Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging – september 2019.


Op 26 september jl. is de veertiende nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv verspreid. Een paar belangrijke berichten daaruit:

Meer dan 1800 mensen hebben de enquête ingevuld die de Regiegroep verspreid heeft over naam van het nieuw te vormen kerkverband. Uit de beantwoording kwam duidelijk naar voren dat twee van de vier namen het meest geschikt gevonden worden: ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ en ‘Verenigde Gereformeerde Kerken’. In reacties vanuit de GKv staan deze twee namen vrijwel gelijk; binnen de NGK heeft ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ duidelijk voorkeur. Opvallend is dat binnen de GKv deze naam het meest de voorkeur heeft onder de leden boven de 45 en vooral boven de 60 jaar. De namen ‘Evangelische Gereformeerde Kerken’ en ‘Gemeenschap van Gereformeerde Kerken’ vallen bij de respondenten over het algemeen wat minder in de smaak. De Regiegroep kiest ervoor om komend voorjaar alle vier de namen met de resultaten van de enquête ter beoordeling aan de Generale Synode en Landelijke Vergadering voor te leggen.

Verder meldt de nieuwsbrief de publicatie van het herziene visiedocument Verlangen naar een nieuwe kerk. In januari werd een eerste versie daarvan verspreid, met het nadrukkelijke verzoek om erover in gesprek te gaan en met reacties te komen. De vele reacties boden de Regiegroep de gelegenheid om het document te verrijken en aan te scherpen. Ook deze herziene versie is geen eindstation; de Regiegroep schrijft: ‘Het is op tal van punten sterker geworden, al blijft het, net als de kerk zelf, “werk in uitvoering”.’

De Regiegroep brengt ook een vacature onder de aandacht van de kerken. Dit voorjaar moest Harmke Vlieg haar lidmaatschap beëindigen vanwege haar drukke werkzaamheden als wethouder in Assen. Nu zoekt de Regiegroep iemand die lid is van de GKv met interesse in en basiskennis van het kerkverband, en die positief staat tegenover het proces van hereniging van NGK en GKv. Gelet op de huidige samenstelling van de Regiegroep gaat de voorkeur uit naar een vrouw die jonger is dan 40 jaar.

Dit en meer in de nieuwsbrief van september, die te lezen is op www.onderwegonline.nl. Via een link op die website kunt u zich ook op de nieuwsbrief abonneren.