Onderweg: De kunst van het troosten.

OnderWeg jaargang 6 nummer 10

Nummer 10 van OnderWeg heeft als thema “De kunst van het troosten“.

Waarom is troosten, juist in deze coronatijd, belangrijk? Wat heeft troost te maken met wie God is? Hoe kun je anderen concreet stimuleren om te troosten? Wat zijn praktische handvatten hierbij? Hoe biedt de Bijbel ons hiervoor handreikingen en welke woorden of handelingen kunnen juist averechts werken?

Het themagedeelte opent met een beschouwing van Pieter Both over ‘Troosten in het spoor van de Trooster’. Troosten is nodig in allerlei situaties van het leven. Het gaat zeker niet alleen over ziekte en dood. Iedereen die iets verliest wat vol betekenis is in zijn leven, heeft verdriet en kan troost gebruiken. In deze tijd van corona verliezen we als samenleving veel. Daar is troost voor nodig. Hoe kunnen wij anderen tot een goed luisterend oor en tot troost zijn?

Het themagedeelte sluit af met een reportage over ‘Lijden leert troosten’. Drie ervaringsverhalen van christenen die zich inzetten voor het pastoraat in zijn of haar kerkelijke gemeente. Hoe vullen zij het pastoraat in voor gemeenteleden die in een sociaal isolement dreigen te raken? Juist in deze tijd waarin zoveel mogelijk sociaal contact moeten worden vermeden?

Het afsluitende artikel van deze OnderWeg is een opinieartikel van Moniek Mol over het eigenaarschap in de kerk. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de positie van leiders en gemeenteleden in de kerken. De hiërarchische cultuur bestaat niet meer. Hoewel oude structuren lijken af te brokkelen, ontstaat er nog geen nieuwe structuur om op voort te bouwen. Daarom is het zoeken naar hoe we in deze tijd het best met elkaar, als plaatselijke gemeente, op weg kunnen zijn.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.