Nieuws

zo 7 maart – collectes voor Kerk en Pastoriefonds

Zondag 7 maart a.s. zijn de collectes bestemd voor Kerk en Pastoriefonds.

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Uit en voor de gemeente

Dag volgt op dag. De ene week vervangt de andere. Het wordt warmer, het wordt weer kouder. Je hebt prachtige blauwe luchten dan weer is het grijs en mistig. Langzaam gaat de wereld open. De eerste bloemen bloeien weer. Bodes van het voorjaar. Er wordt iets verruimd. Tegelijk lijkt het onbegrip alleen maar groter te worden. Waarom doen we het zo, zoals we het doen? Wat is de strategie, de visie die erachter zit. Dat je daar geen zicht op hebt, zorgt voor onzekerheid bij sommigen. En ondertussen verstrijkt de tijd.

Minder contacten. Minder elkaar zien. Minder elkaar spreken. Minder weten wat er allemaal gebeurt. En tegelijk: de tijd tikt door. Je bent bezig, je werkt thuis, volgt lessen. Je vinkt zaken af. Ook dat is weer klaar. En je kijkt hoopvol naar de toekomst. Het wordt weer beter. Het komt wel weer goed. Of niet … Dat hangt af van wat je idee van goed is. En wat je verwachtingen zijn. De één verlangt ernaar dat het weer zo is als vroeger. Maar er wordt al gezegd: dat komt niet meer terug. Omdat dit een uitgelezen moment is om het anders te doen. Ook omdat het anders moet. En dat geldt voor de maatschappij, de wereld. Maar het wordt ook gezegd over de kerk. Het zal straks anders gaan. Hoe dat is nog afwachten. En dat zal best goed zijn, ook als het anders is.

Als volgelingen van Jezus kunnen we dit ook verbinden met de machtige God, die koning is van deze wereld. Hij regeert en Hij houdt alles in de hand. Dat is wat wij geloven. En God werkt heen naar zijn grote doel: het koninkrijk van de hemel.

Zondag is de derde zondag van de 40-dagen tijd. De eerste zondag ging over tot zegen zijn. De tweede zondag had als thema: erop uit gaan. Het zijn levenslessen van Jezus. Komende zondag gaat het over eenvoudig leven. Een derde levensles van Jezus. Die je kunt verbinden met gul geven.

Ik verwijs nog naar https://naarhetfeest.nl/ Hier vind je elke dag een kort stukje om toe te leven naar Pasen. Ook kun je luisteren naar een podcast. Elke dag is er een nieuwe, waar je even bij kunt stilstaan.

HJJP

Live cursus Studiekeuze door EH

Evangelische Hogeschool start half maart live met de cursus Studiekeuze

Door een persoonlijke aanpak helpt de EH jongeren bij een passende studiekeuze.

In deze voor jongeren vaak moeilijke tijden, start de EH met een live cursus Studiekeuze. Deze cursus helpt jongeren om een doordachte, onderbouwde en doorleefde volgende stap voor de toekomst te maken. Het afgelopen jaar heeft het online onderwijs ook in het hoger onderwijs slachtoffers gemaakt en voor studie-uitval gezorgd. Door de online oriëntatie is het moeilijk om een goede en passende studiekeuze te maken. Speciaal daarom start de EH deze cursus nu vervroegd. Zodat jongeren in negen weken een goede keuze maken voor de toekomst.

Afgelopen maanden zagen we een heel aantal studenten kiezen voor het EH-Traject (een opleiding van vijf maanden die per 1 februari voor de 16e keer is gestart). We zagen ook dat een aantal niet durfde te starten, omdat ook deze opleiding digitaal moest beginnen. Er lopen nog (te) veel studenten rond die niet weten hoe zij in september de draad weer op kunnen pakken. Voor hen heeft de EH de cursus Studiekeuze ontwikkeld. De cursus start 16 maart en wordt in negen volle dinsdagen verspreid over drie maanden aangeboden.

Het unieke aan deze EH-cursus is dat niet alleen naar studie- en beroepskeuzemogelijkheden gekeken wordt, maar dat de complete persoon van de student in beeld gebracht wordt: interesses, capaciteiten, persoonlijke ontwikkeling, zelfkennis, kwesties die de zin van het leven raken, geloofsovertuiging, maatschappelijke betrokkenheid en wat al niet meer. Inzicht in al deze ingrediënten onder bekwame begeleiding van een ervaren decaan én een tutor, in samenspraak met medestudenten, leidt tot een goed onderbouwde keuze voor een volgende stap in de toekomst. Dat gebeurt mede door het intensief werken met een uitgebreid studiekeuzedossier.

De cursus wordt alleen gegeven als de coronamaatregelen toestaan dat de cursus live in het EH-gebouw georganiseerd mag worden. Voor de begeleiding is het persoonlijke contact noodzakelijk. De cursus gaat door bij minimaal 10 studenten.

Voorlichting en meer informatie over deze cursus op zaterdag 6 maart a.s. in het EH-gebouw, Drentsestraat 1, Amersfoort. Zie verder ook op www.eh.nl.

Herstelarrangementen in de Herberg

Kom-op-adem-driedaagse – Leven met verlies

De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan. Mensen die last hebben van eenzaamheid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben zijn van harte welkom. Daarnaast is er in april weer een driedaagse rond het thema verlies. Het verlies van iemand die je dierbaar is, grijpt diep in. Rouwen is hard werken op veel terreinen van het leven en vaak een ingewikkeld proces. Wat kun je er dan naar verlangen om er eens in alle rust bij stil te staan. Dat is mogelijk tijdens een driedaagse in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd.  Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Datum: 15 – 17 april 2021.

Leiding: Diewertje Dorr en Bea Sonneveld

Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom op adem-leven-met-verlies.

Onderweg: ‘Verlangen naar contact- Kerst 2020’

OnderWeg jaargang 6 nummer 21

Nummer 21 van OnderWeg heeft als thema ‘Verlangen naar contact- Kerst 2020’. In de decembermaand voelen we eenzaamheid vaak heviger dan in andere delen van het jaar. In de tijd naar Kerst gedenken we dat de Zoon van God afstand deed van zijn grootheid om zijn leven deels in eenzaamheid en onbegrip door te brengen. Voor Hem was het een keuze, om zelfs door de diepste eenzaamheid van godverlatenheid heen te gaan. Wat kan de Zoon van God ons hierin geven?

Dit nummer begint met een ‘brief van Maria’, geschreven door Roel Venderbos. Een vertelling waarin we Maria in haar toekomstige moederschap kunnen zien, waarin ze zich ook onbegrepen en eenzaam gevoeld heeft.

Hierop volgen enkele portretten over eenzaamheid. Vier vrouwen geven een inkijkje in de eenzaamheid die zij ervaren in hun leven.

Geestelijk verzorger Annemarie Roding-Schilt schrijft over eenzaamheid: ‘Niet alle eenzaamheid is oplosbaar. Voor een groot aantal mensen zal eenzaamheid altijd deel blijven uitmaken van hun leven, hoe moeilijk dat ook is. Als eenzaamheid wel een oplossing kent, is die niet snel gevonden. Ieder mens en ieder verhaal is immers anders. We kunnen wel proberen eenzaamheid beter te begrijpen en dichter bij mensen te komen die eenzaamheid ervaren.’

GZ-Psycholoog Aukelien van Abbema schrijft in haar artikel ‘Eenzaamheid in de Bijbel’: ‘Vraag drie mensen hoe ze eenzaamheid in hun leven ervaren en je krijgt drie verschillende verhalen. Eenzaamheid ervaren we allemaal in ons leven. Daarin waren onze voorvaderen in de woestijn niet anders.’

Tot slot een ontmoeting met Petra Antuma, begeleider bij het Passion: ’Door gesprekken en ontmoetingen met mensen die worstelen met verslaving, pijn en afwijzing, heb ik gezien dat God leeft.’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.

Correctie

In de gemailde “Overdenking zondag 28 februari” is een verkeerde Bijbeltekst geplaatst. Er staat nu de tekst van Jesaja 54:1-5. Dit had moeten zijn Jesaja 53:1-5.

Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

Liturgie voor zondag 28 februari

Votum en groet
Orgel: De Nieuwe Psalmberijming Ps.118: 1, 6
Wet
Gebed
Kinderkring
Orgel: Gereformeerd Kerkboek Gez.164 [Jezus vol liefde]
Lezen: Jesaja 53,1-5
Lezen: Marcus 8,27-9,1
Opw.268 [Hij kwam bij ons heel gewoon]
Tekst: Marcus 8,34
Preek; Volg Gods gekruisigde Zoon van God als je leven je lief is!
Opw.488 [Heer, ik kom tot U, neem mijn hart verander mij]
Dankgebed en voorbede
Collecte
Gez.161: 1.2.3.4 [Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta]
Zegen

zo 28 februari – collecte voor Voedselbank Westerkwartier

Zondag 28 februari a.s. is de collecte bestemd voor Voedselbank Westerkwartier.

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

za 27 feb – oud papier

Zaterdag 27 februari a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist