Nieuws

do 19 dec – Jaarlijks Gomarus kerstconcert in Oldehove

Donderdag 19 december geven onze leerlingen weer het jaarlijkse kerstconcert! Dit jaar is het concert in GKV De Zaaier in Oldehove. Traditioneel gaat het Gomarus College rond kerst de regio in. Veel leerlingen moeten dagelijks ver reizen om in Groningen te komen. Hun ouders brengen daar offers voor. Als dank biedt het Gomarus College het kerstconcert aan.

Er wordt een gevarieerd programma aangeboden waarin klassiek met modern wordt gecombineerd.  De avond wordt gevuld met samenzang, koormuziek, de schoolband, het schoolorkest en er is ruimte voor eigen geschreven nummers. Het thema van de avond is ‘Kind van God’. Er kan genoten worden van prachtige muziek gespeeld door de leerlingen van het Gomarus College Groningen.

Donderdag 19 december
GKV De Zaaier, Julianastraat 25 in Oldehove
19.30 uur

Op de scholen wordt op dit moment fanatiek geoefend om u een onvergetelijke avond te bezorgen. De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden. De opbrengst daarvan gaat naar ‘Edukans’. Op het concert wordt het doel verder toegelicht.

Na afloop kunt u nog even na genieten onder het genot van een kopje koffie of thee.

zo 22 dec – U4C avond Appingedam

Wanneer? Zondagavond 22 december

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

Het is tijd voor U4Christmas!

Voor het eerst gaan we als U4C een avond organiseren rondom de kerstdagen, we willen met jullie gedenken en vieren dat God als mens naar de wereld is gekomen om ons te redden. Het gaat een hele toffe avond worden met zang, aanbidding, gebed, Woord dus alle reden om hier bij te zijn de 22e lijkt ons.

Uiteraard zal ons gebedsteam er weer zijn om met je te bidden, gebedskaartjes kunnen worden ingevuld en na afloop ontmoeten we elkaar onder het genot van een hapje en een drankje.  Superveel zin om jullie allemaal te gaan zien daar; zondagavond 22 december in Centrum Kabzeël.

U4C is ook te vinden op Facebook, Instagram en Youtube. Hier vind je alle informatie over ons en de diensten:

Facebook:  https://www.facebook.com/Uvoorziet/
Instagram: https://www.instagram.com/u4c_appingedam/?hl=nl
Youtube:   https://www.youtube.com/channel/UCA8MEZxdNHn8pottXCDIPrA

Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging

Nieuwsbrief Regiegroep: landelijke vergadering en synode gestart

De onlangs verschenen nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging besteedt aandacht aan het feit dat in november zowel de landelijke vergadering (NGK) als de synode (GKv) van start zijn gegaan. Beide organen organiseerden voorafgaand aan de eerste vergadering een bidstond.

 Op 9 november stond scheidend voorzitter ds. Willem Smouter in Zeewolde in zijn overdenking stil bij het bijzondere karakter van deze LV, die voor een groot deel in het teken staat van het proces van eenwording met de GKv. De NGK en GKv moeten bouwen aan die eenheid, maar uiteindelijk is het God die de eenheid geeft, benadrukte hij.

Een week later preekte ds. Melle Oosterhuis in Goes over Efeziërs 3:17-19, een tekst die voor hemzelf veel betekend heeft in de afgelopen jaren, zo vertelde hij na afloop in een interview. De kern van de preek was dat we elkaar in de volle breedte van Gods kerk, ook wereldwijd, nodig hebben om zijn heil te doorgronden, en dat het de Geest is die ons in liefde aan elkaar verbindt. Alles over LV en synode kunt u vinden op www.lv-gs-2020.nl.

In de nieuwsbrief van december vraagt de Regiegroep ook aandacht voor het aanvullende rapport dat door deputaten kerkelijke eenheid aangeboden is aan de synode. Daarin vragen deputaten aan de synode om afstand te nemen van het synodebesluit uit 1967 waarin de Open Brief werd veroordeeld, en spijt te betuigen over dit besluit en de verstrekkende gevolgen ervan. Het synodebesluit van 1967 fungeerde als katalysator in de scheuring binnen de GKv, doordat het regionaal en lokaal werd toegepast op gemeenten en predikanten. Deputaten kerkelijke eenheid hopen van harte dat afstand nemen van en spijt betuigen over het besluit uit 1967 helderheid geeft en genezend werkt in de tijd die komt, op weg naar één kerkgemeenschap.

Andere onderwerpen in de nieuwsbrief: tot 1 januari 2020 kunnen kerken nog reageren op de concept-kerkorde voor het nieuw te vormen kerkverband; de TU Kampen heeft een eredoctoraat verleend aan ds. Henk de Jong (NGK); en op diverse plaatsen worden mooie initiatieven ontplooid op het gebied van kennismaking en samenwerking tussen NGK en GKv.

Op de website www.onderwegnaar1kerk.nl kunt u de nieuwsbrief in zijn geheel lezen. Ook kunt u zich er via die website op abonneren, zodat u maandelijks op de hoogte wordt gesteld van de voortgang van het werk van de Regiegroep Hereniging.

Kerkdiensten rond kerst

De kerkenraad wil u graag informeren over de diensten die er rond kerst en oud & nieuw zijn. Op 22 december beginnen de diensten op een ander tijdstip dan normaal. Het is de vrije zondag van ds Pomp en het is niet gelukt om voor beide diensten een predikant te vinden. Tegelijk wilden we ook graag een Gunneger Dainst plannen en op 22 dec was ds Marten de Vries uit Bedum beschikbaar: maar alleen op de avond.

Omdat we voor de middagdienst al een predikant hadden heeft de kerkenraad ervoor gekozen om die zondag een middag en een avonddienst te hebben. De middagdienst begint om 14.00 uur en in die dienst is er kinderkring. ‘s Avonds is er een Grunneger Dainst, die start om 19.00 uur. Na afloop is er een kop koffie/thee voor de bezoekers.

Op eerste kerstdag, 25 december, is er om 9.15 uur een kerkdienst waarin aandacht is voor het thema van de kinderkring en na afloop krijgen de kinderen van de basisschool een kerstboekje. Op zondag 29 december zijn er twee kerkdiensten, net als iedere zondag. Op 31 december sluiten we het jaar af met een kerkdienst om 19.30 uur.

Ook muziek maken?

Zoals jullie vorige week in de Informail konden lezen, ligt er de wens om de muzikale mogelijkheden in onze Ontmoetingskerk nog beter tot z’n recht te laten komen. Meer gevarieerde liederen zingen in de gewone kerkdiensten. Om dit te kunnen verwezenlijken willen we onze krachten bundelen.

Nu maken we als Sign Up al ongeveer 10 jaar muziek en dat hopen we nog minstens 10 jaar te blijven doen.

Wil je ‘t eens van dichtbij meemaken? Of heb je los van Sign Up een andere muzikale inbreng voor in de kerkdiensten? Dan nodigen we je uit om na de ochtenddienst van zondag 15 december een muzikaal samenzijn mee te maken. Iedereen die graag zingt, een instrument bespeelt of graag danst: Kom mee doen! We zullen de volgende nummers spelen:

– Stille Nacht
– Opwekking 527 (Licht in de nacht)
– Opwekking 595 (Licht in de wereld)
–  ………..? Suggesties zijn welkom (ynkekrol@gmail.com)

Met het oog op kerst hebben we gekozen voor nummers die we dan ook zullen spelen, met de vrije keuze voor u/jou dit ook tijdens de kerstdienst mee te spelen/zingen.
Het zou mooi zijn als we na die ochtend nog meer muzikale mogelijkheden voor in de nabije toekomst ontdekken!

Muzikale groet,
Sign Up

Aankondiging

We gaan binnenkort starten met het inzamelen voor Kledingbank Maxima [ Westerkwartier ]. Het gaat dan om Dames-, heren- en kinderkleding, schoenen en accessoires als sjaals, ceintuurs, dassen en tassen zonder slijtage of scheuren.

In de kerk zal een plek worden vrijgemaakt waar u het dan in kan deponeren. Als u mee wilt doen dan kunt u er nu alvast rekening mee houden.

 

Oproep

We zamelen al jarenlang producten in voor Voedselbank Westerkwartier tot grote dankbaarheid van de voedselbank organisatie. Meestal zamelen we het in op de eerste zondag van de maand en dan wordt het op de maandag of dinsdagmorgen  naar Grootegast gebracht.

Ik zoek nog enkele personen die willen helpen om deze producten te bezorgen, u mag ook iemand uitnodigen om het samen te doen. Als het zo gaat als afgelopen jaren dan zal u één of twee keer per jaar aan de beurt zijn om te rijden.

Opgave mag via klaaszuur@gmail.com / tel: 050-4031912 maar het mag ook mondeling.

Deel je kerstpakket !!!

“ Een klein gebaar kan voor een anders iets GROOTS betekenen”

Veel bedrijven en organisaties hebben de gewoonte om in december hun medewerkers en relaties  te bedanken voor hun inbreng van het afgelopen jaar. Deze dank wordt vaak overgebracht door het geven van een kerstpakket. De maand december staat bol van geven en  ontvangen. In de reclame hoor je dan ook vaak: ‘ de gezelligste maand van het jaar’.  Maar dat kun je aanvullen met : “ de duurste maand van het jaar”.

Voor onze klanten is de decembermaand een” confronterende” maand: als je de TV aandoet zie je de grootste cadeaus en het lekkerste eten op luxueus gedekte tafels, folders met de lekkerste producten halen we elke week uit de brievenbus.

Voedselbank Westerkwartier organiseert dit jaar een inbrengmiddag voor kerstpakketten. Mocht u uw kerstpakket ( of producten uit uw pakket) willen schenken aan de voedselbank dan bent u van harte welkom op:

Donderdag 19 december van 15.00 tot 18.00 uur op het depot van de voedselbank in Grootegast. De koffie en thee staat dan voor u klaar !

Wij hopen dat dit een succesvolle actie mag worden, zodat onze klanten ook iets extra’s kunnen krijgen.

Mocht u uw pakket willen doneren aan de voedselbank, maar lukt dat niet op die middag, dan kunt u bellen met de voedselbank ( ’s morgens tussen 9.00 en 12.00 uur) dan kunnen we moment afspreken wanneer u het kunt brengen.

Deelt u ook mee ???

Voedselbank Westerkwartier
Bovenweg 23b
0594 – 820997