Nieuws

Uit en voor de gemeente

Corona is nog steeds niet weg. Het gewone leven lijkt weer op gang gekomen. Er komen weer grote groepen mensen bij elkaar. We vieren onze feesten weer. We staan stil bij onze bevrijding. Net alsof er niets gebeurd is. Alsof er niets veranderd is. Tegelijk worden er nog steeds mensen ziek. Dat kan beperkingen in werk opleveren. Voorzichtig met elkaar ontmoeten. Binnen het kerkgebouw zijn we van een lege kerk, naar een half gevulde kerk op afstand naar een volle kerk gegaan. Voor het orgel hadden we nog een paar rijen waar de stoelen wel op afstand stonden. Binnen de gemeente hebben we een aantal mensen, die heel kwetsbaar zijn. Hoe kunnen we hen een plaats geven, rekening met hen houden? We hebben besloten om de laatste rij voor het orgel voor hen te reserveren. Zo kunnen ze toch ook in de kerk komen. Als je lang thuis bent geweest, dan kan je het missen: het samen-zijn. Eén van de basisregels is: houd rekening met elkaar. Geef elkaar de ruimte. Dat geldt hier zeker.

De komende week beginnen de examens. Ieder die examen doet: heel veel succes de komende tijd. Het is de tijd van balans opmaken. Hier heb je lang hard voor gewerkt. En dan de tijd om te laten zien wat je hebt geleerd. Daar kan je best zenuwachtig voor zijn. Maar als het gelukt is, je diploma gehaald is, dan heeft het ook weer iets moois.

Je hebt bijna voor alles wel een dag. Elke dag is er wel iets om bij stil te staan, aan te denken. Komende zondag staan we stil bij alle moeders: het is moederdag. En je kunt van alles niet hebben, maar ieder heeft of had een moeder. Het is het waard om bij stil te staan.

HJJP

Voor als je van zingen of muziek-maken houdt

Als je zin hebt om mee te doen: regelmatig zingen we op dinsdagavond in de Ontmoetingskerk. Voor elke dinsdag maken we samen een lijst met 8 tot 10 liederen, aan de hand van Opwekking, E&R, Sela, enz.

Komende dinsdag (10 mei) om 20:00u gaan we weer muziek maken. En vóór 21:30 sluiten we de kerk alweer af.

Dus wil je zingen of spelen: laat maar weten! Om een aanzet voor de lijst van dinsdag te geven:

  • Ik zal er zijn (Sela)
  • Tienduizend redenen (Opwekking 733)
  • Genade, zo oneindig groot (Opwekking 428)
  • Groot is Hij (Opwekking 574), wie weet gaan we deze nog in ‘canon’ proberen

Heb je een aanvulling of verzoek? Laat maar weten!

Martin de Vries

Bericht van Inlia: manifestatie ‘Solidair met Ter Apel’

De nood bij het Aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel blijft enorm hoog. Het centrum zit sinds maandag wéér vol en alleenstaande jongeren verkeren er in nood. Het kan echt niet langer zo, Den Haag moet ingrijpen. Daarom is er deze vrijdag een manifestatie bij het Aanmeldcentrum in Ter Apel. Vluchtelingenorganisatie INLIA roept iedereen op om mee te doen. Wie niet in staat is zelf naar Ter Apel te komen, kan steun betuigen via de INLIA-website.

De manifestatie ‘Solidair met Ter Apel’ is bedoeld om structurele oplossingen te eisen en solidariteit te tonen met alle asielzoekers in het centrum, alle mensen die er werken, iedereen die in Ter Apel woont en de bestuurders die al geruime tijd de noodklok luiden. Diverse geloofsgemeenschappen en kerkelijke organisaties steunen de manifestatie.

INLIA-directeur John van Tilborg is vrijdag een van de sprekers. Andere sprekers zijn in ieder geval de fractievoorzitter van GroenLinks in gemeente Westerwolde (waar Ter Apel onder valt), Groninger Statenleden (van PvdA en SP) en initiator Angelique Schoonewille. De manifestatie begint om 15.00 uur.

Nood houdt aan

De nood in Ter Apel houdt nog steeds aan. Het centrum zit sinds maandag opnieuw vol. Gemeente Westerwolde en de Veiligheidsregio Groningen luiden al geruime tijd de noodklok en vragen Den Haag om in te grijpen. Ook het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers zelf sloeg recent alarm en vroeg om structurele oplossingen. Tot nu toe allemaal zonder resultaat.

Initiatiefnemer Angelique Schoonewille vindt het gebrek aan actie om de nood Ter Apel te lenigen in schril contrast staan met alle acties voor Oekraïners: “Zijn we alleen solidair met mensen waarmee wij ons kunnen identificeren? Zijn wij alleen solidair met mensen uit bepaalde landen? Dat kan toch niet zo zijn? Ik vind het heel mooi dat we ons zo openstellen voor de Oekraïners, ik pleit er voor dat dit we ook voor anderen in nood doen.”

“Wegkijken moet stoppen”

Ze wijst erop dat in Ter Apel een mensonwaardige situatie is ontstaan. “Keer op keer worden humane grenzen overschreden. Kinderen worden mentaal verwaarloosd, krijgen nauwelijks hulp, aandacht of dagbesteding en geen onderwijs. Medewerkers doen wat ze kunnen, maar staan met hun rug tegen de muur. En de rest van Nederland kijkt grotendeels weg of ziet het niet. Dat moet stoppen. Nu!”

 

De manifestatie heeft vandaag om 15:00 uur plaatsgevonden bij het Aanmeldcentrum: Ter Apelervenen 3, Ter Apel!

Bericht van Inlia: Het hol van de tijger trotseren

Op zijn vlucht door de woestijn klimt de zon klimt steeds hoger. Een hol is de enige plek die schaduw biedt. Maar wat zal hij daarin aantreffen? Een tijger, een hyena, een ratelslang? Voorzichtig nadert hij. Het hol is leeg. Voor nu.

Yahya is Somalië ontvlucht. Zijn broer werd voor zijn ogen vermoord, vader en moeder trof hij dood aan. Hij zocht tevergeefs naar zijn vrouw en kinderen. Uiteindelijk vluchtte hij. Zo komt hij in dat hol terecht, in Jordanië, en weet hij na een lange, barre tocht in 2007 Nederland te bereiken.

Identiteit ontkend

De IND gelooft echter niet dat Yahya uit Zuid-Somalië komt. Er komen taalanalyses, hij beantwoordt kennisvragen goed en getuigen verklaren dat hij echt uit Zuid-Somalië komt, maar de IND blijft erbij: geen Zuid-Somaliër. Het duurt tot 2016 voordat Yahya erin slaagt zijn geboorteakte te bemachtigen en een nationaliteitsverklaring te krijgen van de Somalische ambassade.

Maar volgens de IND staat de authenticiteit niet vast. Bijzonder, om officiële documenten van de ambassade in twijfel te trekken. Maar de rechtbank en de Raad van State gaan erin mee. Achteraf is dat in strijd met het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie: dat oordeelt in 2021 dat Nederland veel te hoge eisen stelde aan documenten bij opvolgende asielaanvragen. Maar daar heeft Yahya in 2018 niks aan.

Droom

Zo zit Yahya al sinds 2007 in onzekerheid. Maar dan wordt, in het najaar van 2021, INLIA benaderd: Yahyas vrouw en kinderen leven nog en zoeken hem. “Een droom”, zegt Yahya. Hij krijgt foto’s van zijn vrouw, zijn inmiddels volwassen kinderen en hún kinderen. Hij is opa! Zijn gezin is via het Rode Kruis en de UNHCR in Minnesota beland.

Radicaal besluit

Gezinshereniging zo snel als kan, zou je denken. Maar het blijkt ingewikkeld om te regelen dat hij hiervandaan naar de VS kan. Zolang hij afhankelijk is van de Nederlandse overheid, wordt hij nooit met zijn gezin herenigd, denkt Yahya. Hij neemt een radicaal besluit: hij gaat terug naar Somalië.

Ja, daar is het onveilig. Maar nog langer hier afwachten; nog erger. Yahya neemt het heft in handen. Eerst terug, daarna ziet hij wel verder. De man die het hol van misschien wel een tijger trotseerde, laat zich niet langer uit het veld slaan.

Klik hier om alle artikelen van Inlia te kunnen lezen.

© Ewa Rogoyska | Dreamstime.com

Naschrift INLIA: Yahya is inmiddels in Mogadishu, INLIA houdt contact met hem.

Van de werkgroep Kerk-Zijn-in-Aduard

Vorige week hebben we de uitkomsten van de gemeentevergadering van woensdag 13 april ongefilterd in Informail geplaatst. Wie weet hebben jullie die woordwolken ook nog verder bekeken. Als werkgroep hebben we hier in ieder geval ook verder over doorgepraat. Een aantal aandachtspunten komt sterk naar voren: Ontmoeten, Zondag, Koffie drinken, Zingen. Een aantal van deze punten zijn alweer vorm aan het krijgen:

Ontmoeten: dat kan gewoon weer in en om de kerk en overal in en om het dorp
Zondag: we kunnen weer de zondagen samen vieren in de Ontmoetingskerk
Koffie drinken: gebeurt alweer regelmatig, maar we doen ons best om dit nog vaker mogelijk te maken: voor, tijdens of na de kerkdienst, als een continue mogelijkheid om elkaar te ontmoeten
Zingen: gebeurt al regelmatig op door-de-weekse dagen in klein verband, wie weet willen er nog meer gemeenteleden of dorpsgenoten meedoen.

Hoe deze en andere punten uit de gemeentevergadering verder in te vullen? Daar willen we graag verder met jullie over in gesprek. Doe je mee? Noteer dan alvast de volgende data:

Dinsdagavond 24 mei, een avond waarop we verder en dieper doorspreken over de uitkomsten van vorige week
Zondag 3 juli, een afsluiting van het seizoen, gezamenlijk in de kerk: na de kerkdienst kunnen we elkaar onder de maaltijd ontmoeten. Invulling volgt, denk aan een informeel gesprek, wie weet een paar liederen, en een elkaar een goede-zomer-wensen.

Voor iedereen die nog dingen wil toevoegen aan de uitkomsten van de gemeentevergadering: we willen graag jullie input! Of je nu wel of niet op de gemeentevergadering aanwezig was: mail gerust je reacties op de volgende vragen:

  • Wat is “de kerk in Aduard” voor jou?
  • Ontmoetings-kerk: hoe/wanneer/waar?
  • Wat is jouw rol in het kerkgezin?

De antwoorden op de gemeentevergadering moesten in 3 woorden vanwege de werkvorm, maar in een mail kun je uitgebreider op de vragen in gaan.

Je kunt ze kwijt op kerkzijn.aduard@gmail.com

Wessel Bos, Moo Doornbos, Theo van Heerde, Lian Meier, Martin de Vries, Grietje Wierenga

Inzamelingsaktie Voedselbank Westerkwartier

Beste gemeenteleden

16 – 04 – 2022 was weer de eerste dorpsinzameling voor Voedselbank Westerkwartier dit jaar. Het was een geslaagde middag, mooi weer en goede opbrengst van 14 kratten inclusief duizenden koffiepunten. Ook is er een gift overgemaakt.

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, bedankt!

We hebben gemerkt dat dit initiatief veel positieve reacties oplevert en het meer oplevert dan alle losse acties bij elkaar. Besloten is dan ook 3 keer per jaar een actie te houden, de volgende gaat plaatsvinden in september.

Vriendelijke groeten,
Klaas & Jonna

za 23 apr – oud papier

Zaterdag 23 april a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

Psalmen van vroeger en later op 14 en 15 mei 2022

Op 14 en 15 mei presenteert Gospelkoor Rejoice Zuidhorn in het Baron Theater te Opende haar nieuwste en laatste project onder leiding van Willem de Wit: Psalmen van vroeger en later. Met deze liederen hebben gelovigen de eeuwen door geloofd, geprezen, gebeden, gesmeekt, vervloekt en gezegend. In de kerkdienst klinken naast de psalmen steeds meer andere liederen: wat hebben deze oude psalmen ons nog te zeggen? Dat willen we in dit project laten horen en ervaren.

We zingen psalmen in allerlei variaties waarin ze door de eeuwen heen zijn voorgekomen. Van een harmonisatie uit de 17de eeuw, tot een Engels ‘chant’ uit 1978 en een psalm die de hitparade heeft bereikt. Ook psalmen uit The Psalmproject en Psalmen voor Nu komen aan bod. Naast het koor kunt u nog genieten van een koperkwartet.

Kaarten zijn te reserveren via www.barontheater.nl. Voor meer informatie over het project kun je terecht op www.rejoice-zuidhorn.nl.