Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Door middel van deze nieuwsbrief wil de Regiegroep gemeenten en gemeenteleden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken. 

De nieuwsbrief van april bevat een bericht over de brief die door de kerkenraad van de GKv Groningen-Zuid/Helpman aan de Tehuisgemeente (NGK Groningen) gestuurd is. In die brief neemt de kerkenraad afstand van de schorsing (1963) en afzetting (1965) van zijn toenmalige predikant Asjen van der Ziel. Dat is bijzonder, omdat deze tuchtmaatregelen de opmaat vormden voor de scheuring in de GKv, waaruit de NGK zou ontstaan. De maatregelen werden genomen, omdat ds. Van der Ziel tegen het uitdrukkelijke besluit van zijn kerkenraad in gesprekken voerde met de Gereformeerde Kerk (synodaal) van Groningen met hereniging als uiteindelijke doel. Dat was in die tijd een heet hangijzer. De brief is door de Tehuisgemeente heel positief ontvangen.

Regioavonden

Ook is in de nieuwsbrief een verslag te lezen van de regioavonden die tussen eind januari en eind maart op zeven plekken in het land gehouden zijn. Leden uit NGK en GKv, al dan niet met een bijzonder ambt of functie, hadden daarop de gelegenheid om in gesprek te gaan met de regiegroep en om elkaar te ontmoeten. Tot nu toe is de regiegroep in Den Haag, Ede, Eindhoven, Emmeloord, Oegstgeest, Groningen en Enschede op bezoek geweest. Op die regioavonden is uitvoerig doorgesproken over het visiedocument ‘Verlangen naar één kerk’. Het waren stuk voor stuk mooie, open avonden, waarop de Regiegroep allerlei concrete suggesties meekreeg om in het vervolg van het herenigingsproces mee aan de slag te gaan. U kunt via de website de Regiegroep uitnodigen om ook in uw gemeente of regio zo’n avond te beleggen.

Naam

Ten slotte roept de Regiegroep in de nieuwsbrief de ontvangers nogmaals op om mee te denken over een mogelijke naam voor de herenigde kerk. U kunt de complete nieuwsbrief lezen op www.onderwegnaar1kerk.nl.