Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging


De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Door middel van deze nieuwsbrief wil de Regiegroep gemeenten en gemeenteleden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken. 

In de nieuwsbrief van mei staat dat de Predikantenvereniging (PV) van de GKv zichzelf graag wil omvormen tot een vereniging voor GKv- én NGK-predikanten. PV-voorzitter Willem de Graaff en CGMV-directeur Martin van Eerde hebben in een brief alle NGK-predikanten uitgenodigd om lid te worden van de PV. In de brief wordt benadrukt dat de openstelling voor en uitnodiging aan de NGK-predikanten ‘maar niet een kwestie [is] van: kom er maar bij en doe als wij, wij weten hoe het moet. Onze uitnodiging betekent dat we van harte bereid zijn om samen met jullie vorm te geven aan de Predikantenvereniging. Gewoontes en vormen zijn niet in beton gegoten.’

Ook is er in de nieuwsbrief aandacht voor het werk dat achter de schermen gebeurt door diverse commissies (NGK) en deputaatschappen (GKv). Hun bezigheden vertonen vaak veel overlap, maar soms zijn er ook verschillen in werkterrein en werkwijze. In de aanloop naar de landelijke vergadering/synode van 2020 zullen ze zoveel mogelijk gezamenlijk rapporteren en met voorstellen komen. In de nieuwsbrief leest u hoe Deputaten Kerkelijke Eenheid/Commissie voor Contact en Samenspreking, en Deputaten Geestelijke Verzorging Militairen/Commissie Categoriaal Pastoraat dat doen.

Ten slotte bevat de nieuwsbrief van mei een mooie reportage over het voorgenomen samengaan van de NGK en GKv in Langerak per 1 januari 2020 en over ontwikkelingen in Zeist, Houten, Nieuwegein, Marknesse en Emmeloord. U kunt de nieuwsbrief lezen en zich erop abonneren op www.onderwegnaar1kerk.nl.