Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging

Nieuwsbrief Regiegroep: landelijke vergadering en synode gestart

De onlangs verschenen nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging besteedt aandacht aan het feit dat in november zowel de landelijke vergadering (NGK) als de synode (GKv) van start zijn gegaan. Beide organen organiseerden voorafgaand aan de eerste vergadering een bidstond.

 Op 9 november stond scheidend voorzitter ds. Willem Smouter in Zeewolde in zijn overdenking stil bij het bijzondere karakter van deze LV, die voor een groot deel in het teken staat van het proces van eenwording met de GKv. De NGK en GKv moeten bouwen aan die eenheid, maar uiteindelijk is het God die de eenheid geeft, benadrukte hij.

Een week later preekte ds. Melle Oosterhuis in Goes over Efeziërs 3:17-19, een tekst die voor hemzelf veel betekend heeft in de afgelopen jaren, zo vertelde hij na afloop in een interview. De kern van de preek was dat we elkaar in de volle breedte van Gods kerk, ook wereldwijd, nodig hebben om zijn heil te doorgronden, en dat het de Geest is die ons in liefde aan elkaar verbindt. Alles over LV en synode kunt u vinden op www.lv-gs2020.nl.

In de nieuwsbrief van december vraagt de Regiegroep ook aandacht voor het aanvullende rapport dat door deputaten kerkelijke eenheid aangeboden is aan de synode. Daarin vragen deputaten aan de synode om afstand te nemen van het synodebesluit uit 1967 waarin de Open Brief werd veroordeeld, en spijt te betuigen over dit besluit en de verstrekkende gevolgen ervan. Het synodebesluit van 1967 fungeerde als katalysator in de scheuring binnen de GKv, doordat het regionaal en lokaal werd toegepast op gemeenten en predikanten. Deputaten kerkelijke eenheid hopen van harte dat afstand nemen van en spijt betuigen over het besluit uit 1967 helderheid geeft en genezend werkt in de tijd die komt, op weg naar één kerkgemeenschap.

Andere onderwerpen in de nieuwsbrief: tot 1 januari 2020 kunnen kerken nog reageren op de concept-kerkorde voor het nieuw te vormen kerkverband; de TU Kampen heeft een eredoctoraat verleend aan ds. Henk de Jong (NGK); en op diverse plaatsen worden mooie initiatieven ontplooid op het gebied van kennismaking en samenwerking tussen NGK en GKv.

Op de website www.onderwegnaar1kerk.nl kunt u de nieuwsbrief in zijn geheel lezen. Ook kunt u zich er via die website op abonneren, zodat u maandelijks op de hoogte wordt gesteld van de voortgang van het werk van de Regiegroep Hereniging.