Notulist(e) gezocht

Voor de Generale Synode die eenmaal in de drie jaar bijeenkomt zoeken wij een ervaren en enthousiaste

SYNODE NOTULIST(E)

Hij/zij zal deel uitmaken van een team (griffie) die de synode administratief ondersteunt. In dit team zitten de griffier, de secretaresse en de notulist(e). Zijn/haar taak zal bestaan uit het maken van verslagen van de vergaderingen. Deze verslagen maken later deel uit van de acta en de handelingen. De vergaderingen vinden meestal plaats van donderdagmiddag tot en met zaterdagmiddag, zo’n 7 tot 8 series in een tijdsbestek van circa 6 maanden. Daarna wordt de acta samengesteld. De eerstvolgende synode zal midden november 2019 starten. De synodebijeenkomsten vinden meestal plaats in centraal Nederland (2019/2020 in Nunspeet).

Wij vragen daarvoor iemand die:

  • beschikt over enige tijd om de vergaderingen bij te wonen, te verslaan en notulen en acta uit te werken;
  • ruime ervaring heeft met notuleren en enthousiast en gemotiveerd is om bij te dragen aan het welslagen van een Generale Synode;
  • een meelevend lid van de GKv is, enige kennis van het kerkelijk leven heeft en bereid is zich te verdiepen in (deputaten) rapporten die aangeleverd worden ter bespreking op de synode.
  • gewend is en het plezierig vindt om in een team samen te werken, punctueel is, maar toch ook over enig relativeringsvermogen beschikt.

Het is plezierig dat hij/zij z.s.m. meedraait in de voorbereidingen (één dag in de 2 maanden) die nu al plaatsvinden voor de synode van 2019/2020.

Belangstellenden en zij die hierover meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Alle Stoit, laatstelijk notulist van de GS Meppel, lid van DAO. Telefoon 06-20 44 18 78, e-mail.

 

Wij bieden een uitgebreid inwerktraject, werk binnen een enthousiast team, waarin je allerlei kennis opdoet van wat er zich in het kerkelijk leven voordoet. Je ontmoet verder allerlei afgevaardigden uit binnen- en buitenland, gedurende de synode. Reis- en verblijfkosten worden vergoed. Tot op heden kende de functie geen honorarium, maar als dat een beletsel is, is dat bespreekbaar.