige studenten zo belangrijk dat ze zich graag inzetten om de EH ook voor andere jongeren mogelijk te maken. Ze doen dat door zichtbaar te maken wat de vorming van de EH in hun leven uitwerkt: voorbereiden op hun functioneren in de maatschappij. Ze denken hierbij niet alleen aan eigen belang, maar durven als christen verschil te maken in de maatschappij door om te zien naar anderen.

Tijdens de grootschalige actiedag brengen studenten wat zij geleerd hebben in de praktijk. Zij gaan aan de slag met allerlei hulpvragen uit de samenleving. Voor hun inzet tijdens de IMPACTday halen zij geld op voor de EH. Actieplaatsen van dit jaar zijn Amersfoort, Ede, Harderwijk, Kampen, Nunspeet en Utrecht.


Wat gaan studenten doen op 23 maart?

 • In Amersfoort gaan meerdere tutorgroepen aan de slag met hulpvragen in Amersfoort en Soest. Voor een hulpbehoevend gezin wordt de gehele tuin en woonhuis opgeruimd en leefbaar gemaakt. Ook op andere plekken wordt meegeholpen met opruimen van huis en tuin. Bij een buurthuis van het Leger des Heils wordt meegedraaid en ontmoeten de studenten nieuwe mensen. Bij Marienburg te Soest helpen jongeren mee bij de spelletjesmiddag.
 • In Ede gaat een tutorgroep aan de slag bij senioren. Bij de een wordt er getuinierd en bij anderen wordt de keuken en woonkamer opgeknapt met een nieuwe lik verf. In de middag gaat de groep schoonmaken bij inloopcentrum Meet-Inn.
 • In Harderwijk gaat de tutorgroep muziek maken met en voor ouderen van verzorgingshuis Sonnevanck. Anderen doen een creatieve activiteit met ouderen. Ook wordt er meegedraaid bij andere programma’s van het Sonnevanck.
 • In Kampen wordt een tuin opgeknapt van een gehandicapte particulier. Er wordt een maaltijd georganiseerd voor eenzamen, een inloophuis wordt opgeknapt en in de avond wordt er samen gegeten met en muziek gemaakt voor Oekraïners.
 • In Nunspeet gaat de groep studenten schilderen bij diverse zieke en hulpbehoevende mensen. Er wordt gekookt voor ouderen op WOC Binnenhof en WOC Veluwse Heuvel. Tenslotte wordt er nog een activiteit gedaan voor jonge vluchtelingen uit de regio.
 • In Utrecht gaan studenten wandelen met ouderen die te gast zijn bij een dagactiviteitencentrum. Er wordt een woonruimte opgeknapt bij een particulier en in de middag worden diverse klussen en activiteiten voor vluchtelingen gedaan.

Dit Koningskind: activiteiten in 2023

 

Webinar – Samenwerken met zorgverleners
Woensdag 29 maart en 12 april | 20.00 – 21.30
Informatie & aanmelden

Als ouders of familieleden van iemand die veel zorg nodig heeft, weten jullie dat er vaak anderen nodig zijn om te ondersteunen in die zorg. Maar hoe laat je anderen toe in die zorg? En zien ze wel echt wat jouw kind of broer/zus nodig heeft? In twee avonden geeft consulent Martine je handreikingen over een goede samenwerking met zorgverleners. Vanuit haar werkervaring als begeleider op verschillende woonlocaties heeft zij ervaring in het samenwerken met ouders en het trainen van begeleiders hierin.

Webinar – Seksuele ontwikkeling bij jongeren met een verstandelijke beperking
Donderdag 30 maart | 20.00 – 21.30 uur
Informatie & aanmelden

Deze avond is voor ouders van jongeren (12-20 jaar) met een verstandelijke beperking. Op deze leeftijd verandert er veel in het lichaam van je zoon of dochter. Hoe kan je je kind hierin begeleiden? Tegen welke situaties of vraagstukken lopen jullie aan? De avond wordt geopend door Rianne van Dijken (Arts Verstandelijk Gehandicapten en seksuoloog NVVS). Na haar introductie is er ruimte om vragen te stellen en praktijkvoorbeelden te bespreken.

Ontmoetingsdag – Voor vrouwen met autisme (Rotterdam/Dordrecht)
Zaterdag 1 april | Tijdstip volgt
Informatie & aanmelden

Tijdens deze ontmoetingsdag is er ruimte voor jouw verhalen en vragen als vrouw met autisme. Door het contact met andere vrouwen in dezelfde situatie ervaar je een gevoel van herkenning en erkenning. Zo kunnen we elkaar verder helpen door het geven van steun en tips. Het thema van deze dag is ‘(On)zichtbare gaven’.

Seminars – Sprank en Dit Koningskind
Zwolle | Maandag 2 oktober | 19:00-22:00 | Koningskerk, Landsheerlaan 5
Haren | Donderdag 5 oktober | 19:00-22:00 | Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4
Gouda | Vrijdag 6 oktober | 19:00-22:00 | De Vaste Burcht, Lekkenburg 148
Informatie & aanmelden

Sprank & Dit Koningskind bestaan 50 jaar. Om dat te vieren organiseren zij drie landelijke bijeenkomsten in het najaar. Er is een interactief programma met muzikale omlijsting door Ronald Koops en een verdiepend gedeelte over de hele levensreis van mensen met een beperking. Dit gedeelte wordt geleid door Prof. dr. em. Manu Keirse, klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en de autoriteit in België en Nederland als het om verdriet, verlies en de laatste levensfase gaat. Het belooft een feestelijke avond te worden met ruimte voor ontmoeting, aanbidding, verdieping en verbinding. Meld je aan voor een bijeenkomst bij jou in de buurt.

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd

Oratorium “Lam en Koning”

Op 26 februari a.s. beginnen de lijdensweken. Hieraan wordt niet alleen persoonlijk en in de kerk aandacht besteed, maar ook in muzikale uitvoeringen. Denk aan de Matthäus– en Johannes-Passion. Op DV 31 maart a.s. hoopt het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor een bijzonder Passie- en Paasconcert te geven in De Fontein (De Kolken) in Drachten. Het wordt een uitvoering van het avondvullend Passie- en Paasoratorium “Lam en Koning”.

Een oratorium is een omvangrijk werk voor koor, solisten en orkest dat vaak handelt over een Bijbelverhaal. In dit geval is het oratorium door Minne Veldman, dirigent van het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor, samengesteld uit bestaande muziek van eigen hand en van andere componisten. Zo komen er enkele instrumentale fragmenten uit Bachs Matthäus-Passion in voor, waarin bekende liederen zijn verwerkt. De lector, Ben Kruitbosch, vertelt door Bijbellezingen de boodschap van de Heere Jezus Christus als Lam en Koning. Het oratorium begint met de intocht in Jeruzalem en handelt achtereenvolgens over de instelling van het avondmaal en de geschiedenis van lijden, sterven en opstanding, om uit te komen bij de bruiloft van het Lam en het nieuw Jeruzalem. Op de bijbellezingen wordt afwisselend ingehaakt met koorzang van het Mannenkoor, solozang (Thom Mollinga) en samenzang met alle aanwezigen, omlijst en begeleid door een klein orkest van professionele musici, bestaande uit de violisten Tina Draadjer, Myrthe van der Mullen en Gabriël Torner Alsina, celliste Myrthe van Hulst, contrabassist Geert Pfeiffer, fluitiste Erica Vogel, hoboïste Diana Abspoel, trompettist Maurice van Dijk, organist Cor Ploeg en pianist Laurence Fierens. Het geheel staat onder leiding van dirigent Minne Veldman.

Het is een bijzondere manier om zo naar Pasen toe te leven. We hopen dat in een volle kerk te kunnen doen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor of door reservering via telefoonnummer 06 53 32 37 34.

zo 12 mrt – Uitnodiging koffie na de ochtenddienst

Dag broers en zussen,

Zoals jullie misschien al vernomen hebben is onze zoon Hans-Niek met zijn kinderen Adalyn en Connor voor 10 dagen in Nederland! Hij zou heel graag de mensen ontmoeten die hem nog kennen sinds hij voor het laatst in het land was 17 jaar geleden.

Op zijn verzoek is er dus ook koffie, thee, ranja ná de ochtenddienst van 12 maart. Iedereen die nog even wil blijven, om hem de hand te schudden of ook zomaar voor de gezelligheid, hierbij van harte uitgenodigd!

Hartelijke groet, Greetje en Wessel Bos

wo 15 mrt – Ontmoeting in Stilte

Locatie:               Abdijkerk Aduard
Datum:                Woensdag 15 maart
Tijd:                     20.30 uur

Aanstaande woensdag is het weer de derde woensdag van de maand. En dus is het weer tijd voor de Ontmoeting in Stilte.

Of je al bekend bent met een stiltepraktijk of het helemaal nieuw is: je bent van harte welkom, onderga het gewoon. Het programma staat uitgelegd op papier, we spreken in het geheel niet. Het doel is om in de stilte te ontmoeten met God, met jezelf en met elkaar.

Je bent van harte welkom om deze ontmoeting mee te maken.