Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging

Nieuwsbrief Regiegroep hereniging: uitnodiging voor informatieavonden over de nieuwe kerkorde

Er is onlangs een nieuwe nieuwsbrief verschenen van de Regiegroep Hereniging GKv en NGK. Door middel van die nieuwsbrief houdt de Regiegroep alle betrokken gemeenten op de hoogte van het proces van hereniging. Hieronder een korte weergave van de inhoud van de nieuwsbrief.

Een belangrijk bericht is de uitnodiging voor informatieavonden rond de nieuwe kerkorde die de Regiegroep in september en oktober op drie plaatsen in het land organiseert. Iedereen die daar belangstelling voor heeft – of het nou is omdat u grote vraagtekens plaats bij de concept-kerkorde of dat u er juist heel enthousiast over bent – is van harte welkom op een van die informatieavonden. Ze worden gehouden in Assen, Amersfoort en Zwijndrecht. Meer praktische informatie is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl. Via die website kunt u zich ook aanmelden.

Een ander bericht in de nieuwsbrief van augustus betreft het overlijden van ds. Kor Muller (71), emeritus predikant in de NGK, op 15 juli jl. Meer dan 25 jaar is hij naast zijn werk in de gemeente actief geweest in het landelijke kerkverband van de NGK. Als kerkrechtspecialist was Kor Muller nauw betrokken bij de voorbereidingen voor de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk NGK/GKv, eerst als lid van de commissie die beide huidige kerkordes vergeleek en verschillen daartussen overbrugde, daarna in de werkgroep die de kerkorde voor de herenigde kerk in de steigers zette.

Dat de eenheid tussen NGK en GKv niet alleen op organisatorisch, maar ook op plaatselijk niveau doorgaat, werd deze zomer onder andere concreet zichtbaar in Bunschoten-Spakenburg. Daar werden in augustus door de drie GKv-kerken en de NGK gezamenlijke avonddiensten georganiseerd, die de kerkgebouwen uit hun voegen deden barsten. De plaatselijke krant kopte: ‘Kippenvelmomenten tijdens gezamenlijke dienst’ en ook op sociale media laten mensen die aanwezig waren zich niet onbetuigd: ‘Zo’n volle kerk, en aan het eind alle glorie aan God brengen. Wat een zegen!’

Het laatste bericht in de nieuwsbrief betreft een oproep om te bidden voor de christelijke gereformeerde kerken. De eenheid waar NGK en GKv naar onderweg zijn steekt schril af bij de verwijdering en de spanningen waarover bericht wordt als het gaat over de CGK. In de komende maanden komt de CGK-synode bijeen. De Regiegroep roept op tot gebed voor de broers en zussen in de CGK.

Mocht u de nieuwsbrief in zijn geheel willen lezen, dan kan dat op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. U kunt zich er ook op abonneren, zodat u hem vanaf nu maandelijks in uw mailbox ontvangt.