Nieuws

zo 24 mei – Kinderkring

Dag kinderen,

Deze week krijgen we een uitleg van de tien geboden. God zegt dat Hij onze God is. En omdat dat ook echt zo is, mogen we feest vieren. Dat doen we. Een aantal keren per jaar is er een feest ter ere van God. We mogen blij zijn dat we bij God horen. En als we feest vieren, denken we aan God. En we zijn blij dat Hij voor ons zorgt. Dan willen we graag wat voor Hem doen.

Deze week gaan we een slinger maken om in de kijkdoos te stoppen. Ook nu mag je weer een foto maken. Ook kun je een spel gaan doen. Ik ben blij, dus ik vier een feestje, omdat….. En zo ga je de kring rond. En dan komt alles waar je blij en dankbaar voor bent boven tafel.

Fijne zondag en veel succes met knutselen.

Hartelijke groet, de leidsters van de kinderkring

 

zo 24 mei – collecte bestemd voor de Kerk

Zondag 24 mei a.s. is de collecte bestemd voor de Kerk

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie heeft twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via iDeal
Voor de mensen die op dit moment géén gebruik maken van de app, hebben we een aparte rekening geopend waarop u met iDeal kunt betalen.

Via de link: https://bunq.me/gkvAduard kunt u uw gift doen, u kunt zelf een bedrag invullen en de betaling uitvoeren.

Let op: de betaalpagina toont dat u een betaling doet aan Richard. Helaas kunnen we dit niet wijzigen, uiteraard komt uw betaling bij het collectedoel terecht.

Overdenking voor Hemelvaart

Psalm 47 : https://www.youtube.com/watch?v=9kySGhP_xJI

votum groet,

gebed

Jesus bleibet meine freude https://www.youtube.com/watch?v=WUo7tQOvapE

Lucas 24: 47 – 53

Overdenking

Johannes 16: 16-21

In de hemel is de Heer

gebed

zegen

Soms groet een licht van vreugde https://www.youtube.com/watch?v=h_TWVIZrgUw

 

Lucas 24: 47 – 53

Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Een Zoon die na jaren weer naar huis gaat. Lang is Hij weggeweest. Nu is het tijd om terug te keren. Naar Vader. Niet omdat de Zoon aan lager wal is geraakt. Niet omdat Hij zich te goed moet doen aan varkensvoer. Nee. Er is nog genoeg om van te leven. Maar het zit erop. Het is klaar. Wat gezegd moest worden is gezegd. Wat gedaan moest worden is gedaan. Hij kan naar huis.

Jezus gaat naar huis. Dat is Hemelvaart. De hemel is zijn woonplaats. Daar komt Hij vandaan. Daar gaat Hij ook weer heen. Hij werd als een baby op aarde geboren. Hij komt als overwinnaar weer thuis. De strijd is gestreden de overwinning behaald. Dat neemt Hij mee, dat is zijn bagage. Wonden in zijn handen, een wond in zijn zij. Herinnering aan het kruis. Veertig dagen na zijn Opstanding is het tijd om te gaan. In de tussentijd heeft Hij nogmaals uitgelegd: zo moest het. Zo staat het al in de Bijbel. Lees maar. Hij moest lijden en sterven, Hij moest weer opstaan. Hij heeft het de discipelen uitgelegd: het was en is voor jullie. Hij heeft het ons uitgelegd: het is voor jou. En Hij geeft een opdracht mee: getuig ervan. Vertel erover.

Dan gaan ze opnieuw naar de Olijfberg. Even buiten Jeruzalem. En dan gaat Jezus naar de hemel. En de leerlingen kijken Hem na. Tot er een wolk komt. Een Zoon komt thuis.

De discipelen zijn er dus getuige van: Jezus gaat naar de hemel. Ze zien het gebeuren. Niet de aankomst in de hemel zelf. Daar schuift een wolk voor. Wel zijn reis naar de hemel.

Jezus  had het al direct na zijn opstanding gezegd: houd Mij niet vast. En voor zijn lijden had Hij het al vertelt: Ik moet gaan. En waar Ik ga, daar kunnen jullie Mij niet volgen. Nog niet. Nu nog niet. Straks wel. Later. Misschien voel je jezelf wel alleen, verlaten. Maar daar hoeft geen reden voor te zijn. Jezus had namelijk gezegd: Ik ga wel weg, maar Ik zal mijn Geest sturen. Hij zal bij jullie zijn. En Hij zal jullie helpen. Bij alles wat op je pad komt.

Ik ga straks vier dingen zeggen, waarom Hemelvaart belangrijk is. Maar misschien denk jij daar wel heel anders over. Heb je het idee, dat het beter was geweest als Jezus nog op deze aarde was. Had jij Jezus hier willen houden. Vast willen houden. Maar volgens Jezus zelf is dat dus niet een goed idee. En dan komt de vraag op je af: wat heb ik er nu aan, dat Jezus naar de hemel is? En een vraag van iets andere orde: Jezus gaat naar huis. Wat vind jij belangrijk als het om je huis gaat? Wat is jouw thuis?

Johannes 16: 16-21a

Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen.

Ik zei al ik ga vier dingen noemen, waarom Hemelvaart belangrijk is:

  1. Jezus krijgt in de hemel alle macht op heel de aarde. De Vader zegt tegen Hem ga naast Mij zitten. Jij mag regeren over heel de aarde. De macht van Jezus is dan niet beperkt tot waar Hij is: in Galilea, of in Jeruzalem. Zijn macht strekt zich uit over heel de aarde.
  2. Jezus bidt voor je bij de Vader. Alles wat je bezig houdt, Jezus heeft beloofd het bij de Vader te brengen. Alles wat je vraagt in zijn Naam, de Vader zal het doen. Je hebt via Hem toegang.
  3. Jezus vergadert, beschermt en onderhoudt. Zijn werk zit er in de hemel niet op. Nu Hij verhoogd is, gaat Hij er op een andere manier mee door. Hij blijft de goede Herder. Hij brengt zijn schapen bij elkaar. Hij biedt de gemeente veiligheid. Zijn Geest en Woord bouwen de gemeente op.
  4. Eén van ons is in de hemel. Dat geeft ons garanties. Het is echt mogelijk om alle ellende achter je te laten. Het is echt waar, dat de dood is overwonnen. Er is werkelijk leven na de dood. Na de woestijn lonkt het beloofde land.

Jezus regeert over heel de aarde, Hij spreekt voor jou bij God, Hij blijft het hoofd van zijn kerk en Hij biedt garantie dat het met jou echt goed komt. Deze vier dingen. Daarom kunnen we blij zijn dat Jezus in de hemel is.

Een moment van afscheid doet pijn. Afscheid van iets of iemand, die je dierbaar is. Als je dat meemaakt heb je verdriet. Verdriet omdat je moet loslaten, wat je zo graag vast had willen houden. Maar Jezus draait het om. Hij heeft het ook over verdriet, maar vooral over de vreugde. Blijdschap. Zijn afscheid duurt maar kort. Daarna zal Hij hen weer zien.

De discipelen hebben hier al vragen over: wat bedoelt Hij toch? En wij kunnen ook die vragen hebben: nog een korte tijd … Het duurt nu al bijna tweeduizend jaar. Dat is in onze ogen niet kort. Het lijden is zo groot. We zitten zelf midden in een crisis. Een crisis die heel de wereld raakt en vooral weer de zwakken en de armen zal treffen. En wat vooral ontbreekt lijkt perspectief te zijn. Hoe zal het gaan? Wat is de toekomst, waar moeten we ons op voorbereiden? Niemand lijkt het te weten. Die onzekerheid knaagt. De twijfel …

Een korte tijd van lijden. Zeker. Een korte tijd van pijn en verdriet. Maar het weegt niet op tegen de vreugde. Een vrouw is de pijn van een bevalling snel vergeten. Anders zou het bij één kind blijven. Bij nieuw leven blijft de vreugde. De lach. Dat is het beeld dat Jezus gebruikt.

Jezus ging naar de hemel. Hij ging naar huis. Er ligt de belofte: Hij komt terug. Om alles te veranderen. Om ons thuis te brengen. Tot die tijd kunnen we alles vragen in zijn Naam. Hij heeft het zelf gezegd. En als Hij dan terugkomt, vergeten alle pijn, vergeten alle tranen. Dan blijft alleen de vreugde over.

Overdenking zondag 17 mei

Alleen

Ik

Ben

Rust

Respecteer

Leven

Verbonden

Delen

Eerlijk

Genoeg

 

Regels. Daar vinden we allemaal wel iets van. Wetten en regels. 17 miljoen mensen op dat kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Maar een ellenboog is nog nooit zo beschaafd geweest. Je niest in je ellenboog. Bij klachten blijf je samen met je gezin thuis. We blijven zo veel mogelijk thuis. We houden anderhalve meter afstand. En straks als we met het openbaar vervoer gaan, dan dragen we een mondkapje.

We blijven zoveel mogelijk binnen. Wat is de ruimte binnen deze regel? Wat mag wel en wat niet? Deze week hadden we een gesprek over wat een samenkomst en wat groepsvorming was. Daar zijn verschillende regels voor namelijk. Afspreken mag niet, elkaar spontaan tegen komen wel, op anderhalve meter ….

Regels. Niet je telefoon mee naar bed. Niet eten op je slaapkamer. Niet voetballen in de woonkamer. Er zijn een heleboel regels. Regels waar jij je aan moet houden. Of je ze nu leuk vindt of niet. En eraan houden vinden we best lastig. De jongeren die de vakken vullen in de winkels kunnen erover meepraten: dan is anderhalve meter best lastig …

  1. hoe ga jij om met huidige regels? Vind je ze lastig, gemakkelijk?
  2. wat vind jij een domme regel en waarom?

God bevrijdt zijn volk. Hij leidt ze door de woestijn. Hij geeft ze eten, drinken. Hij is er om hen te beschermen en bij de vrijheid te bewaren. Dan brengt Hij ze bij de berg waar het allemaal begonnen is. En God begint zelf te spreken: Ik ben de Heer, diegene die jullie verlost heeft uit het slavenbestaan.

Exodus 20

Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: ‘Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we.’ Maar Mozes antwoordde: ‘Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.’ En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.

God spreekt zelf. Nu niet via Mozes. Het is zijn eigen stem. En God stelt zich voor. Er is niets te zien. Geen gedaante. Alleen vuur en rook. God spreekt: Ik ben diegene, die jullie bevrijd heeft. Ik heb iets te zeggen, over Mijzelf, over jullie, het leven, de wereld. Ik spreek woorden om jullie bij de vrijheid te bewaren. Het zijn woorden voor jullie eigen veiligheid.

De tien woorden beginnen niet met: je zult alleen mij dienen. Geen andere goden in mijn aanwezigheid. Nee, het begint met God die spreekt: Ik ben je bevrijder. Je hebt jezelf niet kunnen redden, maar Ik red jou.

Het is begrijpelijk dat het voor het volk Israël geldt, dat daar voor de berg verzameld is. Maar je kunt zeggen: het geldt voor alle mensen. God is onze bevrijder. Je kunt jezelf niet redden, maar Hij redt jou. Hij redt je uit ziekte, uit je angsten, bevrijdt je van je karakter, waar je mee worstelt, van de dood. Hij redt je uit de ellende. Uit je verslaving, wat je bindt en je verwondt. God is je bevrijder, die je redt uit de macht van de zonde.

In de woestijn werd meteen duidelijk dat die vrijheid aangevochten werd: er was honger, dorst, vijanden. Daarom zijn die eerste woorden zo belangrijk: God is te vertrouwen: Hij heeft je toch zelf bevrijdt, van alles wat je drukt?

God wil je bij die gekregen vrijheid bewaren. En dus brengt Hij onder woorden, wat er voor die vrijheid nodig is: God is geen God tussen de goden. Haal nergens anders je zekerheid, zoek nergens anders je veiligheid. Alleen bij Hem. Hij is te vertrouwen.

God is groter dan wij ooit kunnen denken. Maar zo kan je God ook op afstand zetten. Dan wordt Hij vaag. Zo wil God niet zijn: Hij spreekt en is zo heel dichtbij. God is niet in een beeld te vatten. Hij wil ook niet, dat je Hem naar jouw eigen hand zet. Daar is Hij te machtig, te heilig, te groot voor. Maar Hij zegt van zichzelf ook: dat Hij jaloers is. Hij wil zijn aandacht en liefde niet verdelen. Hij wil de eerste en de laatste zijn. Zo stelt God zich voor. Zo komt Hij naar ons toe.

Regels en wetten: blijf zoveel mogelijk binnen, werk vanuit huis. Er mogen niet meer dan dertig mensen in een kerkgebouw … Allemaal regels. En het lijkt te knellen. Je voelt je in je vrijheid aangetast: als ik naar buiten wil, dan zal ik dat zelf weten. Als ik mijn café wil openen, omdat anders mijn zaak eraan gaat, als ik mijn sportschool met de regels open wil doen, dan …

Maar wat als jij de bron wordt van een nieuwe besmetting? Wil je dat op je geweten hebben …

Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Dan doe je een beroep op het gezond verstand. En dan gaan we met elkaar naar het strand, naar een park, in een volle trein, pakken we het pak melk over de rug van een vakkenvuller.

Ik maak zelf wel uit hoe snel ik over de snelweg rijd, ik maak zelf wel uit of ik licht op mijn fiets heb op niet, ik maak zelf wel uit waar ik belasting betaal, ik maak zelf wel uit of ik een bonus opstrijk. Ik maak zelf wel uit of ik aan het bezit van een ander kom …

Zonder regels raakt het leven ontregelt. Dat lijkt op een spel spelen zonder spelregels. Of waarbij ieder zijn eigen spelregels bedenkt, of de spelregels tijdens het spel iedere keer aanpast. Daar wordt het niet echt leuker van. En het kan ook nog erge gevolgen hebben.

Regels is het volgen van richtlijnen. Ik zag iets over een grote brug met enorme pijlers. Maar het kwam heel precies: als ze beneden maar een beetje miszaten, dan scheelde het op hoogte een aantal meters. En dan kon de weg er niet overheen. Soms kan je iets in de geest van de regels doen, soms kan het alleen maar precies zo en niet anders.

We mochten niet voetballen in de huiskamer. We deden het toch. En toen ging er iets dierbaars stuk. Dat was niet de bedoeling, maar wel het gevolg van het niet luisteren.

God geeft tien woorden om zijn volk bij de vrijheid te bewaren. Tien woorden. Niet meer. Ze worden helemaal uitgesplitst in wetten en regels. Of dat de bedoeling was?

Tien woorden samen te vatten in: heb God lief met alles wat in je is en je naaste als jezelf. Liefhebben dus. Liefde geven. Daar ging Jezus ons in voor. De God die spreekt en zelf het woord neemt. Hij komt in Jezus heel dichtbij. En Jezus zegt: Ik laat alles van die wet staan. Er komt niets bij, er gaat niets af. Maar Ik kom je wel bevrijden. Ikzelf. Door lief te hebben en mijn leven voor jullie te geven. Hij geeft zelf het voorbeeld.

Liefhebben kan altijd. Als dit de regel is: heb lief. Hoe ga jij dat de komende tijd doen?

zo 17 mei – collecte bestemd voor de Kerk

Zondag 17 mei a.s. is de collecte bestemd voor de Kerk

Omdat wij de komende zondagen niet in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie heeft twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via iDeal
Voor de mensen die op dit moment géén gebruik maken van de app, hebben we een aparte rekening geopend waarop u met iDeal kunt betalen.

Via de link: https://bunq.me/gkvAduard kunt u uw gift doen, u kunt zelf een bedrag invullen en de betaling uitvoeren.

Let op: de betaalpagina toont dat u een betaling doet aan Richard. Helaas kunnen we dit niet wijzigen, uiteraard komt uw betaling bij het collectedoel terecht.

Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging – mei 2020

Achter de schermen

Het meeste kerkenwerk speelt zich momenteel achter schermen af, ook dat van de synode (GKv), de landelijke vergadering (NGK) en van diverse werkgroepen en commissies. Dat betekent dus dat het niet stilligt, maar dat het zich wel wat aan de waarneming onttrekt. In de nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging geven de beide moderamina en twee met het oog op de hereniging belangrijke commissies/werkgroepen een kijkje áchter de schermen.

De moderamina van de generale synode en de landelijke vergadering melden dat ze na de zomer weer met inachtneming van de dan geldende restricties het vergaderwerk hopen te kunnen oppakken. De moderamenleden overleggen in deze periode digitaal.  Dat lukt aardig, zo staat in de nieuwsbrief: ‘Samen Bijbellezen, bidden  en overleggen kan gewoon doorgaan, alleen het samen zingen schiet er zo bij in.’

Een onderwerp dat niet tot het najaar kon wachten, waren de gesprekken met de mensen van de Theologische Universiteit, omdat zij hun begroting voor 2021 moeten gaan opstellen. De afgevaardigden hebben digitaal kunnen reageren op dat dossier. Zo zoeken synode en landelijke vergadering wegen om zo goed en zo kwaad als het gaat het werk door te laten gaan.

In de nieuwsbrief staat verder iets over het werk aan de nieuwe kerkorde dat gestaag doorgaat, en over de commissie strategie en financiën, die zich bezighoudt met de praktische en financiële kant van de aanstaande hereniging. Er zijn in NGK en GKv tal van landelijke instellingen actief die zich richten op ondersteuning van de plaatselijke kerken. De commissie wil, samen met een heel aantal plaatselijke kerken, nadenken over de visie van de kerken op de nabije toekomst en over de vraag hoe de landelijke instellingen plaatselijke kerken kunnen ondersteunen.

Inmiddels zijn er al concrete initiatieven genomen om organisaties die zich met onderwijs en toerusting bezighouden steeds meer samen te laten werken en op termijn samen te laten gaan. Zo maakt de nieuwsbrief melding van een intentieverklaring van de besturen van het Praktijkcentrum (GKv), Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt (GKv/NGK) en de Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGK) om op termijn te gaan fuseren. De commissie strategie en financiën gaat in kaart brengen welke financiële middelen daarmee gemoeid zijn en hoe haalbaar de ambities zijn. De bedoeling is dat de commissie uiterlijk op 1 september 2020 met een advies te komt.

Ten slotte meldt de nieuwsbrief dat de coronacrisis ervoor zorgt dat er nog meer dan voorheen wordt samengewerkt tussen plaatselijke vrijgemaakte en Nederlands gereformeerde kerken, al dan niet in combinatie met de CGK. Op tal van plaatsen worden gezamenlijke online samenkomsten verzorgd.

Download de nieuwsbrief regiegroep mei 2020.

Meer over de hereniging van NGK en GKv: www.onderwegnaar1kerk.nl

Meer over de landelijke vergadering en de synode: www.lv-gs2020.nl