Nieuws

Liturgie zondag 20 juni

komen

votum
groet
ps 139 PsalmProject

buigen

verootmoediging
gebed

horen

2 Koningen 2:7-18
Gods bemoedigingen bij de profeten-opvolging (2 Koningen 2:12-15)

geven

ps 130 Psalmen voor Nu
gebed
collecte

gaan

zegenlied
zegen

 

Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ ‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op Elisa neergedaald.’ Ze gingen hem tegemoet, knielden voor hem neer en zeiden: ‘We hebben vijftig flinke mannen bij ons. Laat die uw meester gaan zoeken. Misschien heeft een geest van de HEER hem opgetild en ergens op een berg of in een dal neergeworpen.’ ‘Doe dat niet,’ zei Elisa, maar ze drongen zo aan dat hij ten slotte hun aanbod aannam. Vijftig mannen werden erop uitgestuurd en zochten drie dagen lang, maar ze vonden Elia niet. Toen ze terugkwamen bij Elisa, die in Jericho zijn intrek had genomen, zei hij tegen hen: ‘Ik had u toch gezegd dat u niet moest gaan zoeken?’

zo 20 juni – collecte voor de Kerk

Zondag 20 juni a.s. is de collecte bestemd voor de Kerk.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

za 26 juni – Oud papier

Zaterdag 26 juni wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp Aduard. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een groot plezier.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist

Bedankt

Beste mensen van de GKV in Aduard

Nadat een artikeltje over ons werk in Egypte in uw kerkblad stond, kregen we ineens allemaal donaties van voor ons onbekende mensen. Maar die duidelijk uit uw kerk afkomstig zijn. Ik heb geen manier om die te bedanken, behalve via u!

Enorm bedankt voor uw vriendelijke steun!

Jos M. Strengholt | Stichting Nijlvallei
www.nijlvallei.nl

Liturgie zondag 13 juni

PvN 16
Wet
Gebed
Sela Jezus liefde voor mij
Filip 1: 1-11
Preek
Opw 705 Toon mijn liefde
Gebed
Collecte
Hosanna

Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners en dienaren. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

zo 13 juni – collecte voor de Diaconie

Zondag 13 juni a.s. is de collecte bestemd voor de Diaconie.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Nieuws van Sprank

Klik op de afbeelding om het jaarbericht 2020 te openen.

Klik op de afbeelding om de Sprankel te openen.

zo 6 juni – Collectes voor Kerk en Pastoriefonds

Zondag 6 juni a.s. zijn de collectes bestemd voor Kerk en Pastoriefonds.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Stichting Nijlvallei: Samen met christenen in Egypte

“Gezegend zij mijn volk Egypte…” (Jesaja 19:25)

Je hoeft maar een beetje het nieuws te volgen en je weet dat de kerk in Egypte geen makkelijk bestaan heeft. Af en toe zijn kerken het doelwit van terreur, christenen hebben vaak last van discriminatie, en met de meerderheid van moslims zijn de meeste christenen ook erg arm. Voor velen is het maar de vraag of ze morgen wel genoeg te eten hebben voor hun kinderen.

Stichting Nijlvallei staat naast de kerk in Egypte, vooral op het gebied van christelijk onderwijs, voedselzekerheid, en medische hulp. Daarbij worden de tienduizenden christelijke vluchtelingen uit Soedan die in Egypte zijn neergestreken, niet vergeten.

Noodgevallen in Cairo

Eén van de kerken die we steunen is een protestantse gemeente in Cairo, in de armoedige wijk Madinat al-Salam. De gemeenschap bestaat uit ongeveer 100 gezinnen. Die broeders en zusters krijgen van ons systematisch hulp met kleding, dekens en voedsel. We reageren ook regelmatig op verzoeken van de predikant als hij met noodgevallen te maken heeft. De problemen waar kerken in arme buurten mee worden geconfronteerd zijn vaak onvoorstelbaar. Soms hebben ze met geweld te maken, soms met gemeenteleden die onterecht gevangen zitten, en altijd met mensen die aan de afgrond van honger en ziekte staan.

De predikant van deze kerk zegt: “De mensen in onze wijk en in onze kerk zijn vaak straatarm. Er komen veel weduwen naar onze kerkdiensten. Die hebben echt veel te weinig om van te leven. Jullie hebben ons geholpen met eten voor onze armste leden, met kleding, met dekens voor de koude winter. Jullie hebben ons geholpen om mensen in de gevangenis bij te staan. Dankzij jullie steun kon ik een advocaat inhuren die een tiener moest bijstaan die totaal ten onrechte was opgepakt door de politie. Ik hoop en bid dat jullie nog lang naast ons blijven staan.”

 Hulpverlening aan christenen op het Egyptische platteland

We steunen ook een grote Koptisch-Orthodoxe Kerk met ongeveer 1000 gezinnen in het dorpje Sheikh Masoud in de zuidelijke provincie Sohag. Tweederde van de bevolking daar leeft onder de armoedegrens. De voorganger van deze kerk, Fr. Boutros, hielpen we dit voorjaar twee keer met voedselpakketten voor zijn kerkgemeenschap die voor 80% uit landloze dagloners bestaat.

Veel van de christenen in Sheikh Masoud wonen in krotten. Fr. Boutros liet ons zien hoe ellendig Fathi Kamal en zijn vrouw Mervat Khalil met hun vier kinderen woonden. We besloten tot een grondige aanpak van hun huis. Eindelijk heeft hun huis een dak! In één muur hebben we een raam laten zetten zodat er licht binnenkomt. Verder wordt er elektriciteit aangelegd (dat is nog niet afgerond) en we hebben wat muren bepleisterd. (totale kosten: tot nu toe €700)

Fr. Boutros vroeg ons ook of we Ezz Shawgi willen helpen. Door diabetes was deze vader van drie kinderen een been kwijt, maar geld voor een kunstbeen (ca. €1200) is er niet. We hebben nog niets gedaan omdat een akelige wond aan zijn been eerst moest genezen, maar dat is intussen gebeurd. We kunnen nu dus beginnen met fondswerven om hem een kunstbeen te geven. Intussen sturen we Ezz naar een orthopedisch technicus om de maten op te nemen.

Wie meer wil weten over de dienstverlening van Stichting Nijlvallei in Egypte kan op de website terecht: www.nijlvallei.nl.


Informatie over Nijlvallei

Stichting Nijlvallei bestaat nog niet zo lang maar de directeur, Jos Strengholt, is al sinds 1987 in Egypte actief en hij heeft daar me zijn gezin 26 jaar gewoond. Diverse Nederlandse organisaties, waaronder het Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en het Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten werken al jaren met ons voor de leniging van noden in Egypte.
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit leden en voorgangers uit bijna alle Nederlandse kerken.