Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging


NGK en GKv gaan samen verder

We gaan door op de weg naar één kerkgemeenschap – dat is heel in het kort de samenvatting van het zogeheten koersbesluit. In 2017 spraken de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) het verlangen uit naar hereniging van beide kerken. Het koersbesluit zet dat verlangen om in een concreet besluit: we gaan het nu, als God het wil, ook daadwerkelijk doen.

‘Bij alles wat we nu gaan doen, houden we voor ogen dat we samen één kerk willen worden, één kerkgemeenschap.’ Zo vat Frans Schippers het besluit samen dat op 8 februari jl. door de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) gezamenlijk en unaniem genomen is. Schippers is voorzitter van de landelijke vergadering.

De circa 70 afgevaardigden naar de gezamenlijke vergadering kwamen op 7 en 8 februari jl. voor het eerst bij elkaar. Een belangrijk doel van deze besloten bijeenkomst was kennismaking en bezinning. Uit alles bleek dat door deze gesprekken van hart tot hart het onderlinge vertrouwen gegroeid is. In een evaluatie na afloop van de kennismakingsdagen werd gesproken over vertrouwen om samen door te gaan op de ingeslagen weg: ‘We zitten op de goede toonhoogte.’ Gerefereerd werd aan wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen: laten we op de ingeslagen weg voortgaan (3:16) vanuit grote verbondenheid met de Geest, eensgezindheid en eenheid in liefde (2:1,2).

Overigens betekent dit koersbesluit niet dat er in plaatselijke kerken nu ineens van alles zou moeten veranderen. Synodevoorzitter Melle Oosterhuis zei daarover: ‘Ook als we één kerk worden, kun je nog heel lang plaatselijk naast elkaar een van oorsprong Nederlands Gereformeerde en een van oorsprong vrijgemaakte kerk hebben, die samen deel uitmaken van dat ene nieuwe kerkverband. Er is geen sprake van iets wat als dwang gevoeld moet worden naar aanleiding van dit koersbesluit.’  

Na afloop van deze bijeenkomsten werd een dubbelinterview met de beide voorzitters opgenomen, dat u kunt bekijken op www.vimeo.com/390467119.