Onderweg – Boosheid

OnderWeg jaargang 4 nummer 22

‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en terecht!’

Boosheid wordt gezien als een bedreigende, gevaarlijk emotie met destructieve kracht. Ze wordt vaak alleen geaccepteerd als het ‘heilige woede’ is: niet om wat jezelf is aangedaan, maar om onrecht dat anderen is overkomen.

In de Bijbel gaat het vaak over boosheid. God is boos over wat er met zijn wereld en mensen gebeurt, maar ook omdat de mensen Hem tekortdoen. Ook mensen uiten hun boosheid, bijvoorbeeld in de psalmen. Boosheid blijkt niet alleen destructief, maar is ook een kracht waar veel mee bereikt kan worden.

In de kerk is er wel aandacht voor emoties (verdriet, vreugde en angst), maar boosheid wordt vaak overgeslagen. Het gaat er ook nauwelijks meer over Gods boosheid. Zouden wij niet met God boos moeten zijn? Psalmen waarin boosheid wordt geuit worden nauwelijks gezongen. Zouden we daar niet meer aandacht aan moeten geven? Deze en andere vragen komen aan de orde in het nieuwe nummer van OnderWeg, met als thema ‘boosheid’.

Bram Beute betoogt in de eerste bijdrage dat we God en onszelf tekortdoen als we woede geen plek geven in de kerk. Juist door aandacht te geven aan Gods woede wordt duidelijk dat Gods liefde en zorg niet vanzelfsprekend zijn.

Hoe ga je persoonlijk, in je gezin en in de gemeente om met boosheid? In het tweede artikel delen drie mensen hun ervaringen en expertise op dit gebied: andragoog Henk Geertsema (directeur van het Praktijkcentrum), voorganger Gerard van der Schee (van het toerustingsplatform Goed Boos), en kinderpsychotherapeut Linda Klein, die het boek Boos! schreef. ‘We zijn zo bang voor boosheid dat we het met de mantel der liefde bedekken. Daardoor woekeren onenigheid en onrecht voort.’

Theoloog, dominee en auteur Rikko Voorberg heeft wat met boosheid, zoals in 2016 bleek uit zijn boek De dominee leert vloeken. In het interview vertelt hij dat christenen juist uit hun boosheid een grote drive kunnen halen. ‘Woede moeten we leren koesteren.’

Verder bevat dit nummer een Ontmoeting met Johan Bakker, musicus, schrijver en recensent. Als jonge muzikant kwam Johan Bakker vaker in de kroeg dan in de kerk. Inmiddels is het andersom en speelt hij in zijn gemeente in het combo. ‘Muziek is de taal van mijn geloof.’

En urban strateeg David van Keulen schrijft over de wereldwijde ontwikkeling dat steden groeien en het platteland krimpt. Wat betekent dat voor de kerken? Hij schetst drie trends die ons helpen meer te begrijpen van de toekomst van de kerk in de stad.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.