Nieuws

wo 17 mei – Ontmoeting in Stilte

Locatie:               Abdijkerk Aduard
Datum:                Woensdag 17 Mei
Tijd:                     20.30 uur

Aanstaande woensdag is het weer de derde woensdag van de maand. En dus is het weer tijd voor de Ontmoeting in Stilte.

Of je al bekend bent met een stiltepraktijk of het helemaal nieuw is: je bent van harte welkom, onderga het gewoon. Het programma staat uitgelegd op papier, we spreken in het geheel niet. Het doel is om in de stilte te ontmoeten met God, met jezelf en met elkaar.

Je bent van harte welkom om deze ontmoeting mee te maken.

Eenwording van NGK en GKv

Klik op de afbeelding voor het gesprek van Janny (78) en Anne (22) over het samengaan in de NGK.

Kerkelijke hereniging

Ter ere van de kerkelijke hereniging verschijnen er bij Buijten & Schipperheijn twee boeken. Het eerste boek, Niet zonder elkaar, is een bundel met interviews, columns, beschouwingen over het verleden, over de hereniging en over de toekomst. Voor dit boek geldt tot 1 juli een tijdelijke, verlaagde prijs van € 16,90 in plaats van € 19,90.

Het tweede boek is een jaarboek. We hebben de handen ineengeslagen met Steunpunt KerkenWerk en de Werkgroep Administratieve Ondersteuning om belangrijke informatie beschikbaar te maken. Dit boek kost € 16,90.

Mocht u interesse hebben in een van beide boeken, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba.

 

Gedachtewisseling woensdag 10 mei

Op 10 mei komt het vervolg: “de zeven deugden”. Voor uitgebreidere informatie: zie Informail van 21 april. Voor het inlezen :

– de Bergrede (Mattheüs 5-7)

– artikelen uit het Nederlands Dagblad, bijvoorbeeld

  • Ad de Bruijne, 18 april 2023 (Wat is de grootste ethische uitdaging voor de fusiekerk? Een nieuwe gemeenschap als ‘ethisch wonder’) over de actualiteit van de christelijk deugden zoals die ook rond een kerkfusie van belang zijn. Dit artikel zal zondag geprint in de kerk liggen.
  • Robert van Putten, 18 augustus 2022 (Hoe de klassieke deugden kunnen helpen bij een nieuwe bestuurscultuur) over hoe de christelijke deugden toegepast zouden kunnen/moeten worden in bestuur en politiek
  • Dick Schinkelshoek, 23 oktober 2020 (Zo leef je het beste volgens theoloog Sam Wells), een boekbeschrijving van Samuel Wells: een kort beschreven toepassing voor het ambtswerk

– een artikel uit de Volkskrant: Olaf Tempelman, 2 april 2021 (De 7 zonden en de 7 deugden anno 2021), over hoe iemand met een niet-religieuze blik naar dit onderwerp kijkt. Ook dit artikel zal geprint in de kerk liggen.

En pak verder vooral ook de Bijbel erbij: naast de teksten in het vorige Informail, als toevoeging nog Efeze 2:10.

Hopelijk tot woensdag! 19:30 koffie & thee, 19:45 beginnen we.

Grietje Wierenga
Martin de Vries

Eenwording van NGK en GKv

Klik op de afbeelding voor het gesprek van Anka en Jonathan, moeder en zoon (8 jr) over het samengaan in de NGK.

PinksterPodcast

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen’ zijn waarschijnlijk Jezus’ laatste woorden op aarde (Matteüs 28:19), vlak voor Zijn hemelvaart. Daarmee krijgt deze mooie en belangrijke opdracht extra diepgang: vertel het goede nieuws aan alle volken, ver weg én dichtbij.

Na Jezus’ hemelvaart volgt Pinksteren: de geboorte van de wereldwijde kerk. Met de uitstorting van de Heilige Geest is de missionaire roeping van kerken de corebusiness voor kerken.
Tegelijk is die missionaire roeping soms ook een zoektocht: hoe geef je hier – zowel als lokale kerkgemeenschap, als in je eigen leven – vorm aan? Vanuit het Missieloket – gevormd door de Commissie Missionaire Steunverlening, Kerkpunt en Verre Naasten – ondersteunen en stimuleren we lokale kerken om de missionaire handschoen op te pakken en Gods bevrijdende boodschap delen met mensen in hun eigen omgeving of samenleving.

In de 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren willen we de Nederlandse Gereformeerde Kerken uitdagen extra stil te staan bij hun corebusiness. Daarvoor hebben we verschillende mogelijkheden voorhanden.

Getuigenissen in onze PinksterPodcast
In ons werk voor het Missieloket horen we veel mooie getuigenissen van mensen die – geraakt door het evangelie – in beweging zijn gezet door de Heilige Geest. Daarvan hebben we er tien opgenomen voor onze PinksterPodcast. Stuk voor stuk levensechte verhalen uit o.a. Utrecht (Willem van der Deijl over ‘ontworteling’) en Den Haag (Peter Strating, pastor voor ‘mensen-zonder-kerk’) die inspireren om ook zelf aan de slag te gaan.

Vanaf vrijdag 19 mei t/m zondag 28 mei worden de getuigenissen dagelijks gedeeld. De bestanden zijn te downloaden via www.missieloket.nl/pinksteren. Verder plaatsen we hier in de week voor Hemelvaart gespreksmateriaal om in de huiskring aan de slag te gaan met onze PinksterPodcast.

Bericht van Inlia: Niet meer bang hoeven zijn (als je een politieauto ziet)

Kent u haar nog? “Ik heb geluk”, zei de tengere, jonge Jeannie uit Congo in mei 2021, hoewel ze toen – na 9 jaar hier! – nog steeds geen verblijfsvergunning had. Steeds opnieuw bewees ze wie ze was en wat ze had doorgemaakt, steeds opnieuw had de IND een nieuwe reden om haar asielverzoek af te wijzen. Maar ze prees zich gelukkig met haar studie sociaal werk. Inmiddels heeft ze haar diploma. En: een verblijfsvergunning!

Sinds een paar dagen heeft ze het bericht: ze heeft asiel gekregen. “Ik kan het eigenlijk nog niet geloven”, zegt ze zacht. “Ik mag zijn.” Het ongeloof klinkt nog door in haar stem. Elf jaar lang leeft ze hier in onzekerheid. Iedere dag bezig met de basis van het bestaan, met overleven. Niet vooruit kunnen denken, geen plannen kunnen maken voor later. Afwachten wat er over je beslist wordt.

We publiceren haar verhaal in 2021 als voorbeeld van een wantrouwende overheid die asielzoekers bij voorbaat behandelt als leugenaars, regels rigide toepast en de menselijke maat vergeet: onrecht in het vreemdelingenrecht.

Bodyguards
Vanaf haar twintigste is ze hier. Gevlucht voor afgrijselijke geweldsuitbarstingen tegen haar groep, de Banyamulenge. Eerst geloven de Nederlandse autoriteiten niet dat ze Banyamulenge is. “Toen ik dat bewezen had, geloofden ze niet wat ik had meegemaakt.” Als de IND toch moet erkennen dat ze niet terug kan naar Oost-Congo, stelt de dienst dat ze wel in hoofdstad Kinshasa kan wonen. Want daar wonen wat Banyamulenge, met bodyguards.

Dat Jeannie die niet kan betalen, doet er kennelijk niet toe. INLIA helpt haar met het inschakelen van onderzoekers die over de situatie in Kinshasa kunnen rapporteren. Deze onderzoekers en ook de UNHCR oordelen dat Kinshasa geen veilige plek is voor een Banyamulenge vrouw alleen. Met deze verklaringen start ze een nieuwe procedure, en wint.

Verdoofd
Direct als ze het nieuws krijgt, belt ze met jurist Pieter van INLIA, “Maar eigenlijk geloofde ik het nog niet. Ik was verdoofd.” Als je al zo lang in stress leeft, is het gek als die ineens wegvalt. Ook heel raar: niet meer bang hoeven zijn als je een politieauto ziet. “Alles voelt anders, alles.” Je begint je af te vragen wie je nu bent, want stress en onzekerheid hebben je bepaald.

Ze heeft het nog niet eens gevierd.  Nog niet kúnnen vieren. Misschien straks, als ze het papiertje daadwerkelijk in handen heeft. Plannen maken, dat begint al wel te komen. Ze heeft nog nooit op zichzelf gewoond, nog nooit een eigen plek gehad. “Dat wil ik heel graag. Alles verwerken, tot rust komen.” En daarna aan het werk.

Ze zíen je
Dat diploma sociaal werk heeft ze niet voor niets gehaald. Jaren heeft ze zich erop verheugd om te kunnen werken. Jaren van doorzetten, knokken. En straks kan het: dagelijks mensen helpen. Anderen helpen om hun leven richting te geven, dat is wat ze wil. “Dat is toch prachtig?” Ze herhaalt het nog maar eens: “Straks kan het echt.”

Dertig jaar is ze, nu haar nieuwe leven eindelijk begint. “Maar ik hoef niet helemaal vanaf niks te beginnen! Ik ben zo blij met de mogelijkheden die ik kreeg: studie, stage, een netwerk om me heen.” Ze is INLIA heel dankbaar – niet alleen voor de hulp, de steun, het onderdak: “De mensen van INLIA zíen je, dát is het allerbelangrijkste.”

Klik hier om alle artikelen van Inlia te kunnen lezen.

do 11 mei – ledenvergadering Zuid-Afrika Mission

Op donderdag 11 mei wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Zuid-Afrika Mission gehouden. We zijn blij dat we elkaar dit jaar weer kunnen ontmoeten in Zuidhorn.

Iedere belangstellende vanuit onze achterban is van harte welkom, dus zowel een afvaardiging van de kerkenraad, maar nadrukkelijk ook gemeenteleden. Dit om betrokken te kunnen blijven bij het werk dat met ondersteuning van onze kerken in Zuid-Afrika gebeurt.

In de bijlagen vindt u de agenda het jaaroverzicht van 2022 en de notulen van de vorige ALV.

Agenda ALV Zuid-Afrika Mission 11-05-2023 Zuidhorn

Zuid-Afrika Mission – jaaroverzicht 2022

Notulen van de ALV van donderdag 19 mei 2022 te Zuidhorn