Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging

Groeiende samenwerking op weg naar hereniging

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn hard op weg om samen één kerkverband te gaan vormen. Dat gaat niet van het ene op het andere moment, maar is een proces dat zowel op het organisatorische vlak als plaatselijk steeds concreter zichtbaar wordt. Dat is in het kort de strekking van de novembernieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging, die dat proces stimuleert en begeleidt.

Een paar voorbeelden van recente plaatselijke ontwikkelingen: in een heel aantal plaatsen werken NGK- en GKv-gemeenten intensiever samen nu normale kerkdiensten vanwege de coronabeperkingen onmogelijk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor Dalfsen, Hardinxveld-Giessendam, Marknesse, Nieuwegein en Oegstgeest.

In Bunschoten-Spakenburg gaan de predikanten van GKv en NGK regelmatig voor in elkaars diensten. Ds. Maikel de Kreek van de NGK Doetinchem ging voor in de GKv Zutphen en ds. Jan van Houwelingen van die gemeente preekte in de NGK Doetinchem. Janneke Burger-Niemeijer (GKv) werd op 1 november bevestigd tot kerkelijk werker in de NGK Enschede en op 15 november werd ds. Geert van Dijk van de NGK Sliedrecht bevestigd tot parttime predikant van de GKv Sliedrecht. Beide gemeenten hopen in 2022 één gemeente te vormen. In Hardinxveld-Giessendam is NGK-predikant Johan Weij voor dertig procent verbonden aan GKv De Bron. De GKv Driebergen-Rijssenburg en de NGK Doorn zijn samen het beroepingspad ingeslagen.

Op 11 oktober ging NGK-krijgsmachtpredikant Karel Smouter, woonachtig in Breda en lid van de NGK Rijsbergen, voor het eerst voor in een kerkdienst van de GKv Breda. Zijn vader Karel Smouter was daar predikant, toen de gemeente in 1965 scheurde en dat maakte dit voorgaan bijzonder, zoals hij aan het begin van de dienst zelf zei. ‘Het stemt me dankbaar en het ontroert me diep dat ik hier zonder voorbehoud ben uitgenodigd.’

Op het organisatorische vlak gaat het nu ook snel. Veel commissies (NGK) en deputaatschappen (GKv) hebben al gezamenlijk gerapporteerd aan de landelijke vergadering/generale synode en intensiveren hun samenwerking of gaan daadwerkelijk één commissie vormen. De Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Praktijkcentrum en het Diaconaal Steunpunt zijn bijvoorbeeld van plan om per 1 januari aanstaande samen te gaan in één dienstverlenende organisatie voor de kerken. Dat is de uitkomst van intensief overleg in het afgelopen jaar. Op veel terreinen werken de organisaties al intensief samen.

Andere berichten in de nieuwsbrief van november betreffen het voornemen van NGK en GKv om deel te gaan uitmaken van de Raad van Kerken, en de instelling van een commissie verzoening en recht als aanspreekpunt waar kerkleden en kerkelijke vergaderingen ervaringen van onrecht kunnen melden. De nieuwe commissie heeft tot taak om alles in het werk te stellen om betrokken partijen met elkaar in gesprek te brengen om langs die weg recht, verzoening en vrede te bevorderen. Daarbij kan het gaan om wat er rond en de kerkscheuring in de jaren zestig is gebeurd, maar ook om ervaringen uit latere jaren die pijn en verdriet hebben veroorzaakt en die bijvoorbeeld aanleiding waren tot overgang van een GKv- naar een NGK-gemeente of omgekeerd.

Alles over de hereniging vindt u op www.onderwegnaar1kerk.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief.